3
Nebíčko v papuľke Dedina roka 2015
JankoHrasko.sk • slovenský folklór • rádio • televízia
Katalóg slovenského folklóru  >  Obľúbené miesta  >  Srňacie, časom zabudnutá dedinka
Srňacie, časom zabudnutá dedinka

Ohodnoť článok hráškami


(10/10 hráškov, hlasovali 5 )

Tento profil pridal(a) ...

Srňacie, časom zabudnutá dedinka

12. 04. 2012
Dolný Kubín, Srňacie

Prvá písomná zmienka o Srňacom je z roku 1548, kedy ho kráľ Ferdinand I. spolu s Leštinami a Osádkou donačnou listinou daroval  hradnému dôstojníkovi Vácvalovi Zmeškalovi. V roku 1574 sa obyvateľstvo pre kruté zaobchádzanie a ťažký život tajne rozutekalo. V roku 1576 sa tu usadilo 9 sedliakov, ale v roku 1588 bolo Srňacie opäť opustené.  Až v druhej polovici 17. storočia sa podarilo srňacie opäť zaľudniť. V tej dobe tu už pôsobili aj remeselníci a dve rodiny Zmeškalovcov. V roku 1696 žilo v obci 11 rodín, ubytuvávalo sa tu hradné vojsko.Obyvateľstvo bolo sústavne utláčané zo strany zemepánov Zmeškalovcov, čo opäť spôsobilo, že sa znova rozutekalo do okolitých oravských a liptovských dedín. V roku 1772 Srňacie pozostáva z dvoch častí. Väčšiu časť majetku vlastnil Jozef Okolicsanyi, ktorý mal 9 poddaných. Menšia časť patrila Vácvalovi Zmeškalovi, ktorému slúžili traja poddaní. Podľa sčítania ľudu z roku 1778 malo Srňacie 50 obyvateľov, z toho dve zemianske rodiny. Podľa historického súpisu obyvateľstva z roku 1828 bolo v Srňacom 17 obývaných domov, ktoré dokopy obývalo 126 obyvateľov. V Srňacom v tej dobe žilo 8 katolíkov, 114 evanjelikov a dokonca sa v súpise uvádzajú aj 4 židia. Po zrušení poddanstva v roku 1848 všetky  pozemky prešli do rúk roľníkov. Podľa zamerania z roku 1850 mala výmera chotára 890 kat. jutár. Pri sčítaní obyvateľstva v roku 1900 malo Srňacie 72 obyvateľov.

Počas 2.sv. vojny bolo Srňacie spravodajskou centrálou Dolnej Oravy, pôsobila partizánska skupina Signál. Na počesť partizánom z tejto skupiny tu dnes nájdete pamätnú tabuľu. V roku 1949 bolo Srňacie pripojené k Dolnému Kubínu. Život sa v Srňacom začal postupne vytrácať a obyvatelia obec opúšťali s vidinou lepšieho života v meste. Keď sa dedina takmer úplne vyľudnila, prišiel zámer pamiatkárov a Slovakoturu urobiť zo Srňacieho živý skanzen, rezerváciu ľudovej architektúry, podobne ako je tomu dnes vo Vlkolínci. Výborná poloha, zachovaná ľudová architektúra dolnooravského typu predurčili tento projekt k úspechu. Prebehol výskum pamiatkového úradu a vypracoval sa veľmi zaujímavý projekt. Drevenice od pôvodných majiteľov vykúpil Slovakotour za účelom prenajímania turistom. Prišiel však rok 1989 a všetky plány ostali len na papieri. Na Srňacie sa akosi zabudlo.

Znovuobjavenie nádhernej dedinky prišlo iba pred pár rokmi, keď ju objavila hŕstka chalupárov, ktorá jej vdýchla nový život. S chalupármi časom prišli aj nový obyvatelia a v súčasnosti je v Srňacom trvalo obývaných 5 domov. Toto tiché miesto s neuveriteľnou atmosférou vzdialené od mesta len 7 km učaruje azda každému. Chalupári a obyvatelia si Srňacie zveľaďujú svojpomocne, keďže mesto na svoju prímestskú časť stále zabúda, čo spôsobuje okrem iného aj chátranie niektorých kultúrnych pamiatok bez známeho majiteľa. Pre podporu kultúrneho života a rozvoja tradícií bolo založené združenie Femina a spol., ktoré sa snaží Srňacie zveľaďovať a organizuje tu rôzne kultúrne podujatia pre širokú verejnosť. Nosným podujatím je Návrat do histórie, ktoré sa koná každoročne koncom leta. Okrem iného sa v Srňacom organizujú aj Jánske spevy, Fašianky v Srňacom a Koledy v prírode.

Zo Srňacieho pochádza rodina Kutlíková, ktorá zohrala v slovenskom národnom živote významnú úlohu a jej členovia boli inšpiráciou pre slovenský film Za bratom. Ak náhodou zablúdite do okolia Dolného Kubína, srdečne Vás pozývame na návštevu malebnej dedinky Srňacie.

Foto: internet


Kontaktné údaje

Adresa:Partizánska cesta 1513, Dolný Kubín
Kontaktná osoba:Združenie Femina a spol
E-mail:srnacie@gmail.com
Web:http://www.srnacie.eu

Pridaj komentár

Vypočujte si rádio pomocou Real playeru Vypočujte si rádio pomocou Winampu Vypočujte si rádio pomocou WMP Vypočujte si rádio pomocou Webového prehrávača Nalaďte si rádio

Janko Hraško Práve hrá:

VFS Janosik Zvolen

Trebisov to

viac ... Nalaďte si televíziu

Naladte si Folklor TV