3
Nebíčko v papuľke Dedina roka 2015
JankoHrasko.sk • slovenský folklór • rádio • televízia

Osvetové, kultúrne a iné pracoviská

Krajské osvetové stredisko v Nitre

Krajské osvetové stredisko v Nitre

25. 04. 2012 - Nitra

Krajské osvetové stredisko v Nitre /KOS v Nitre/ je rozpočtová organizácia zriadená Nitrianskym samosprávnym krajom, so samostatnou právnou subjektivitou. Zastrešuje amatérsku umeleckú tvorbu z miest a obcí okresov Nitra, Šaľa a Zlaté Moravce.

Gemersko-malohontské osvetové stredisko v Rimavskej Sobote

Gemersko-malohontské osvetové stredisko v Rimavskej Sobote

21. 03. 2012 - Rimavská Sobota

Gemersko-malohontské osvetové stredisko v Rimavskej Sobote je jednou z príspevkových organizácií Banskobystrického samosprávneho kraja. Plní dôležitú úlohu pri uchovávaní, sprístupňovaní a zveľaďovaní tradičných i súčasných kultúrnych...

Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne

Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne

12. 03. 2012 - Dolný Kubín, Orava

Oravské kultúrne stredisko je odborným a programovým centrom pre miestnu kultúru a voľnočasové vzdelávanie. Svoje poslanie plní najmä vyhľadávaním, uchovávaním, sprístupňovaním, prezentáciou a zveľaďovaním tradičných i súčasných...

Stredoslovenské osvetové stredisko Banská Bystrica

Stredoslovenské osvetové stredisko Banská Bystrica

08. 03. 2012 - Banská Bystrica

Stredoslovenské osvetové stredisko Banská Bystrica je krajskou kultúrnou inštitúciou s pôsobnosťou pre Banskobystrický samosprávny kraj. Zaoberá sa kultúrno-osvetovou, metodickou a vzdelávacou činnosťou. Je realizátorom prehliadok, súťaží,...

Vypočujte si rádio pomocou Real playeru Vypočujte si rádio pomocou Winampu Vypočujte si rádio pomocou WMP Vypočujte si rádio pomocou Webového prehrávača Nalaďte si rádio

Janko Hraško Práve hrá:

FSk Jadlovec Margecany

Naco sce me moja mamko

viac ... Nalaďte si televíziu

Naladte si Folklor TV