3
Nebíčko v papuľke Dedina roka 2015
JankoHrasko.sk • slovenský folklór • rádio • televízia
Katalóg slovenského folklóru  >  Osobnosti  >  Cyril Zálešák
Cyril Zálešák

Ohodnoť článok hráškami


(0/10 hráškov, hlasovali 0 )

Tento profil pridal(a) ...

Jozef Halcin (:) Jožo)

:) Jožo Projekt JankoHrasko.sk pre mňa predstavuje spôsob ako vyjadriť úctu a obdiv tým, ktorí stáročia tvorili a tvoria skutočné hodnoty nášho národa. Práve preto milujem folklór a projekt JankoHrasko.sk. Folklór mi doslova chutí.

Cyril Zálešák

29. 05. 2011

Cyril Zálešák sa narodil 4. februára 1920 v Kuželove. Jeden zo zakladateľov folklórneho hnutia na Slovensku, tanečný pedagóg a choreograf, autor programov a dlhoročný spolupracovník Medzinárodného folklórneho festivalu v Strážnici oslávil minulý rok významné životné jubileum deväťdesiat rokov. Považujem preto za nemenej dôležité predstaviť ho nielen ako autora mnou rozoberanej publikácie, ale ako človeka významne činorodého v rámci formovania akejsi folklórnej osvety od polovice dvadsiateho storočia dodnes.

Cyril Zálešák začal študovať na Filozofickej fakulte Masarykovej univerzity v Brne, ale prestúpil na Prírodovednú fakultu Slovenskej univerzity v Bratislave, kde vyštudoval odbor geografia - telesná výchova (1940 - 1945). Po ukončení vysokoškolských štúdií nastúpil na Povereníctvo školstva a kultúry v Bratislave do telovýchovnej sekcie. V tom čase sa začali aj jeho prvé výskumy tanečných tradícií. V roku 1950 vyšla prvá publikácia Horňácky odzemok a verbunk a neskôr Pohronské tance (1953). Na pozvanie Dr. A. Melicherčíka odišiel pracovať do Matice slovenskej, kde sa práve zakladal odbor ľudovej umeleckej tvorivosti a vzniklo tu Ústredie národopisných a tanečných ochotníckych súborov. Jeho pričinením vznikla tiež šatnica krojov pri MS, ktorá veľmi pomohla mnohým folklórnym súborom v ich začiatkoch. Na základe cieľavedomého a sústavného výskumu a bohatého poznania folklórneho materiálu po celom Slovensku vznikla jedna zo základných a dosiaľ neprekonaných publikácií o slovenskom tanečnom folklóre Ľudové tance na Slovensku (Osveta, 1964). Keď sa v roku 1953 odbor ĽUT presťahoval z Martina do Bratislavy, stal sa vedúcim tanečného oddelenia a v tejto funkcii pôsobil neskôr aj v Osvetovom ústave v Bratislave až do roku 1980. Jeho záujem o slovenský folklór a predovšetkým jeho tanečné prejavy sa spočiatku orientoval väčšmi na stredné a východné Slovensko.

Začiatkom 70. rokov robil sústavnejšie výskumy po dedinách Záhoria. To sa odrážalo aj v jeho práci s folklórnymi súbormi. Stál pri zrode časopisu Hudba, spev, tanec v roku 1949, v ktorom pôsobil aktívne dlhé roky a prispieval článkami z výskumov v teréne, o dedinských folklórnych skupinách a súboroch a tiež teoretickými článkami. Bezmála štvrťstoročie (1966 -  1990) pôsobil ako umelecký vedúci folklórneho súboru Technik v Bratislave, ktorý patrí medzi špičkové folklórne telesá na Slovensku.

Počas dlhoročnej tvorivej práce vytvoril desiatky choreografií (spolupracoval s folklórnymi súbormi PUĽS, Trenčan, Urpín, Skaličan, Stavbár, Dargov, Skaličan, Gymnik, Jánošík, Magura, Váh), scenárov a réžií festivalových programov, televíznych scenárov. Bohaté poznatky z výskumov a z práce s folklórnym materiálom publikoval vo viac ako 240 článkoch, zborníkoch, príručkách, referátoch i samostatných publikáciách, spomeňme napríklad Ľudové tance na Slovensku (1964), Tradičné zvyky na Slovensku spojené s tancami (1970), Prehľad slovenských ľudových tancov (1976), Motívy a zostavy pre nácvik slovenských ľudových tancov (1977), Folklórne hnutie na Slovensku (1982), Folklór na scéne (1990), Scénická tvář folkloru (Praha, 1995). Pôsobil ako scenárista a režisér programov na Folklórnom festivale Východná (Klenotnica tradičnej ľudovej hudby, Vetríček sadá, nôcka ide tmavá..., Môj otec bol dobrý, ja musím byť zbojník, Kvety domova, On a ona v tanci, Dedičstvo nad zlato vzácnejšie, Pieseň večne živá, Zelené pérečko, červený dolomán a i.). Zúčastňoval sa na seminároch a konferenciách s referátmi venovanými tanečnému folklóru. Články publikoval najmä v časopisoch a v dennej tlači. V roku 2000 mu generálny riaditeľ Národného osvetového centra udelil Medailu D. G. Licharda.

Autor: Matúš Dávid 

 

Pridaj komentár

Vypočujte si rádio pomocou Real playeru Vypočujte si rádio pomocou Winampu Vypočujte si rádio pomocou WMP Vypočujte si rádio pomocou Webového prehrávača Nalaďte si rádio

Počúvate reláciu:

Klenotnica


Práve hrá:

ZOBOR

Katka, Katka

viac ... Nalaďte si televíziu

Naladte si Folklor TV