3
Nebíčko v papuľke Dedina roka 2015
JankoHrasko.sk • slovenský folklór • rádio • televízia
Ladzany

Ohodnoť článok hráškami


(10/10 hráškov, hlasovali 4 )

Tento profil pridal(a) ...

Milan Hlôška (MilanH)

MilanH Folklór ma chytil v roku 1966, kedy sa v mojom rodnom Starom Tekove začali organizovať Tekovské folklórne slávnosti. Podľahol som jeho čaru a kráse krojov, ktoré odvtedy fotograficky zaznamenávam. Ale nielen folklór, aj ľudová kultúra ako...

Ladzany

20. 07. 2012
Ladzany

V roku 1838 pôsobil v Ladzanoch ako učiteľ veľký slovenský básnik Andrej Sládkovič. Túto skutočnosť nám pripomína mramorová tabuľa s jeho odkazom:

Ó mládež drž sa pevne ideálov

bo keď sa spustíš vidiny

zapadneš v nížiny

a v svojej hrude nájdeš iba smrť.

Varovanie, ktoré má už 165 rokov, ale jeho platnosť je stále aktuálna. Len si to akosi nevieme a nechceme uvedomiť.

Za Tlstým vrchom, 15 km od Žemberoviec ležia Ladzany, dedina, ktorú vlastne pretína štátna cesta č.51 na polovicu a  ktorou preteká Klastavský potok, v dolnom území premenovaný už na Báčovský  potok. Zídete z hlavnej cesty do širokej ulice  dediny a ovanie vás duch Tekova a Hontu, ešte stále tu stoja domy z obdobia konca 19. a začiatku 20. storočia, s predzáhradkou ohradenou kovovým alebo dreveným plotom, s malými okienkami, za ktorými by sme našli v kúte lavice so stolom, na ňom chlieb s nožom, s ktorým ešte dedo prežehnával chlieb v mene Božom a nad ním obrázky svätých, možno aj s maľovanými taniermi.

Za dedinou, v časti nazvanej Biele Dráhy stoja hlajlochy s pivnicami vysekanými do tufového podložia a akosi nevdojak sa mi natíska otázka prepojenia týchto hajlochov s hajlochami v Sebechleboch - Starej Hore, ktorá je vlastne iba za kopcom. Blízkosť územia sa ovplyvňovalo aj vo vinohradníctve a stavbe pivníc a hajlochov. Žudrá na vstupe do hajlochu sú viac-menej prvkom ľudovej architektúry Tekova ako Hontu. Vojdeme do pivnice a na stene visia lopovy a na sude poháriky na víno, slaninka s klobásou, len ich naložiť na maľované taniere. Veru ináč chutí víno v hajlochu ako doma za stolom, prinesie nám na jazyk melódie ľudových piesní a nevdojak otvorí hlasivky.

Prechádzam sa popri hajlochoch a obdivujem na nich vzácnosti. Akýsi „základný kameň“, osadený na čelnej stene, ktorý vás oboznámi s dátumom vzniku stavby a aj menom jeho majiteľa. Drevené vstupné dvere do hajlochu, vyrezávané z dubového dreva a zhotovené bez jediného klinca. Remeslo starej poctivej roboty. Dvere do iného sveta, do sveta slnka a svetla, ktoré sú zhmotnené v moku uloženom v pivnici. Dvere, ktoré sú vo všedný deň otvorené pre robotu a v nedeľu a vo sviatok pre radosť a potešenie. Za nimi je cítiť vôňu viníc, sadov a polí.

Šum lístia ovocných stromov i psieho hrozna sa nám prihovára cestou  z vinohradníckych domcov a zanecháva v nás pocit a túžbu ešte sa sem vrátiť, lebo tak ako je tu krásna jar s trilkami a spevom chotárneho vtáctva, tak je tu krásna aj jeseň s farbami zlatého lístia viníc.

Text a foto: Milan Hlôška

Pridaj komentár

Vypočujte si rádio pomocou Real playeru Vypočujte si rádio pomocou Winampu Vypočujte si rádio pomocou WMP Vypočujte si rádio pomocou Webového prehrávača Nalaďte si rádio

Počúvate reláciu:

Klenotnica


Práve hrá:

FS Barvinok Kamienka

Zali moji zali

viac ... Nalaďte si televíziu

Naladte si Folklor TV