3
Nebíčko v papuľke Dedina roka 2015
JankoHrasko.sk • slovenský folklór • rádio • televízia
Psiare

Ohodnoť článok hráškami


(0/10 hráškov, hlasovali 0 )

Tento profil pridal(a) ...

Milan Hlôška (MilanH)

MilanH Folklór ma chytil v roku 1966, kedy sa v mojom rodnom Starom Tekove začali organizovať Tekovské folklórne slávnosti. Podľahol som jeho čaru a kráse krojov, ktoré odvtedy fotograficky zaznamenávam. Ale nielen folklór, aj ľudová kultúra ako...

Psiare

21. 10. 2014
Hronský Beňadik

Slovenská brána je vstupnou bránou k bohatým banským mestám Banská Bystrica, Kremnica a Banská Štiavnica. Po ceste popri Hrone putovalo zlato a striebro z týchto miest do Budapešti a do Viedne, smerom naspäť bolo treba strážiť nežiadúce elementy cez Slovenskú bránu do týchto miest, čo podnietilo k vybudovaniu opevnenia na Krivíne na ľavom brehu Hrona pri dedinke Psiare. Malá dedinka, dnes súčasť Hronského Beňadika sa tak stala súčasťou histórie. Tu v blízkosti Štiavnických vrchov táborili kedysi rímske vojská a Marcus Aurélius tu na Krivíne písal svoj filozofický spis „Hovory k sebe samému“. V roku 1209 je zapísaná prvá písomná zmienka o Psiaroch, dedinke, ktorá má dnes iba 260 obyvateľov. V minulých storočiach si vytrpela svoje, prešli tadeto Turci i Tatári aj husiti, ale aj povstalci a cisárski a Psiare pustošili. Ale Psiarania sa nevzdali a zakaždým sa dali do obnovy dediny. Nevzdali sa ani po storočiach, nevzdali sa ani teraz. Dedinka leží na okraji cesty Levice – Zvolen a z druhej strany ju lemuje rieka Hron. Tak, ako bola na okraji cesty, tak bola aj na okraji záujmu vládnych. V dnešnom období sa prebúdza a aktivizuje. Brehy Hrona poskytujú možnosti turistiky a kempovania, rieka je tu vhodná na splavovanie, prostredie príjemné a tiché, ktoré ruší iba jemný žblnkot vody a vtáčí spev a niekde v diaľke cvengot kosy, pri kosení trávy na povodňovej hrádzi. Aj povodne pustošili Psiare, nielen vojská v minulosti, bolo preto nevyhnutné vybudovať hrádzu popri Hrone.

Hoci Psiare patria do farnosti Hronského Beňadika, v roku 1996 si postavili v strede dedinky nový kostol, ktorý zasvätili Panne Márii Pomocnici. Nová stavba kostola vyrástla popri starých rodinných domoch, ktoré majú tiež svoju históriu. Na priečelí malé okienka so šambránami okolo, vedľa domu kamenná brána s menom či iniciálkami majiteľa a rokom vzniku a na mnohých priečeliach niky so sochami svätcov. Domy, popri ktorých vyrastajú nové a ktoré akoby stratili svoje puto. Staré kamenné ploty záhrad, krucifix na stene, obrastený šípovým kríkom, symbolom tŕňovej koruny a plechový kohút na komíne sú svedkami doby, v ktorej žili ich majitelia.

Nadšenci a recesisti sa podujali obnoviť zašlú slávu Psiarov a vzbudiť záujem o toto prostredie a povedali si, že keď môže byť vysoká škola v každom meste, prečo by nemohla byť v Psiaroch Cisárska akadémia. A tak založili Cisársku akadémiu Marca Aurélia, na ktorej každým rokom udeľujú nevšedný titul Doktor Hororu Skaza. V roku 2014 ho udelili športovkyni Anastázii Kuzminovej a chirurgovi MUDr. Svetozárovi Haruštiakovi. Na vodách Hrona zas poriadajú Olumpiádu na korytách, veď Psiaranov volajú aj korytári. Zbojník Zlejko pochádzajúci zo Psiarov ostal už len v rozprávkach a na jednom starom dome, zvanom Zlejkova chatrč. A či bol zbojník alebo vojenský zbeh, ostáva záhadou.

Psiare ležia na rozhraní dolniakov a horniakov. Úrodnej zeme je tu už pomenej a tak sa rodí v záhradách viac ovocia, ako na poliach obilia. Na jeseň kedysi naložili voz plný jablkami, aby zašli na dolniaky a menili ovocie za kukuricu alebo obilie. Bolo treba prežiť.

Dnes, keď zájdete do Psiarov, nájdete tu pokoj a ticho, akoby bol tu život odrezaný od sveta. Na začiatku dediny nás víta pekná, vynovená kaplnka Sedembolestnej Panny Márie. A pod dedinou v Hrone mačací brod, cez ktorý sa brodili Turci i Tatári, povstalci i cisárski, ale aj nemecké a ruské vojská za druhej svetovej vojny, lebo mosty cez rieku boli ďaleko. Ale na to sa už len spomína. Stará povesť hovorí, že na mačacom brode sa odohrá posledná bitka pred koncom sveta. Bitiek sa tu odohralo veľa, ale na tú poslednú sa stále ešte čaká.

                                                                                                            Text a foto: Milan Hlôška

Pridaj komentár

Vypočujte si rádio pomocou Real playeru Vypočujte si rádio pomocou Winampu Vypočujte si rádio pomocou WMP Vypočujte si rádio pomocou Webového prehrávača Nalaďte si rádio

Počúvate reláciu:

Klenotnica

viac ... Nalaďte si televíziu

Naladte si Folklor TV