3
Nebíčko v papuľke Dedina roka 2015
JankoHrasko.sk • slovenský folklór • rádio • televízia
Katalóg slovenského folklóru  >  Osobnosti  >  Milan Hlôška
Milan Hlôška

Ohodnoť článok hráškami


(10/10 hráškov, hlasovali 3 )

Tento profil pridal(a) ...

Ľudmila Hricková (Beťarečka)

Beťarečka Milujem ľudové piesne, tance, kroje, architektúru, nárečia, zvyky, tradície a obyčaje. Kroj považujem za výsostné umelecké dielo a rovnako dôležité sú pre mňa ľudové rozprávky, pranostiky a porekadlá. Chcem sa pričiniť o to, aby...

Milan Hlôška

04. 10. 2013
Nitra

Milan Hlôška Narodil sa 30.novembra 1934 v Starom Tekove, okres Levice.
Fotograf, Redaktor portálu JankoHraško.sk, studnica slovenského folklóru, pôvodným povolaním stavebný technik, zúčastňuje sa amatérskej fotografickej tvorby od roku 1963, kde jeho obľúbenou témou a špecializáciou je široká škála života človeka v realistickom podaní psychologických sond, momentov ľudských výrazov a  konaní v ich dynamike a  výraze. Jeho fotografie boli na mnohých výstavách ocenené. Od roku 1966 svoju tvorbu smeruje do dokumentácie folklóru z oblasti Tekova, kedy na svojich fotografiách zaznamenáva ľudové tradície, kroj i  ľudovú architektúru.

Fotografovaniu sa venuje od roku 1960. Svoj záujem smeroval na ľudí a prírodu rodného kraja, až jeho objektív zakotvil v ľudovom umení, zosobnenom najmä v krásach ľudového kroja. Úspešne zaznamenáva ľudové tradície, kroje i ľudovú architektúru.

Po rokoch práce a zbieraní fotografického materiálu v obciach tekovského regiónu vychádza v roku 1984 vo Vydavateľstve OBZOR Bratislava literárna ozdoba regiónu, reprezentačná farebná publikácia „Od Tekova vietor veje“, kde je Milan Hlôška autorom fotografií a Andrej Chudoba autorom lyrického slova v básni i próze. V roku 2008 vyšlo vo vydavateľstve LÚČ Bratislava druhé, doplnené a opravené vydanie tejto publikácie v novej grafickej úprave. V roku 2009 vyšla ďalšia obrazová publikácia „Cez močenské lúky“ autorov Gabriely Borzovej, Milana Hlôšku a Andreja Chudobu a v roku 2010 ďalšia obrazová publikácia „Tou pukanskou bránou“ autorov Milana Hlôšku a Andreja Chudobu.
V poslednom období sa Milan Hlôška venuje fotografovaniu slovenských ľudových krojov v ich autentickom podaní zo všetkých kútov Slovenska. Výber z týchto fotografií vystavoval v Červeníku, v Trnave, v Leviciach, v Hrušove, v Kozárovciach, v Nitre, v Starom Tekove a v Močenku a v roku 2010 aj v Báčskom Petrovci v Srbsku. Rovnako ako pri ľudových tradíciách, aj tu sa snaží o zachytenie ľudových krojov skôr, než zaniknú alebo sa odložia do truhlíc.
Ocenenie jeho aktívnej činnosti v oblasti fotografickej tvorby, za dlhoročné vedenie Fotoklubu v Nitre a za uchovávanie a šírenie bohatstva ľudových tradícií, krojov a ľudovej architektúry prostredníctvom fotografie prejavilo Národné osvetové centrum v Bratislave udelením Pocty generálneho riaditeľa pri príležitosti jeho 70.narodenín a v roku 2005 pri príležitosti 930.výročia obce Starý Tekov mu bola udelená cena starostu obce za výraznú propagáciu Starého Tekova.
Fotografická tvorba Milana Hlôšku je úprimným autorským obrazovým vyznaním postoja k životu, človeku, prírode a ľudovým tradíciám.
Dňa osvetových pracovníkov je odmenený čestným uznaním Rady Okresného národného výboru v Nitre za dlhoročnú úspešnú kultúrno-osvetovú prácu.
V roku 1975 uskutočňuje (spoločne s fotografom Ivanom Kvapilom) svoju prvú autorskú výstavu fotografií vo svojom rodisku v Starom Tekove.
V roku 1979 uskutočňuje samostatnú autorskú výstavu v Dome kultúry ROH v Galante a v roku 1980 ďalšiu autorskú výstavu v Starom Tekove.

Krása výšiviek na slovenských ľudových krojoch ho podnietila aj k ďalšej záľube, k vyšívaniu. Náhoda chcela, že sa tejto záľube začal venovať takmer pravidelne, vari ako fotografii. Dodnes povyšíval okolo sto obrusov, niekoľko obrazov, miniatúrnych obrázkov a rôzne stolové prestierania. Jeho záujem je venovaný plnej výšivke tak vo viacfarebnom prevedení, ako aj v jednofarebnom prevedení, ale veľmi rád vyšíva aj v technike Richelie a niekoľko obrusov povyšíval aj v technike výrezovej výšivky (počítané nite). Vari najzaujímavejšie sú jeho miniatúrne obrázky vyšívané jednou niťou mulinky, kde nepresnosť odhalí každú chybičku obrazu.
Treba vari poznamenať, že výšivky si M.Hlôška nenavrhuje sám, všetky sú prevzaté z časopisov Dorka, Burda a iných dostupných materiálov, akými boli kedysi známe predajne s predkreslenými vzormi výšiviek a pod.

V poslednom období sa tomuto koníčku venuje iba sporadicky, pretože ho zamestnávajú iné záujmy a povinnosti, ale tiež aj zdražovanie materiálov, potrebných k vyšívaniu a tak si k ihle a bavlnkám s tesilanom sadá už pomenej. Viac ho poznáme ako amatérskeho fotografa, ktorý svoje aktivity smeruje do činnosti Fotoklubu pri KOS Nitra a do zdokumentovávania slovenských ľudových krojov, ktoré už prezentoval na desiatich samostatných výstavách po západnom a strednom Slovensku.

 

http://www.jankohrasko.sk/users/40/hloska/

 

Spracovala: Ľudmila Hricková a Milan Hlôška

Foto: Milan Hlôška


Kontaktné údaje

Web:http://www.jankohrasko.sk/users/40/hloska/

Pridaj komentár

Vypočujte si rádio pomocou Real playeru Vypočujte si rádio pomocou Winampu Vypočujte si rádio pomocou WMP Vypočujte si rádio pomocou Webového prehrávača Nalaďte si rádio

Počúvate reláciu:

Klenotnica


Práve hrá:

ONDREJ DEMO

Veselnicke z Branova

viac ... Nalaďte si televíziu

Naladte si Folklor TV