3
Nebíčko v papuľke Dedina roka 2015
JankoHrasko.sk • slovenský folklór • rádio • televízia
Katalóg slovenského folklóru  >  Krajanské súbory, skupiny a združenia  >  Slovenské kultúrne centrum Pavla Jozefa Šafárika
Slovenské kultúrne centrum Pavla Jozefa Šafárika

Ohodnoť článok hráškami


(10/10 hráškov, hlasovali 1 )

Tento profil pridal(a) ...

Slovenské kultúrne centrum Pavla Jozefa Šafárika

27. 02. 2008
Nový Sad

 

Slovenské kultúrne centrum Pavla Jozefa Šafárika v Novom Sade (Srbsko, Vojvodina) je strediskom vyše 2000 novosadských Slovákov. Pestuje sa v ňom a vyvíja ich kultúrno-zábavný a vzdelávací život. Má za úlohu pestovať, ochraňovať a sprístupňovať národné kultúrne dedičstvo, jazyk, hudbu, piesne, tance a zvykoslovie. Na rozdiel od ostatných miest vo Vojvodine Slováci sa do Nového Sadu sťahovali v najväčšom počte ojedinele. Prví vysťahovalci prišli roku 1783.

I keď málopočetní, stretávali sa vo prenajatých pohostinských objektoch najčastejšie na silvestrovských večierkoch (prvý raz v roku 1904) a organizovali výlety do Fruškej hory. Rozmach kultúrno-zábavného a vzdelávacieho života bol podmienený aj spoločensko-hospodárskou a politickou situáciou v spoločnosti a kladne naň vplývalo založenie Spolku slovenských žien a Československej besedy Šafárik v roku 1920. Boli to predchodcovia dnešného Centra. Na formovaní a udržiavaní národnej identity rozhodujúcu úlohu mala Slovenská evanjelická a.v. cirkev a škola. Farári ako jednotlivci, ale aj cirkev ako organizovaný celok, prispievali nielen k duchovnej, ale i k národnej obrode. Na cirkevnej pôde sú miestnosti Centra dodnes.

Centrum nesie meno jedného z najväčších vedcov slovanského sveta 19. storočia,veľkého buditeľa slovanských národov, historika, jazykovedca, panslavistu Pavla Jozefa Šafárika (1795-1861). V Novom Sade pôsobil 14. rokov (1819-1833) a bol prvým riaditeľom srbského pravoslávneho gymnázia a blízkym spolupracovníkom najznámejších dobových srbských intelektuálov. Spolok začal žiť a pracovať hneď po druhej svetovej vojne a oficiálne bol registrovaný 3. marca 1948. Začalo sa to folklórnou a divadelnou pobočkou a dvere spolku boli aj vtedy, ako aj dnes, otvorené aj pre
príslušníkov iných národov a národností. Od prvého väčšieho zájazdu roku 1950 na Jadranské more, tanečníci a speváci dodnes najazdili na tisíce kilometrov. Získali si priazeň divákov v Maďarsku, Rumunsku, vo Francúsku, v Turecku, Nemecku, Chorvátsku, Poľsku, Česku a najčastejšie cestovali na Slovensko. Nikdy nechýbali na Slovenských národných slávnostiach v Báčskom Petrovci, na folklórnom festivale Slovákov vo Vojvodine menom Tancuj,tancuj..., a navštívili aj na desiatky miest v Srbsku.

V súčasnosti v Centre pôsobí folklórny súbor ako najpočetnejší (aktívna tanečná skupina a deti). Aktívna je aj spevácka zložka, a to dievčenská a chlapčenská spevácka skupina a sóloví speváci. Okrem toho v Centre pôsobí aj starší mužský, ženský a zmiešaný zbor a Zmiešaný Komorný zbor Agapé, ktorý tvorí mládež. Ďalej je tu divadelná pobočka a detská divadelná pobočka, pobočka pre kultúrno-zábavný život a zachovávanie tradície a ľudový orchester, ktorý sa neraz podieľal aj pri cirkevných účeloch. Pobočky pôsobiace pri Centre Šafárika majú za sebou nespočetné úspechy, ocenenia a dobrú povesť tak na domácej pôde, ako aj v zahraničí. O úspechy tanečníkov sa zaslúžili choreografi Štefan Čáni, Karol Lačok, Zuzana Imbronovićová, Milan Hvižďák, Miodrag Cvetković-Banjac, Tatiana Kriváková-Amidžićová, Darko Relić, Jaroslav Srnka a o novodobé úspechy sa postarali Ján Slávik a jeho syn Ivan Slávik. Z pravidelných zábav, ktoré Centrum organizuje, tradičné sú batôžková, maškarná, krojová, silvestrovská a ďalšie. Centrum má svoje vedenie a z doterajších dvadsať jeden predsedov život Centra je nerozlučiteľne spätý s menami troch doživotných čestných predsedov: Michala Benku, Michala Hyžu a Pavla Ďurčianského. Na počesť 80. výročia organizovanej ochotníckej činnosti Slovákov v Novom Sade šafárikovci usporiadali 20. mája v roku 2000 celovečerný koncert vo veľkej sieni Srbského národného divadla. Jubilejné oslavy založenia a činnosti nášho Centra pokračujú a zaznamenávajú sa galaprogramom každých 5 rokov. Členovia Centra vydali niekoľko CD-nosičov duchovných a ľudových piesní. Mnohokrát vystupovali v TV Nový Sad a mali tu účasť v početných priliehavých slovenských reláciách. K jubileu 80. výročia taktiež vydali 468 stranovú knihu - zborník prác Minulosť dneška, ktorého druhé vydanie vyšlo v roku 2010, keď prebiehali oslavy 90. výročia založenia a činnosti Centra.

Centrum Šafárik bol a zostane prameňom, z ktorého sa čerpá láska k tomu, čo činí kultúru i duch nášho národa, ako aj radosť a hrdosť s toho, že k nemu patríme.

 


Kontaktné údaje

Adresa:Karadžićeva 2/a, 21 000 Nový Sad, Srbsko
Kontaktná osoba:Katarína Mosnáková - predsedníčka
E-mail:safarikns@gmail.com, office@safarik.org.rs,
Telefón:+381 21 524 459
Web:www.safarik.org.rs

Pridaj komentár

Vypočujte si rádio pomocou Real playeru Vypočujte si rádio pomocou Winampu Vypočujte si rádio pomocou WMP Vypočujte si rádio pomocou Webového prehrávača Nalaďte si rádio

Počúvate reláciu:

Klenotnica


Práve hrá:

FS Magura Kezmarok

Hej, tam od Tater

viac ... Nalaďte si televíziu

Naladte si Folklor TV