3
Nebíčko v papuľke Dedina roka 2015
JankoHrasko.sk • slovenský folklór • rádio • televízia
Katalóg slovenského folklóru  >  Osobnosti  >  Alexander Móži
Alexander Móži

Ohodnoť článok hráškami


(0/10 hráškov, hlasovali 0 )

Tento profil pridal(a) ...

Jozef Halcin (:) Jožo)

:) Jožo Projekt JankoHrasko.sk pre mňa predstavuje spôsob ako vyjadriť úctu a obdiv tým, ktorí stáročia tvorili a tvoria skutočné hodnoty nášho národa. Práve preto milujem folklór a projekt JankoHrasko.sk. Folklór mi doslova chutí.

Alexander Móži

11. 05. 2008

(príhovor pána profesora počas 18. ročníka Starých nôt mladých strún Európy z 27. apríla 2008)

Prof. PhDr. Alexander Móži, CSc., sa narodil 8. 11. 1936 v Reci, okres Galanta. V rokoch 1957 - 1961 študoval na Vysokej škole pedagogickej v Bratislave odbor hudobná výchova - slovenčina. V rokoch 1963 - 1967 rozširujúce štúdium hry na husliach. Vedeckú ašpirantúru ukončil v Zenetudományi Intézet MTA v Budapešti. Habilitácia na docenta v odbore hudobné umenie - teória a dejiny hudby, špecializácia etnomuzikológia sa uskutočnila na Hudobnej a tanečnej fakulte VŠMU v Bratislave v novembri 1991.

velikáni v Terchovej Za vysokoškolského profesora bol menovaný v roku 2003. Od skončenia vysokoškolského štúdia pôsobil nepretržite ako vysokoškolský pedagóg najprv na Pedagogickej fakulte UK v Trnave (1961 - 1984), potom od roku 1985 až 1994 na Vysokej škole múzických umení v Bratislave, kde po šesťročnej prestávke pokračoval až do konca svojho života. V rokoch 1994 - 2000 vyučoval na Vysokej škole pedagogickej Terézie Brunsvikovej v Sarvaši a na Univerzite Janusa Pannoniusa v Pécsi v Maďarsku.

 Na PdF UK v Trnave viedol prednášky a semináre o ľudovej piesni, estetike hudby a hudobnej pedagogike. Z umeleckých predmetov vyučoval hru na husliach a hru v komornom súbore. Pod jeho vedením vzniklo okolo 40 diplomových prác z oblasti výskumu a zbierania ľudovej piesne a dejín slovenskej a svetovej hudby. Na VŠMU vyučoval etnomuzikológiu, dejiny hudby, estetiku hudby a viedol diplomové semináre. Bol školiteľom doktorandského štúdia. Pod jeho vedením vzniklo viac ako 20 diplomových prác študentov umeleckých disciplín (hra na nástroj, skladba a dirigovanie), teórie hudby a choreografie ľudového tanca.

Foto: Jozef Halcin

Pridaj komentár

Vypočujte si rádio pomocou Real playeru Vypočujte si rádio pomocou Winampu Vypočujte si rádio pomocou WMP Vypočujte si rádio pomocou Webového prehrávača Nalaďte si rádio

Počúvate reláciu:

Klenotnica


Práve hrá:

FS Partizan Slovenska Lupca

Šuhaj, šuhaj z druhej strany

viac ... Nalaďte si televíziu

Naladte si Folklor TV