3
Nebíčko v papuľke Dedina roka 2015
JankoHrasko.sk • slovenský folklór • rádio • televízia
Špania Dolina

Ohodnoť článok hráškami


(10/10 hráškov, hlasovali 2 )

Tento profil pridal(a) ...

Milan Hlôška (MilanH)

MilanH Folklór ma chytil v roku 1966, kedy sa v mojom rodnom Starom Tekove začali organizovať Tekovské folklórne slávnosti. Podľahol som jeho čaru a kráse krojov, ktoré odvtedy fotograficky zaznamenávam. Ale nielen folklór, aj ľudová kultúra ako...

Špania Dolina

23. 04. 2012
Špania Dolina

V Starohorských vrchoch v doline Banského potoka, na rozhraní Nízkych Tatier a Veľkej Fatry leží, na chrbtoch strmých kopcov sa rozprestiera banícka obec Špania Dolina. Jej sláva z dôb ťažby medenej rudy a striebra zanikla pred vyše 100 rokmi, keď bane boli v roku 1888 zatvorené. Ale keď si pomyslíme, že prvé bane boli otvorené v roku 1006 alebo ešte v neolite, sláva banskej lokality trvala dosť dlho. Ale či to bola sláva alebo drina, ťažko povedať. Ako pre koho. Jedno i druhé.

Keď vojdete do lona tejto doliny, ovanie vás duch starých hôr a ticho, čerstvý vzduch vám vojde do pľúc a osvieži zanesené dýchacie cesty. Oči vám spočinú na starých banských budovách i na vynovených starých baníckych domcoch, dýchajúcich  históriou a vekmi. V zložitom teréne sú vo svahu osadené domce, drevené zrubové, ale aj  kamenné či murované, šindľom pokryté, s pavlačovými chodbami strážia pokoj a ticho. Nad nimi sa rozprestiera halda šachty Maximilián, z ktorej je nádherný výhľad na dedinu a na okolité hory.

Špania Dolina prežila banícke povstania, Bočkajovo i Rákociho povstanie, Fuggerovcov i Thurzovcov, ale aj tak sa ťažba koncom devätnásteho storočia zastavila. Baníci si našli nové zamestnania vo fabrikách a lesoch,  banské chodby a štôlne chátrali a upadali do zabudnutia. Potreba zabezpečiť rodinu podnietila ženy k výrobe paličkovanej čipky, ktorú predávali po širokom okolí v rámci Uhorska. A tak sa špaňodolinská paličkovaná čipka stáva pojem a jej sláva trvá až dodnes. Keď dnes prídete do Španej Doliny, na námestí môžete vidieť čipkárky nad „babami“ ako narábajú s paličkami. Prekladajú paličky, kúzlia prstami a vytvárajú krásu nevídanú, popretkávanú trpezlivosťou, fantáziou a láskou. Keď som v dávnejších rokoch navštívil Španiu Dolinu, čipkárky sedeli na slniečku na námestí a klopkali paličkami. Pozeral som sa  na ruky  a obdivoval pani Margitu Mistríkovú, ako jej v rukách zvonia paličky a nite vytvárajú obraz, čipku, ktorá patrí do ľudového kultúrneho bohatstva. Všetka česť týmto rukám, týmto čipkárkam. Nestíhate vnímať pohyb prstov a paličiek a odrazu je tu niť, potom druhá niť a zrazu sú spojené. Špaňodolinské čipky charakterizuje dierková riečička a vpletená hrubá niť. Je to čarovné a zaujímavé.

Kultúrnych pamiatok a vzácnych objektov je tu neúrekom. Kaplnka na námestí z roku 1794, klopačka, ďalšie menšie kaplnky a sakrálne pamiatky (Tri kríže, Svätá trojica a pod.) Neďaleko je brána zastrešeného  schodišťa vedúceho do kostola. Treba prekonať 160 schodov, aby sme sa dostali na kopec do kostola Premenenia pána z 13. storočia, prestavaného v roku 1593. V roku 1594 bola postavená v Španej Doline kaplnka Božieho hrobu, ktorá je zmenšenou kópiou Božieho hrobu v Jeruzaleme. Domy na svahovitom teréne vytvárajú zaujímavý typ ľudovej architektúry, svahy kamenným oporným múrom spevnené.

Prechádzam sa po úzkych uličkách Španej Doliny a zdá sa mi ako by sa tu zastavil čas. Nikto sa nikam neponáhľa, lebo strmé uličky na svahoch to ani nedovoľujú, vládne tu pokoj a pohoda, ticho a vôňa zelenej hory. Už nezačujete klopačku a ak sa vám ozve nejaký klopot, vedzte, že to domáci majstrujú na svojich domoch, aby sa zachovala tá krása, ktorá tu vládla celé storočia.

Text a foto: Milan Hlôška


Kontaktné údaje

Adresa:Obecný úrad Špania Dolina, Špania Dolina 132, 974 15
E-mail:spaniadolina@spaniadolina.sk
Telefón:048/419 82 71
Web:http://www.spaniadolina.sk

Pridaj komentár

Vypočujte si rádio pomocou Real playeru Vypočujte si rádio pomocou Winampu Vypočujte si rádio pomocou WMP Vypočujte si rádio pomocou Webového prehrávača Nalaďte si rádio

Počúvate reláciu:

Klenotnica


Práve hrá:

Peter Purdek

Co to tam, co to tam

viac ... Nalaďte si televíziu

Naladte si Folklor TV