3
Nebíčko v papuľke Dedina roka 2015
JankoHrasko.sk • slovenský folklór • rádio • televízia
Katalóg slovenského folklóru  >  Obľúbené miesta  >  Hronský Beňadik – perla Pohronia.
Hronský Beňadik – perla Pohronia.

Ohodnoť článok hráškami


(10/10 hráškov, hlasovali 4 )

Tento profil pridal(a) ...

Milan Hlôška (MilanH)

MilanH Folklór ma chytil v roku 1966, kedy sa v mojom rodnom Starom Tekove začali organizovať Tekovské folklórne slávnosti. Podľahol som jeho čaru a kráse krojov, ktoré odvtedy fotograficky zaznamenávam. Ale nielen folklór, aj ľudová kultúra ako...

Hronský Beňadik – perla Pohronia.

29. 10. 2012
Hronský Beňadik

Vstúpiť do nádvoria Beňadického opátstva v krásnej jesennej atmosfére je ako by ste vstúpili na posvätnú zem. Pred historickou kamennou bránou opevnenia vás víta obrovský kameň s vyrytým nápisom v starej hlaholike a za ňou prítulná a milá mačička sťaby kastelánka. Z malého námestia hľadia na nás mohutné veže chrámu Benediktínskeho kláštora s gotickým vstupným portálom. Vpravo drevená brána do nádvoria kláštora, otvorená pre návštevníkov, nádvorie krášli socha Vincenta Pallotiho, svätorečeného v roku 1963, zakladateľa Spoločnosti katolíckeho apoštolátu, rehole pallotínov, ktorí spravujú farnosť v Hronskom Beňadiku a od roku 1992 sú aj na Slovensku.

 Vidieť beňadický kláštor zvonku je zážitok. Nie pre ošarpanosť (potreboval by poriadnu opravu), ale pre mohutnosť múrov a nárožných veží, z ktorých ochrancovia opátstva bránili územie pred Turkami a ďalšími dobyvateľmi. Aj tak v roku 1599 Turci mestečko spustošili a vypálili. Opátstvo ešte trikrát vyhorelo. V 16. storočí bola na základe tohoto stavu rehoľná komunita prepustená a kláštor sa stal vojenskou pevnosťou. V roku 1752 postavili na južnej strane mohutnú sýpku.

Benediktínsky kláštor existoval už v roku 1075, bol úradným miestom, správcom administratívy širokého územia a od tohto dátumu sa eviduje vznik mnohých obcí v okolí a k tomuto dátumu sa radia aj ich oslavy výročí prvej písomnej zmienky. Aj Hronského Beňadika. Kláštor prežil mnohé útrapy tureckých vpádov, tatárov i cisárskych a nebol ušetrený ani po druhej svetovej vojne, keď benediktínov z kláštora vyhnali a v roku 1950 urobili z neho koncentračný kláštor rehoľných sestier z celého Slovenska. Bol to dôsledok t.zv. barbarskej noci.Perlou kláštora by sme mohli označiť gotický kostol. Trojloďovú katedrálu postavili v rokoch 1346-1375 (podľa historických záznamov na základoch ešte staršieho kostola) a dnes sa radí medzi najvýznamnejšie gotické stavby na Slovensku. Portál katedrály pochádza z roku 1400 a predstavuje vrcholnú gotiku na Slovensku. Zobrazuje štyroch evanjelistov a Krista. Na stene ľavej lode je freska z roku 1423, na ktorej je zobrazená legenda o sv. Jurajovi v boji s drakom. Okná katedrály krášlia nádherné vitráže, zobrazujúce svätých. V chráme môžeme vidieť množstvo pozoruhodností, okrem krásneho hlavného oltára, bočné oltáre, tabuľový oltár, boží hrob, ale aj sarkofág Štefana Koháryho s epitafom, ktorý padol v boji s Turkami na koni, ktorý ho vliekol za nohu v strmeni po chotári z Levíc až do Hronských Kosíh, kde má postavený pamätník.

 Pozoruhodnosťou kostola je Relikvia Kristovej Krvi, kúsok Veronikinej šatky s kvapkami Kristovej krvi, ktorú v roku 1483 daroval pápež Pavol II. kráľovi Matejovi a ten sa rozhodol uložiť ju na dôstojné miesto a zvolil si kostol Benediktínskeho kláštora. Tu je jej dôstojné miesto v Kaplnke Božej Krvi.

Vnímame históriu a prijímame to zbožné ticho  s  pokorou a oddanosťou. Stojíme pod vysokou rebrovou klenbou katedrály a obdivujeme prácu majstrov minulých storočí. Cez vysoké vitrážové okná preniká dovnútra svetlo jesenného slnka a ponúka nám krásu gotických okien. Akoby sa tu zastavil čas.

Aj keď minulý režim neprial sakrálnym objektom, predsa len bolo opátstvo v Hronskom Beňadiku v roku 1970 vyhlásené za Národnú kultúrnu pamiatku.

Hronský Beňadik si žije svoj život,  ešte tu môžeme vidieť malebné domčeky v starých uliciach dediny. Je to pohľad, ktorý nám nevdojak pripomína izby starých materí. Právom sa toto miesto nazýva tiež Slovenská brána.

Text a foto: Milan Hlôška

Pridaj komentár

Vypočujte si rádio pomocou Real playeru Vypočujte si rádio pomocou Winampu Vypočujte si rádio pomocou WMP Vypočujte si rádio pomocou Webového prehrávača Nalaďte si rádio

Janko Hraško Práve hrá:

Furmane

Mam ja zenu-Mila moja

viac ... Nalaďte si televíziu

Naladte si Folklor TV