3
Nebíčko v papuľke Dedina roka 2015
JankoHrasko.sk • slovenský folklór • rádio • televízia
Katalóg slovenského folklóru  >  Osobnosti  >  Juraj Kubánka
Juraj Kubánka

Ohodnoť článok hráškami


(10/10 hráškov, hlasovali 1 )

Tento profil pridal(a) ...

Jozef Halcin (:) Jožo)

:) Jožo Projekt JankoHrasko.sk pre mňa predstavuje spôsob ako vyjadriť úctu a obdiv tým, ktorí stáročia tvorili a tvoria skutočné hodnoty nášho národa. Práve preto milujem folklór a projekt JankoHrasko.sk. Folklór mi doslova chutí.

Juraj Kubánka

26. 10. 2008
Bratislava

tanečník, choreograf, umelecký vedúci a režisér

Juraj Kubánka sa narodil 31.10.1928 v obci Turie pri Žiline. Pochádza z učiteľskej rodiny. Už v prvopočiatkoch dostal dôležitý základ od svojej matky Bronislavy, nestorky vo folklórnom hnutí, zakladateľky detského súboru v „Troch" Liptovských Sliačoch.

Je absolventom VŠMU (pedagógovia J. Reimoser, I. V. Psota, R. Braun, 1957) a tu niekde vznikli zárodky jeho profesionálneho vzťahu k ľudovému tancu. Základné školské vzdelanie získal v Liptovských Sliačoch a Ružomberku. Lekárska fakulta v Bratislave, kde bol prijatý v roku 1947, sa stala len prechodnou stanicou jeho ambícii. Počas štúdia bol so svojou skupinou Odzemkári (1948-1949) jedným z rozhodujúcich činiteľov, ktorý rozhodol o umeleckom smerovaní súboru Lúčnica. Neskôr, 24. októbra 1949, prešiel do SĽUK-u. Štúdium na VŠMU absolvoval so záverečnou prácou Povesť o Jánošíkovi a hôrnych chlapcoch (1957). V SĽUK-u pôsobil až do odchodu do dôchodku, 31. 12. 1993, ako tanečník, choreograf, umelecký vedúci. Súčasne pôsobil od roku 1971 ako choreograf v Štátnom súbore pre srbskú ľudovú kultúru (SLA v Budyšíne - Bautzene, SRN).

Choreografický rukopis a poetika tanečných kompozícii Juraja Kubánku je charakteristická nebývalou priestorovou kresbou, prehodnotením a mierou štylizácie pôvodného materiálu v značnom rozpätí, bohatosťou tanečných motívov, so širokým tematickým záberom a javiskovou atmosférou.

Jeho umelecká práca zahŕňa okolo 250 tanečných diel, menších, väčších až celovečerných. Kubánkova umelecká dráha je najdlhšie spojená so SĽUK-om, ale má neobyčajne pevné spojenie aj so spomínaným súborom Lužických Srbov (Srbským ľudovým súborom - SLA), ďalej s poľským štátnym súborom Šląsk, ako aj ďalšími telesami Lúčnica, PUĽS, Československý štátny súbor piesní a tancov. Súbor Lužických Srbov dosiahol pod jeho vedením vysokú umelecká úroveň.

Neodmysliteľnou súčasťou jeho choreografickej tvorby je ďalšia spolupráca s médiami a divadlami: Filmové štúdio Koliba - Rodná zem (Myjavský tanec, Cepíkový tanec, Východoslovenský tanec, 1954), filmová adaptácia opery J. Cikkera Jánošík - tanečná časť (1987), STV (Tanečné miniatúry, Harmonia pastoralis), SND (Krútňava, 1952) a ŠD, Divadlo Romatan v Košiciach, Divadlo bratov Mrštíkovcov v Brne. Prispel aj pre prvý program Laterny magiky. Zo zahraničných aktivít mimo už spomínaných súborov sú najvýznamnejšie tvorivé počiny v nemeckých súboroch - Vojenský súbor E. Wienarta, Berliner Tanzensemble (Zábava s celtou, Dolnosrbský dievčenský tanec a i.) a muzikál Krabat v Nemecko-srbskom divadlo v Bautzene (SRN).

V roku 1966 mu udelili titul zaslúžilý umelec - spolu s Hedou Melicherovou, prvým v oblasti scénického ľudového tanca. V roku 2003 mu generálny riaditeľ Národného osvetového centra udelil Medailu D. G. Licharda. V roku 2005 vyšla vo vydavateľstve Pefekt jeho spomienková kniha Návraty do nenávratna.

V roku 2008 mu prezident Ivan Gašparovič prepožičal štátne vyznamenanie Rad Ľudovíta Štúra I. triedy.

Súvisiace odkazy:

Pridaj komentár

Vypočujte si rádio pomocou Real playeru Vypočujte si rádio pomocou Winampu Vypočujte si rádio pomocou WMP Vypočujte si rádio pomocou Webového prehrávača Nalaďte si rádio

Janko Hraško Práve hrá:

MarkaMacoskova a Anka Poracova

A na hure

viac ... Nalaďte si televíziu

Naladte si Folklor TV