3
Nebíčko v papuľke Dedina roka 2015
JankoHrasko.sk • slovenský folklór • rádio • televízia
Články  >  Akademická Nitra 2018
Akademická Nitra 2018

Ohodnoť článok hráškami


(0/10 hráškov, hlasovali 0 )

Janko Hraško (jankohrasko)

jankohrasko Niektoré články pre Vás zverejňuje, ale aj ľudové pesničky z archívu rádia a rozprávky pre Vás vyberá a hrá náš najmilší redaktor a moderátor Janko Hraško ;).

Akademická Nitra 2018

26. 06. 2018
Nitra

Mesto Nitra opäť ožije pestrofarebnými krojmi, ľudovou hudbou, spevmi a tancami. Medzinárodný akademický festival folklórnych súborov Akademická Nitra 2018, ktorý je súťažnou prehliadkou tvorby domácich a zahraničných súborov už klope na dvere.

Festival, ktorého organizátormi sú Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre a Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, spoluorganizátormi Mesto Nitra, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre a Nitriansky samosprávny kraj, sa uskutoční v dňoch 4. júla  až 6. júla. 

 Na festivale sa predstaví 10 domácich akademických folklórnych súborov, ktoré budú prezentovať ľudové spevy, tance a tradície z rôznych regiónov Slovenska : Ekonóm, Gymnik,  Hornád, Mladosť, Poľana, Ponitran, Stavbár, Technik, Torysa a Zobor. O titul laureáta zabojujú aj folklórne súbory zo zahraničia: Figulinas (Taliansko), Forduló (Maďarsko), Katowice (Poľsko), Lučina (Česká republika), Roksolonia (Ukrajina), Trakijska Mladosť (Bulharsko). Súťažné programy v trvaní 15 minút, ktorými sa jednotlivé súbory predstavia v  2 súťažných večeroch, dňa 3. a 4. júla o 18.00 h. v sále Divadla Andreja Bagara v Nitre, budú hodnotené odbornou porotou v zložení: PaedDr. Angela Vargicová, Ing. Ján Karpiel, Mgr. Markéta Lukešová, Dr. Martin Messa, Mgr. Art. Emil Tomáš Bartko, Ing. Vladimír Urban. V rámci sprievodných podujatí sa jednotlivé súbory predstavia  na javiskách v meste Nitra, zahraničné súbory potešia svojim vystúpením návštevníkov kúpeľov v Smrdákoch, Piešťanoch, Trenčianskych Tepliciach, ale aj občanov Nových Sadov, Svätoplukova a Mojmíroviec. Festival vyvrcholí „krojovanou parádou“ - sprievodom zúčastnených folklórnych súborov mestom Nitra a slávnostným Galaprogramom, na ktorom sa vyhlási laureát festivalu, udelia špeciálne ocenenia a každý zo zúčastnených súborov sa predstaví krátkou ukážkou svojho programu. Galaprogram bude prístupný širokej verejnosti nakoľko sa bude konať pod holým nebom na Svätoplukovom námestí.

 

Poslaním festivalu je rozvíjať pozitívny vzťah k národným tradíciám, podnecovať tvorivý elán vo vysokoškolských folklórnych súboroch, konfrontovať dosiahnuté výsledky vo folklórnej záujmovej činnosti, vzájomne si vymieňať skúsenosti z práce so zahraničnými súbormi, nadväzovať priateľstvá a spoznávať život a problémy mladých ľudí vo svete.

 

Autor článku: Ing. Petra Zaujecová, PhD. Vedúca umeleckého úseku Akademická Nitra 2018

Pridaj komentár

Vypočujte si rádio pomocou Real playeru Vypočujte si rádio pomocou Winampu Vypočujte si rádio pomocou WMP Vypočujte si rádio pomocou Webového prehrávača Nalaďte si rádio

Počúvate reláciu:

Klenotnica


Práve hrá:

Primášov sen

Track 15

viac ... Nalaďte si televíziu

Naladte si Folklor TV