3
Nebíčko v papuľke Dedina roka 2015
JankoHrasko.sk • slovenský folklór • rádio • televízia
Katalóg slovenského folklóru  >  Osobnosti  >  Štefan Kocák
Štefan Kocák

Ohodnoť článok hráškami


(0/10 hráškov, hlasovali 0 )

Tento profil pridal(a) ...

Jozef Halcin (:) Jožo)

:) Jožo Projekt JankoHrasko.sk pre mňa predstavuje spôsob ako vyjadriť úctu a obdiv tým, ktorí stáročia tvorili a tvoria skutočné hodnoty nášho národa. Práve preto milujem folklór a projekt JankoHrasko.sk. Folklór mi doslova chutí.

Štefan Kocák

27. 03. 2008

Štefan Kocák sa narodil 26. 3. 1948 vo Vítkove (okres Tachov). Je slovenskej národnosti. Mladosť prežil v Jastrabí nad Topľou. Zmaturoval na SPŠS v Snine. Od r. 1972 pracuje v Hornozemplínskom osvetovom stredisku vo Vranove nad Topľou ako odborný pracovník pre tanec. V r. 1973 - 1977 absolvoval diaľkové školenie choreografie a tanečnej pedagogiky v Košiciach a Bratislave so záverečným skúškami ako choreograf. Je ženatý, má dve deti. Býva v Čaklove.

Vo folklórnom hnutí pôsobí od r. 1958. Tancoval v DFS v Komáranoch, vo FS v Humennom, Vihorlat, Strážčan, vo Vojenskom umeleckom súbore piesní a tancov Jánošík v Brne a Bukovčan vo Vranove nad Topľou, kde bol aj choreografom. Od r. 1971 je umeleckým vedúcim a choreografom FS Vranovčan, ktorý sa pod jeho vedením prepracoval medzi špičkové amatérske folklórne kolektívy a získal najvyššie ocenenia na viacerých celoslovenských súťažiach. Súbor od svojho vzniku absolvoval 82 zahraničných zájazdov v 21 štátoch Európy, Ázie, Afriky a Ameriky, na ktorých uskutočnil 534 vystúpení.

Naštudoval vyše 100 choreografií. Tanečné kompozície vytvoril s kolektívmi doma (FS Vihorlat, Bukovčan, Chemlon, Šarišan, Dúbrava, Makovica, Čerhovčan, Partizán, PUĽS), v zahraničí (v Poľsku Jaroslaw, Rzeszoviak a Pogužane; na Ukrajine Junosť, Štátny súbor pri filharmónii v divadle v Užhorode a súbor vo Veľkom Berezne), ako aj so slovenskými krajanskými súbormi (v MR Veľkej Bukovinke, v Tatabanyi a v Budapešti, v Srbsku s Vretenom z Kysača a v Kanade so súborom Vychodná Toronto).

Je dlhoročným členom programovej komisie Folklórneho festivalu vo Východnej, autorom programov festivalu, ako aj porotcom a režisérom programov viacerých kultúrnych podujatí na Slovensku. Je členom redakčnej rady Národnej osvety.

Od roku 1968 sa venuje výskumu tradičnej ľudovej kultúry predovšetkým na Východnom Slovensku. Získané poznatky z týchto terénnych výskumov zúžitkováva pri vydávaní knižných publikácii. V roku 2002 v spolupráci s Regionálnym združením Nové milénium a s folklórnym súborom Vranovčan (Vranov nad Topľou) vydal Zborník ľudových piesní z okolia Vranova nad Topľou (2002). O dva roky neskôr v spolupráci s Obecným úradom v Zámutove bola vydaná 578 stranová monografia Tradičná ľudová kultúra obce Zámutov (2004). V roku 2005 vyšli Slovník slovenského nárečia hornozemplínského z Vranova nad Topľou a okolia a Príslovia, porekadlá a kalendárové obyčaje z regiónu Zemplín. Na počesť 100-tému výročiu narodenia nositeľa ľudových tradícií a vynikajúceho zemplínskeho tanečníka Juraja Šaffu z Dlhého Klčova a k 15. ročníku Šaffovej ostrohy v roku 2006 vydal knihu Juraj Šaffa, nositeľ ľudových tradícií. Najaktuálnejšou publikáciou pána Kocáka je knižná publikácia Folklórny súbor Vranovčan.

Za dlhoročnú prácu v kultúre a na úseku folklóru bol ocenený za zásluhy o rozvoj okresu a mesta Vranov nad Topľou, Poctou generálneho riaditeľa NOC a za súbor Vranovčan (30. výročie), Plaketou Daniela Licharda a Poctou ministra kultúry SR.

Pridaj komentár

Vypočujte si rádio pomocou Real playeru Vypočujte si rádio pomocou Winampu Vypočujte si rádio pomocou WMP Vypočujte si rádio pomocou Webového prehrávača Nalaďte si rádio

Počúvate reláciu:

Klenotnica


Práve hrá:

LH Jaroslava Hazlingera

Spod Polany

viac ... Nalaďte si televíziu

Naladte si Folklor TV