3
Nebíčko v papuľke Dedina roka 2015
JankoHrasko.sk • slovenský folklór • rádio • televízia
Špania Dolina

Ohodnoť článok hráškami


(10/10 hráškov, hlasovali 2 )

Tento profil pridal(a) ...

Milan Hlôška (MilanH)

MilanH Folklór ma chytil v roku 1966, kedy sa v mojom rodnom Starom Tekove začali organizovať Tekovské folklórne slávnosti. Podľahol som jeho čaru a kráse krojov, ktoré odvtedy fotograficky zaznamenávam. Ale nielen folklór, aj ľudová kultúra ako...

Špania Dolina

23. 04. 2012
Špania Dolina

V Starohorských vrchoch v doline Banského potoka, na rozhraní Nízkych Tatier a Veľkej Fatry leží, na chrbtoch strmých kopcov sa rozprestiera banícka obec Špania Dolina. Jej sláva z dôb ťažby medenej rudy a striebra zanikla pred vyše 100 rokmi, keď bane boli v roku 1888 zatvorené. Ale keď si pomyslíme, že prvé bane boli otvorené v roku 1006 alebo ešte v neolite, sláva banskej lokality trvala dosť dlho. Ale či to bola sláva alebo drina, ťažko povedať. Ako pre koho. Jedno i druhé.

Keď vojdete do lona tejto doliny, ovanie vás duch starých hôr a ticho, čerstvý vzduch vám vojde do pľúc a osvieži zanesené dýchacie cesty. Oči vám spočinú na starých banských budovách i na vynovených starých baníckych domcoch, dýchajúcich  históriou a vekmi. V zložitom teréne sú vo svahu osadené domce, drevené zrubové, ale aj  kamenné či murované, šindľom pokryté, s pavlačovými chodbami strážia pokoj a ticho. Nad nimi sa rozprestiera halda šachty Maximilián, z ktorej je nádherný výhľad na dedinu a na okolité hory.

Špania Dolina prežila banícke povstania, Bočkajovo i Rákociho povstanie, Fuggerovcov i Thurzovcov, ale aj tak sa ťažba koncom devätnásteho storočia zastavila. Baníci si našli nové zamestnania vo fabrikách a lesoch,  banské chodby a štôlne chátrali a upadali do zabudnutia. Potreba zabezpečiť rodinu podnietila ženy k výrobe paličkovanej čipky, ktorú predávali po širokom okolí v rámci Uhorska. A tak sa špaňodolinská paličkovaná čipka stáva pojem a jej sláva trvá až dodnes. Keď dnes prídete do Španej Doliny, na námestí môžete vidieť čipkárky nad „babami“ ako narábajú s paličkami. Prekladajú paličky, kúzlia prstami a vytvárajú krásu nevídanú, popretkávanú trpezlivosťou, fantáziou a láskou. Keď som v dávnejších rokoch navštívil Španiu Dolinu, čipkárky sedeli na slniečku na námestí a klopkali paličkami. Pozeral som sa  na ruky  a obdivoval pani Margitu Mistríkovú, ako jej v rukách zvonia paličky a nite vytvárajú obraz, čipku, ktorá patrí do ľudového kultúrneho bohatstva. Všetka česť týmto rukám, týmto čipkárkam. Nestíhate vnímať pohyb prstov a paličiek a odrazu je tu niť, potom druhá niť a zrazu sú spojené. Špaňodolinské čipky charakterizuje dierková riečička a vpletená hrubá niť. Je to čarovné a zaujímavé.

Kultúrnych pamiatok a vzácnych objektov je tu neúrekom. Kaplnka na námestí z roku 1794, klopačka, ďalšie menšie kaplnky a sakrálne pamiatky (Tri kríže, Svätá trojica a pod.) Neďaleko je brána zastrešeného  schodišťa vedúceho do kostola. Treba prekonať 160 schodov, aby sme sa dostali na kopec do kostola Premenenia pána z 13. storočia, prestavaného v roku 1593. V roku 1594 bola postavená v Španej Doline kaplnka Božieho hrobu, ktorá je zmenšenou kópiou Božieho hrobu v Jeruzaleme. Domy na svahovitom teréne vytvárajú zaujímavý typ ľudovej architektúry, svahy kamenným oporným múrom spevnené.

Prechádzam sa po úzkych uličkách Španej Doliny a zdá sa mi ako by sa tu zastavil čas. Nikto sa nikam neponáhľa, lebo strmé uličky na svahoch to ani nedovoľujú, vládne tu pokoj a pohoda, ticho a vôňa zelenej hory. Už nezačujete klopačku a ak sa vám ozve nejaký klopot, vedzte, že to domáci majstrujú na svojich domoch, aby sa zachovala tá krása, ktorá tu vládla celé storočia.

Text a foto: Milan Hlôška


Kontaktné údaje

Adresa:Obecný úrad Špania Dolina, Špania Dolina 132, 974 15
E-mail:spaniadolina@spaniadolina.sk
Telefón:048/419 82 71
Web:http://www.spaniadolina.sk

Pridaj komentár

Vypočujte si rádio pomocou Real playeru Vypočujte si rádio pomocou Winampu Vypočujte si rádio pomocou WMP Vypočujte si rádio pomocou Webového prehrávača Nalaďte si rádio

Janko Hraško Práve hrá:

FSk Helpan

Pod oblčkom sosna - Jalulom, jalulom

viac ... Nalaďte si televíziu

Naladte si Folklor TV