3
Nebíčko v papuľke Dedina roka 2015
JankoHrasko.sk • slovenský folklór • rádio • televízia
Katalóg slovenského folklóru  >  Osobnosti  >  Kliment Ondrejka
Kliment Ondrejka

Ohodnoť článok hráškami


(10/10 hráškov, hlasovali 1 )

Tento profil pridal(a) ...

Jozef Halcin (:) Jožo)

:) Jožo Projekt JankoHrasko.sk pre mňa predstavuje spôsob ako vyjadriť úctu a obdiv tým, ktorí stáročia tvorili a tvoria skutočné hodnoty nášho národa. Práve preto milujem folklór a projekt JankoHrasko.sk. Folklór mi doslova chutí.

Kliment Ondrejka

11. 05. 2008

Dávno predtým, ako som svoju bývalú profesionálnu dráhu spojil s folklórom, do povedomia sa mi dostalo meno rodáka zo Sliačov, presnejšie s Vyšnejsi, Dr. Klimenta Ondrejku, CSc. Zo všetkých strán som počúval slová chvály na jeho folkloristickú činnosť a úprimný vzťah ku všetkému slovenskému. Vtedy som registroval len slová, až neskôr som začal vnímať aj človečenskú stránku rodáka zo Sliačov, jeho pracovitosť, usilovnosť, obetavosť, priam posadnutosť pomôcť svojmu rodisku zmapovať minulosť. Práve jeho zásluhou majú Sliače azda zo všetkých slovenských obcí najpodrobnejšie spracované dejiny ľudovej kultúry.

Až postupne som si uvedomil, že Dr. Kliment Ondrejka, CSc. nie je len vynikajúci folklorista, ktorý dôverne pozná všetky regióny Slovenska, no najmä Liptov, ale aj významný vedecký pracovník, ktorý je autorom množstva odborných publikácií, zbierok rozprávok a povestí, zápisov ľudových tancov, spoluautorom nespočítateľného množstva detských i dospeláckych programov na rôznych folklórnych festivaloch i jednorazových podujatiach, autorom programov pre rozhlas, televíziu i film, veľkým národovcom.

Mám úprimnú radosť, že folklór mi umožnil stretnúť sa i spoznať tohto vynikajúceho človeka osobne. Preto viem, že jeho bratislavský panelákový byt nie je len miestom na bývanie, ale aj veľkým pracoviskom. Dovolil mi nazrieť do jeho archívu, ktorý skrýva doslova tisícky rôznych záznamov z návštev regiónov Slovenska. Práve ony sú zdrojom rozsiahlej publicistickej činnosti. Je to také množstvo, za ktoré by sa nemuselo hanbiť ani múzeum. V tomto nesmiernom bohatstve, ktoré zbieral desaťročia, sa okrem Klimenta Ondrejku azda vyznala už len jeho manželka Milka (mimochodom, tiež rodáčka zo Sliačov), ktorá sa mu bola usilovnou spolupracovníčkou. Vždy, keď som prekračoval prah Ondrejkovie bytu, cítil som nesmiernu úctu k jeho obyvateľom, ktorá sa ešte zvyšovala po spoznaní rozsahu práce.

Mimoriadne rozsiahla a mnohostranná je spolupráca Klimenta Ondrejku s ružomberským folklórnym súborom Liptov, ktorý vlastne pomáhal stavať na nohy. Ako študent ružomberského gymnázia začal v súbore tancovať, bol pri stavaní základov jedného z najstarších folklórnych amatérskych súborov - súboru Liptov (v r. 1946). Jeho spolupráca sa zintenzívnila v šesťdesiatych rokoch, keď vedenie súboru prevzal jeho švagor Vojto Littva. Spoločnými silami, po dlhých, najmä nočných diskusiách a zásluhou vysokej invencie dotiahli Liptov medzi najkvalitnejšie folklórne súbory Slovenska. Zásluhou týchto autorov sa zrodili príťažlivé sólové tance i celé programové bloky, ktoré boli ocenené v rámci bývalého Československa i Slovenska.

Kli,ment Ondrejka však svoju odbornú vyspelosť rád prenášal i do ďalších kolektívov, o čom najlepšie hovorí jeho spolupráca s mnohými folklórnymi skupinami i súbormi, detskými folkórnymi súbormi, organizátormi festivalov. V SĽUK-u sa podieľal na programových číslach ako odborný spolupracovník, ale aj ako scenárista.

V rokoch 1997 a 1998 prispel do slovenskej kultúry vydaním dvoch publikácií - Krátky slovník nárečia slovenského liptovskosliačskeho a Slovník stredoslovenského nárečia z Liptovských Sliačov a okolia, v ktorých sú zachytené malebné, írečité slová tohto kraja, ktoré podávajú svedectvo o časoch nedávno zašlých. Už len tieto dve diela napovedajú, že ich autor je trpezlivý a svedomitý zberateľ.

Životopis:

V Sliačoch vychodil 8 ročníkov ľudovej školy, maturoval v ružomberskom gymnáziu (1950), rok pracoval v matičnom Ústredí národopisných a tanečných ochotníckych súborov (1950 - 1951), potom bol prijatý na Karlovu univerzitu i do Štátneho súboru ľudových piesní a tancov v Prahe, odkiaľ prestúpil na Univerzitu Komenského do Bratislavy, kde ostal verný folklóru a ako tanečník pôsobil v Lúčnici. Vysokoškolské štúdium ukončil špecializáciou národopis a dejepis. V rokoch 1956 - 1959 pracoval v Osvetovom ústave a potom absolvoval trojročnú internú ašpirantúru (1959 - 1962) v Ústave hudobnej vedy SAV, kde pôsobí až do súčasnosti.
Je autorom desiatok kníh (medzi nimi aj pamätnice folklórneho súboru Liptov), štúdií a stoviek článkov. V rokoch 1970 - 1985 podnecoval (spoločne s Elenou Medveckou) zberateľské hnutie detských riekaniek, hier, zábaviek, ľudových zvykov s názvom Ku prameňom krásy a poznania, ktorého výsledky vydal v 14 zväzkoch Deti deťom (Osvetový ústav). Napísal vyše 1000 - stranovú knihu o tanečnom folklóre Slovákov v Maďarsku a súhrnnú prácu o detských hrách na Slovensku so súpisom slovenských detských hier.

Keby každý z nás bol taký pracovitý, svedomitý a dobrosrdečný ako Kliment Ondrejka, Slovensko by určite bolo prekvitajúcou záhradou. Práve preto sa pripájame k dlhému radu gratulantov a úprimne ďakujeme za nezištnú spoluprácu.

Autor: Eduard Stano

Zdroj: Ružomberský hlas

Pridaj komentár

Vypočujte si rádio pomocou Real playeru Vypočujte si rádio pomocou Winampu Vypočujte si rádio pomocou WMP Vypočujte si rádio pomocou Webového prehrávača Nalaďte si rádio

Počúvate reláciu:

Klenotnica


Práve hrá:

FSk Cicmany

Puskar- V cicmanskej doline

viac ... Nalaďte si televíziu

Naladte si Folklor TV