3
Nebíčko v papuľke Dedina roka 2015
JankoHrasko.sk • slovenský folklór • rádio • televízia
Katalóg slovenského folklóru  >  Osobnosti  >  Ing. Dušan Tuma
Ing. Dušan Tuma

Ohodnoť článok hráškami


(0/10 hráškov, hlasovali 0 )

Tento profil pridal(a) ...

Ing. Dušan Tuma

13. 05. 2012
Martin

ING.Dušan Tuma sa narodil 24.mája 1943 v Krásne nad Kysucou, odkiaľ pochádza jeho matka a otec tu pôsobí ako učiteľ na základnej škole. Rodičia sa preťahovali do Vrútok, kde začal navštevovať základnú školu. V štúdiu pokračoval na Strednej priemyselnej škole strojníckej v Martine, ktorú úspešne ukončil v roku 1961 maturitou. Vysokoškolské vzdelanie získal na Strojníckej fakulte Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave a po jej úspešnom ukončení získal v roku 1966 titul inžinier. Láska k rodičom a k Turčianskej záhradke ho pritiahla z hlavného mesta späť domov a začal pracovať v Turčianskych strojárňach ako konštruktér.1.júla 1967 uzavrel manželstvo s Ing. Štefániou Tumovou rodenou Gavurovou, s ktorou mali dve dcéry, Ľubomíru a Slavomíru. Svoje profesijné znalosti uplatňoval v rôznych funkciách na Združenom pracovisku Vývojového závodu a Ústavu mechaniky strojov. Bratislava so sídlom v Martine.Za výborné pracovné výsledky mu bolo udelené rezortné vyznamenanie.

Od mladosti mu učarovali piesne a tance regiónu Turiec, ktoré zbieral, upravoval a spracovával pre folklórne súbory, folklórne skupiny a hlavne ľudové hudby celého regiónu. Dokladom je jeho hudobné dielo v oblasti folklóru.

Spoluautor diel: Spevník ľudových piesní z Krpelian I. (1998), Rozmajrín - spevník- spevníček turč.pies-ní pre materské školy (2003), CD- Vandrovali hudci, Ľud. hudba Pramienok ZVŠ T. Teplice (2003), CD- Na turčianskom dvore, Folklór, súbor Turiec 1998.Autor hudobného spracovania piesní pre ĽH Turiec v dvoch televíznych dokumentoch o ľudovej kultúre Turca: Majáles v Turci (1990) a dvojdielny dokument Láska v Turci (1991).

Autor diel: Javorové husle- hudobné úpravy  vydané k životnému jubileu (2003),Driečna- zbierka úprav ľudových piesní, 10 rokov ľudovej hudby a 40 rokov ZŠ v Krpeľanoch (2006):Autor zvučky FSF Martin: Autor hudobného spracovania časti  „Ozveny z Turca“ na platni- Svieže tóny domoviny z Folklór. Festivalu Východná 1987, ( Jedľovina, Ekonóm, Turiec, Partizán, Spiežovec, Váh, Dimitrovec, Šarišan), Opus 1988; CD- Pod zelenou horou, piesne zo Sklabine 2006; Autor hudobného spracovania piesní u turčianskych obcí  Krpeľany, Šútovo, Sklabiňa, dubové, Slov. Pravno, FS Hradisko Vrútky a ĽH Ing. Dušana Túmu pre album Turiec- panoráma ľudovej kultúry (2000,2001); Autor hudobného spracovania piesní pre účinkovanie hudieb a spevákov FS obcí Turca na festivale v Detve (1991); Autor hudobného spracovania hudby prvých choreograficky spracovaných tancov z Turca. Na Turčianskom dvore, Olejkári, Lúčenie, Dubové, Svadba v Turci, Variácie v spolupráci s choreografom RNDr. Ľ. Pekárom (1969-1976);

30 rokov pôsobil ako primáš ľudovej hudby folklórneho súboru Turiec z Martina. V tomto období Folklórny súbor Turiec precestoval celú Európu a reprezentoval Československo   a potom i Slovensko v Poľsku, Maďarsku, Nemecku, Juhoslávií, Rusku na Ukrajine, v Estónsku, Rakúsku, Holandsku, Taliansku ako i v Turecku a v Lýbii.  Za zmienku stojí aj účasť na domácich folklórnych festivaloch vo Východnej, Detve, Terchovej ako aj v Českej republike. Svojou láskou k folklóru i vážnej hudbe vedel zapáliť celé generácie mladých ľudí. Aktívne sa zúčastňoval na organizovaní kultúrneho života celého Turca. Jeho husle zneli na Turčianskych folklórnych slávnostiach v Martine, Blatnici, Valči a spolupracoval pri príprave speváckej prehliadky detí O zlatú guľôčku, speváckeho programu Prebudenú pieseň, programu orchestra muzikantov regiónu Turiec, Javorové husle, čo hudobnom programe Turčianska cvendžala.

V rokoch 1991 až 1999 založil, viedol a spracovával materiál pre Chrámový orchester v Rímsko- katolíckom kostole Jána Krstiteľa vo Vrútkach, ktorý sprevádzal zmiešaný spevácky zbor v omšových dielach J. Rybu, Fuhrera, Fibicha, Hradila  a ďalších.

V rokoch 1995 sa stal učiteľom hry na husle na Základnej umeleckej škole Frica Kafendu vo Vrútkach. Viedol svojich žiakova k láske k ľudovej i vážnej hudbe. So žiakmi koncertoval i s Komorným orchestrom Bohdana Warchala, Súborom starých nástrojov Slovenskej filharmónie Musica aeterna, Moyzesovým kvartetom a koncerty tohto druhu boli nielen v Habovke, ale tiež na Vrútkach, v Martine a v Žiline. Vo vianočnom období koncertoval s komorným orchestrom svojich žiakov s Vianočnou omšou ED. Marhuľu a Ladislava Strmeňa; Pútnici svetla v rímsko- katolíckych kostoloch i evanjelických chrámoch regiónu Turiec i na vianočnom festivale Dni kolied Slovenska v Chrenovci. Na ZUČ vo Vrútkach viedol spolu so svojou dcérou Ľubomírou v rokoch 1995 až 2003 detské ľudové hudby Rozmajrín a Rozmajrínček.

V roku 1996 stál pri zrode Folklórneho súboru Magura vo Vrútkach, neskôr premenovaného na Hradisko, s ktorým v meste Vrútky vystupoval v kultúrnej sále Kriváň vo veľkonočných a vianočných programoch, počas Dní mesta Vrútky na vrútockom jarmoku i pri rôznych príležitostiach v Kine 1.Máj Jeden z najúspešnejších programov boli Turčianske chotáre, s ktorým folklórny súbor Hradisko a ľudová hudba pod vedením Ing. Dušana Tumu prešla takmer všetky obce regiónu Turiec. Do poslednej chvíle Ľudový hudba Ing. Dušana Tumu sprevádzala na vystúpeniach Ženskú hudobnú skupinu Hradisko. V poslednom období sa jeho ľudová hudba zapájala do činnosti dôchodcov z Vrútok a priekopy, vystupovala v Kine 1. Máj počas mesiaca ôcty k starším i sprevádzala dva ročníky prehliadky Spievajú zdravotne postihnutí.

V rokoch 2002-2003 pôsobil aj na ZUČ v Turčianskych Tepliciach v husľovej triede. Spolu so svojou dcérou Mgr. Ľubomírou Tumovou tu organizovali 10. Výročie Detských folklórnych súborov Lúčik „Roztancované krpčeky“, 5. Výročie vzniku detskej hudby Pramienok, bol spoluzakladateľom detskej ľudovej hudby Slniečko a Komorného orchestra Musica Vetusta ZUČ  T. Teplice. Vydali zbierku úprav Pramienok a CD Vandrovali hudci. Ako učitelia stali pri zrode ľudovej hudby Stračinovci z Turčeka i koncertovania zoskupenia Flores Trinitatis na Turčeku v Kremnických baniach.

Osobitnú kapitolu v živote Ing. Dušana Tumu tvorí jeho pôsobenie v obci Krpeľany. Najskôr spolu s dcérou Mgr. Ľubomírou Tumovou organizovali činnosť dospelých vo folklórnej skupine Tiešňavan, ktorá patrila medzi najaktívnejšie v regióne Turiec. Dôkazom toho je i skutočnosť, že vydali spevník ľudových piesní „ Veď sa Krpeľany“ a veľmi úspešne reprezentujú obec aj v speve evanjelických duchovných piesní. Spevokol z Krpelian úzko spolupracuje aj so spevokolom z obce Devičany. Pre oba tieto spevokoly upravoval Ing. Dušan Tuma do konca svojho života piesňový repertoár ako zborové úpravy v sprievode komorného orchestra. V roku 2010 natočili v Slovenskej televízii hudbu k duchovnému dokumentárnemu filmu o dejinách Evanjelickej cirkvi augsburského významu na Slovensku v období 1517-1610 SOLA GRATIA- Jedine milosťou.

V roku 1995 ho Základná umelecká škola F. Kafendu do Krpelian kde bolo založené vysunuté pracovisko ZUČ. Od prvej chvíle bola táto práca pre neho srdcovou záležitosťou. Hneď v prvom roku jeho pôsobenia vznikla detská ľudová hudba Drienča, ktorá toto meno nesie dodnes a vtedajší žiaci sú už dospelí ľudia. V nasledujúcich rokoch v Krpeľanoch viedol ďalšie dve detské ľudové hudby Prievozník a Konvalinka, neskôr sa začal venovať oblasti vážnej hudby a upravoval duchovné piesne pre spevokol, rozpisoval hudobné úpravy pre sláčikové nástroje a organ a položil základy telesa Komorného orchestra kresťanskej mládeže, ktorá reprezentuje svoju obec Krpeľany i svoju školu na podujatiach v rámci celého Slovenska. Jeho komorný orchester žiakov úzko spolupracoval so spevokolom z Krpelian a aj so spevokolom ev.cirkevného zboru z Devičian.

Náhly odchod následkom automobilovej havárie dňa 13.mája 2011 spôsobil, že mnohé plány zostali nedokončené. Treba veriť, že jeho duchovný odkaz, jeho  tvorivá práca a úsilie zostane žiť ďalej v jeho žiakoch. Koncerty vo veľkých orchestrálnych zoskupeniach na festivale v Habovke, na Turčianskych slávnostiach  folklóru v Martine zostanú navždy  veľkou inšpiráciou pre jeho žiakov. Jeho jedinečná interpretácia ľudovej piesne ostane navždy v srdciach jeho turčianskych poslucháčov. 

Pridaj komentár

Vypočujte si rádio pomocou Real playeru Vypočujte si rádio pomocou Winampu Vypočujte si rádio pomocou WMP Vypočujte si rádio pomocou Webového prehrávača Nalaďte si rádio

Počúvate reláciu:

Klenotnica


Práve hrá:

SS Jastrabcan Sarisske Jastrabie

My dva kamaratky

viac ... Nalaďte si televíziu

Naladte si Folklor TV