3
Nebíčko v papuľke Dedina roka 2015
JankoHrasko.sk • slovenský folklór • rádio • televízia
Katalóg slovenského folklóru  >  Osobnosti  >  Mgr. Marta Foglarová
Mgr. Marta Foglarová

Ohodnoť článok hráškami


(10/10 hráškov, hlasovali 2 )

Tento profil pridal(a) ...

Ľudmila Hricková (Beťarečka)

Beťarečka Milujem ľudové piesne, tance, kroje, architektúru, nárečia, zvyky, tradície a obyčaje. Kroj považujem za výsostné umelecké dielo a rovnako dôležité sú pre mňa ľudové rozprávky, pranostiky a porekadlá. Chcem sa pričiniť o to, aby...

Mgr. Marta Foglarová

21. 07. 2012
Margecany

Amatérska choreografka, režisérka, scenáristka, tanečná pedagogička. Jedna z najvýznamnejších osobností Slovenského folklóru. Narodila sa v Margecanoch v roku 1948. Detstvo prežila v učiteľskej rodine v Margecanoch.  Zmaturovala na SVŠ v Košiciach. Po  ukončení strednej školy študovala Vysokú školu UPJŠ v Prešove aprobácia  matematika a hudobná výchova. Vzťah k ľudovej kultúre získala v rodnom kraji, kde vždy bolo silné folklórne zázemie.

Marta Foglarová od roku 1970 pôsobila ako pedagóg  na ZŠ v Margecanoch, kde vyučovala matematiku, hudobnú výchovu a zborový spev. Venovala sa výskumu tradičnej ľudovej kultúry predovšetkým v Spišskom regióne, v obci Margecany a získané poznatky z jej výskumov zužitkováva dodnes pri tvorení choreografií. Je jedná  z mála zberateľov folklórneho materiálu v Spišskom regióne.  Je autorkou pedagogického čítania na tému: Ako práca s ľudovým umením pôsobí a pomáha pri výchove deti a mládeže. Táto publikácia pomohla mnohým jej nasledovateľom.  Zúčastňovala sa na odborných  seminároch  s referátmi venovanými tanečnému folklóru a je do dnes častým porotcom na tanečno - súťažných prehliadkach. Pracovala pre Maticu Slovenska ako lektorka ľudového tanca a spevu pre zahraničných Slovákov. Z toho vznikla spolupráca s FS Nadeje z Paríža a DFS Jadlovček z Margecian a  výsledkom tejto spolupráce oboch súborov bolo vystúpenie v krajanskom programe na Detve a v detskom programe vo Východnej.  Táto spolupráca trvá do dnes čoho dôkazom bolo  spoločné vystúpenie oboch kolektívoch v kultúrnom dome v Margecanoch pri príležitosti 60. výročia založenia FS Nadeje vo Francúzku.

Stála  pri zrode s niekoľkými nadšencami a bola jednou zo zakladateľov  DFSk Jadlovec, v ktorom pôsobila aktívne dlhé roky ako tanečníčka a speváčka,sólistka ľudových piesní a tancov z Margecian. DFSk Jadlovec od svojho vzniku  patrí medzi špičkové folklórne telesá na Slovensku.

Počas dlhoročnej tvorivej práce vytvorila Marta Foglarová  desiatky choreografií, scenárov, réžií a programov. Ako skvelá tanečníčka a speváčka sa zúčastnila  aj hudobno-tanečných regionálnych, krajských i celoslovenských  súťaži, kde mala svoje prvenstvo. Najdôležitejšou činnosťou je  od roku 1980  vedenie DFS Jadlovčeka, kde je umeleckou vedúcou, tanečnou pedagogičkou a choreografkou. Tu jej pomáha ľudové umenie formovať mladého človeka. Prvým veľkým úspechom DFS Jadlovčeka bolo úspešné účinkovanie na celoslovenskej súťažnej prehliadke detských folklórnych súborov v rokoch 1983-1985 v Prešove, kde súbor získal opakovane hlavnú cenu. Na základe vynikajúcich výsledkov sa súbor zúčastnil na festivale vo Východnej a hneď na to reprezentoval našu vlasť na medzinárodných folklórnych festivaloch vo francúzskych mestách MATHA a ETAPLES.  Na celoslovenskej súťažnej prehliadke detských folklórnych súborov  sa kolektív zúčastnil ešte niekoľko krát, vždy veľmi úspešne. Bol niekoľko násobným účastníkom festivaloch vo Východnej, Detve, v Strážnici, v Košiciach a v Červenom Kláštore. Pravidelne účinkuje na Spišských folklórnych slávnostiach. Veľmi silnou stránkou súboru je spev dievčat, ktoré obdivujú diváci ale aj porotcovia súťaži hudobného folklóru, kde sa dievčatá šesť krát úspešne zúčastnili celoslovenského kola. Veľkým ocenením súboru bola reprezentácia nášho ľudového umenia v zahraničí. Zúčastnil sa medzinárodných festivaloch v Česku, Poľsku, Nemecku, Francúzku, Turecku, Litve, Ukrajine, v Maďarsku, Srbsku a Grécku. Už len niektoré krajiny navštívil súbor viackrát. Všade boli vysoko hodnotené tanečné a spevácke výkony členov súboru ale aj ich celkové správanie sa mimo javiska. Medzi pekné a vydarené podujatia patria aj výchovné koncerty, ktoré sa uskutočnili na niekoľkých školách v širokom okolí v družobnej škole v Rohovciach, školách v okrese Kladno (ČR) a deväť výchovných koncertov v Paríži. Neoceniteľným pomocníkom súboru je heligónkar Jozef Novotný, ktorý kolektív sprevádza od vzniku do teraz. Výraznou súčasťou DFS Jadlovček bola aj skupina dievčát: Daša Imrecze rodená Foglarová, Dagmar Angelovičová rod. Grejtáková, Klaudia Pribičková rod. Bednárová, Marta Bödiová rod. Foglarová, ktorá svojim prístupom a vlastnou umeleckou tvorbou prispela k formovaniu a súčasnú podobu súboru. Mgr. Klaudia Pribičková aj v súčastnosti pracuje ako tanečný pedagóg. Najaktívnejšie členky D. Imrecze, M. Bödiová, K. Pribičková, B. Uličná rod. Krupárová, I. Korfantová rod. Kleinová nahrali CD s názvom "DALI SCE ME MAMKO".

Pod  vedením Marty Foglarovej  tancovali  stovky tanečníkov a vychovala desiatky dobrých spevákov, sólistov. Jej choreografie patria k najvýznamnejším umeleckým výtvorom v oblasti scénickej štylizácie ľudového tanca známe na celom Slovensku. DFS Jadlovček sa pod jej vedením prepracoval medzi špičkové amatérske folklórne kolektívy a získal najvyššie ocenenia na viacerých celoslovenských súťažiach. Súbor absolvoval viac než 4 200 hodín nácvikov a niekoľko stoviek vystúpení, nespočetné množstvo súťaží, folklórnych festivalov  doma i v zahraničí a veľmi úspešným bolo i účinkovanie v Československej, Slovenskej televízii a v nahrávkach pre Slovenský rozhlas. DFS Jadlovček zaujal svojim umením aj austrálsku televíziu, ktorá v Margecanoch natočila o súbore dokument. Kolektív navštívili aj milovníci slovenského folklóru z Japonska, ktorý sa s našimi deťmi učili tance z Margecian. DFS Jadlovček si hneď na začiatku postavil veľmi vysoko látku kvality svojej práce a drží ju tam dodnes.

Za dlhoročnú prácu v kultúre bola Marta Foglarová  ocenená Ministrom kultúry čestným  titulom "Vzorný pracovník kultúry" za angažovanú prácu v rozvoji hnutia  "Pri prameňoch krásy".  


Kontaktné údaje

Adresa:Súkromná základná umelecká škola, Obchodná 7, 055 01 Margecany
Kontaktná osoba:Mgr. Marta Foglarová
E-mail:szus.mg@gmail.com
Telefón:053/ 4894 830, 0903 249 973
Web:www.szusmargecany.sk

Pridaj komentár

Vypočujte si rádio pomocou Real playeru Vypočujte si rádio pomocou Winampu Vypočujte si rádio pomocou WMP Vypočujte si rádio pomocou Webového prehrávača Nalaďte si rádio

Počúvate reláciu:

Klenotnica


Práve hrá:

LH Rinalda Olaha

viac ... Nalaďte si televíziu

Naladte si Folklor TV