3
Nebíčko v papuľke Dedina roka 2015
JankoHrasko.sk • slovenský folklór • rádio • televízia
Katalóg slovenského folklóru  >  Osobnosti  >  Svetozár Stračina
Svetozár Stračina

Ohodnoť článok hráškami


(0/10 hráškov, hlasovali 0 )

Tento profil pridal(a) ...

Jozef Halcin (:) Jožo)

:) Jožo Projekt JankoHrasko.sk pre mňa predstavuje spôsob ako vyjadriť úctu a obdiv tým, ktorí stáročia tvorili a tvoria skutočné hodnoty nášho národa. Práve preto milujem folklór a projekt JankoHrasko.sk. Folklór mi doslova chutí.

Svetozár Stračina

28. 02. 2008

Spomienka ...

„....nevstupuj bez túžby vidieť niečo krásne...

Je to nápis, ktorý sa skvie na jednom z parížskych kostolov. Mňa naň upozornil jeden slovenský pán farár, ktorý sa staral o Slovákov žijúcich v Belgicku. A tento nápis ma tak zaujal, že transformovaným spôsobom sa stal akýmsi mojim životným krédom pri cestách za spoznávaním slovenskej ľudovej piesne...."

Tak rozprával o jednej z inšpirácií k svojej tvorbe hudobný skladateľ Svetozár Stračina /3.XII.1940  Turčiansky Sv.Martin - 26.II. 1996 Bratislava/.

Absolvent  Štátneho konzervatória / kompozícia , akordeón / pokračoval v univerzitných štúdiách na Katedre hudobnej vedy UK. Počas štúdií sa zapájal do umeleckého úsilia mladej generácie - svojich spolužiakov a rovesníkov / Divadlo pantomímy, Divadlo poézie, Divadlo hudby, Divadlo obrazov atd. /, ktorá sa orientovala na moderné prúdy a intenzívne sa venoval samovzdelávaniu v rôznych oblastiach umenia, čo bolo napokon  príznačné pre celý jeho život.

Prvé stretnutia s Lúčnicou  a prof. Š Nosáľom / 1960 -61 /, boli pre jeho tvorbu zlomové a určujúce.

Svetozár Stračina patrí medzi tých autorov, ktorí našli nové pokračovania a riešenia vo vsťahu k našej hudobnej tradícii. Osvojil si atmosféru v ktorej ľudová hudba žila a žije a tú vrátil, dokázal vniesť do svojich kompozícií. Okrem svojej práce skladateľskej:

  • hudba k filmom a televíznym inscenáciám / okolo 160, napr:Pacho , hybský zbojník, Neďaleko do neba, Sváko Ragan, Alžbetin dvor../,
  • scénická hudba pre rozhlas, divadlá a rôzne malé javiskové formy ,
  • spracovania sakrálnych tém: časti zbierky Andreja Kmeťa - Betlehemský večný salaš,  anonym z XVIII.stor.-Bardejovské pastorely,hudba k scénickému tancu - Cesty života,
  • viac ako 130 opusov pre Lúčnicu a SĽUK, skvostné kompozície pre OĽUN, spracovania pre mnohých spevákov /H.Hulejová, H.Záhradníková, D.Laščiaková, M.Seredič, Muchovci atd. /, neúnavne a systematicky spolupracoval na oživení folklórneho hnutia na Slovensku.

Dôležité bolo stretávať sa s ľuďmi folklórneho hnutia.ktorí mu boli inšpiračným zdrojom. V začiatkoch  nezameniteľná v tomto smere bola spolupráca so súbormi Marína a Vršatec, letmo spomeniem  osobnosti :Annu Rusnákovú, Hanku Grelovú, Janka Jasenku...Na dnes už povestných prehrávkach súborov bol nekompromisným kritikom, ale predovšetkým láskavým radcom v otázkach hudobnej produkcie súborov i jednotlivcov. 

Nezameniteľná je  spolupráca S. Stračinu /  V.J. Gruska, J.Dubovec / na gramoalbumoch s tradičnou hudbou Oravy, Liptova,Podpoľania,  Pohronia, Kysúc a Terchovskej doliny.

To je krátke pripomenutie časti diela  skladateľa, ktorého si mnohí pamätáme ako človeka družnej, veselej povahy, ostrvtipu, ale i nejednej bohémskej „slabosti".

V závere spomienky by som rada poukázala na to, že vo svojom záujme o ľudovú hudbu, výtvarné umenie, slovesný prejav bol fascinovaný včlenením tradičných umeleckých prejavov do všedného i slávnostného života slovenskej pospolitosti. Pre zachovanie tohoto „krásna" robil najviac čo mohol a čo mu bolo dopriane. Jeho hudba nám zostáva blízka svojím charakterom. Cítime v nej tradíciu i pulz súčasnosti ...

 

Za príspevok ďakujeme:

Angele Vargicovej, Spoločnosť sveta Stračinu

Pridaj komentár

Vypočujte si rádio pomocou Real playeru Vypočujte si rádio pomocou Winampu Vypočujte si rádio pomocou WMP Vypočujte si rádio pomocou Webového prehrávača Nalaďte si rádio

Počúvate reláciu:

Klenotnica


Práve hrá:

VFS Janosik Zvolen

Po zahrade chodila

viac ... Nalaďte si televíziu

Naladte si Folklor TV