3
Nebíčko v papuľke Dedina roka 2015
JankoHrasko.sk • slovenský folklór • rádio • televízia
Katalóg slovenského folklóru  >  Hudobné a iné nosiče  >  Slovenské ľudové hudobné nástroje
Slovenské ľudové hudobné nástroje

Ohodnoť článok hráškami


(0/10 hráškov, hlasovali 0 )

Tento profil pridal(a) ...

Slovenské ľudové hudobné nástroje

12. 12. 2010

Názov:Slovenské ľudové hudobné nástroje

Autori: V.Kyseľ, D.Luther, J.Hamar, B.Garaj

Vydali: Koordinačné centrum TĽK NOC a Slovenské centrum pre tradičnú kultúru.

Multimediálny edukačný projekt:

Základ výberu tvorí 63 ľudových hudobných nástrojov, ktoré možno považovať za reprezentatívnu vzorku slovenského ľudového inštrumentára. Z hľadiska konštrukcie, tvorby tónu a spôsobu hrania ich delíme na štyri nástrojové skupiny a ich zastúpenie je takéto:

  • samozvučné nástroje (idiofóny) - 20
  • blanozvučné nástroje (membranofóny) - 1
  • trunozvučné nástroje (chordofóny) - 6
  • vzduchozvučné nástroje (aerofóny) - 36

63 vybraných ľudových hudobných nástrojov predstavujeme v textovej, zvukovej i filmovej podobe. Každý nástroj je doplnený aj o fotodokumentáciu. Nosič je vhodný pre deti aj dospelých.

Ministerstvo školstva ho zaradilo do zoznamu učebných pomôcok a je vhodný aj ako podporná literatúra na vyučovanie prierezovej témy „Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra".

Cena: 10.- € + poštovné, 30% zľavu majú základné a stredné školy.

O projekte

Multimediálny projekt Slovenské ľudové hudobné nástroje sa zrodil v rokoch 2007 - 2009 s cieľom pripraviť vzdelávací materiál, ktorý by bol vhodný ako významný zdroj informácií o slovenskej ľudovej nástrojovej tradícii pre potreby základných a stredných škôl. Koncepcia projektu bola determinovaná zámerom predstaviť slovenské ľudové hudobní nástroje využitím rôznych formátov dokumentačných materiálov: zvukové nahrávky, krátke filmové ukážky, fotografie a komentáre.

Zvukové nahrávky

Inšpiráciou zvukovej dokumentácie bol starší projekt, ktorý bol publikovaný vo vydavateľstve OPUS
Bratislava v roku 1981 ako trojalbum gramofónových platní pod názvom Slovenská ľudová nástrojová
hudba Antológia. Boli v ňom použité zvukové nahrávky Oskára Elscheka. S láskavým súhlasom
autora nahrávok sme použili 51 záznamov, z ktorých podstatná časť pochádza zo 70. rokov minulého
storočia z lokalít a v podaní interpretov, ako ich uvádzame. Výnimkou sú 4 nové zvukové nahrávky,
ktoré realizoval Vladimír Kyseľ v spolupráci s Jurajom Dubovcom a Borisom Dobišom.

Filmové ukážky

Výsledkom filmovej dokumentácie Vladimíra Kyseľa, Daniela Luthera, Juraja Hamara a Bernarda Garaja je 76 krátkych filmových ukážok, ktoré sú zamerané prednostne na zachytenie vonkajšieho tvaru hudobného nástroja a spôsobu hry na ňom. Strih záznamu dvoch kamier, z ktorých jedna snímala celok a druhá detail, však sprostredkúva aj informácie o výtvarnom prevedení nástroja, o materiáli, z ktorého je zhotovený, o počte a usporiadaní strún, hmatových otvorov a pod. Cieľom filmovej dokumentácie bolo zachytiť nielen hudobné nástroje, ale aj ich výrobcov a interpretov, a to - pokiaľ to bolo možné - v prirodzenom domácom prostredí a s minimálnou snahou o štylizáciu obrazov. (Preto sú napr. hudobníci v civilnom oblečení a nie v kroji, nahrávky sú nakrúcaní v prostredí prirodzenom pre používanie nástrojov, napr. garáž výrobcu gájd, trieda v škole s poskladanými stoličkami a pod.) Z dôvodu jednoduchšej časovej i finančnej realizácie projektu osobitnú skupinu interpretov tvoria multiinštrumentalisti Milan Rusko a Juraj Hamar, resp členovia detského folklórneho súboru Matičiarik z Banskej Bystrice (Tereza Melicherová, Zuzana Bienska, Matúš Druga, Matúš Kovačech, Jozef Hudák, Soňa Jágerská), a to najmä v súvislosti s prezentáciou detských hudobných nástrojov. Zvukové i filmové ukážky zaznamenávajú charakteristické zvuky toho-ktorého nástroja, resp. inštrumentálne prejavy a piesne z regiónov, s ktorými je hudobný nástroj spojený.

Fotografie

Najväčšia časť fotografií pochádza od Vladimíra Kyseľa (98) a dokumentuje ľudové hudobné nástroje počas nakrúcania filmových ukážok, ale aj nástroje z Literárneho a hudobného múzea pri Štátnej vedeckej knižnici v Banskej Bystrici, zo súkromnej zbierky Svetozára Stračinu a z archívu autora. Významnú časť tvorí fotodokumentácia Tibora Szabóa (55), ktorá dokumentuje ľudové hudobné nástroje, výrobcov a hudobníkov z obdobia 70. - 90. rokov minulého storočia. Ďalšími autormi fotografií sú Monika Velšicová (26), Bernard Garaj (5), Stanislava Ľuptáková (5) a Zuzana Jendrichovská (3). Napriek snahe o presnú identifikáciu, na niektorých starších fotografiách sú interpreti, ktorých mená nám zostali neznáme.

Komentáre

Súčasťou projektu sú komentáre Bernarda Garaja k slovenskému ľudovému inštrumentáru, nástrojovým skupinám a jednotlivým ľudovým hudobným nástrojom. Vzhľadom na poslanie projektu majú poskytovať základné informácie napr. o ich konštrukcii, akustických vlastnostiach, spôsobe hrania, repertoári, historickom vývoji, resp. o ich mieste v našej tradičnej ľudovej hudobnej kultúre. Odkazy na odbornú literatúru sú určené pre tých záujemcov, ktorí by o problematike chceli vedieť viac.

 

Pridaj komentár

Vypočujte si rádio pomocou Real playeru Vypočujte si rádio pomocou Winampu Vypočujte si rádio pomocou WMP Vypočujte si rádio pomocou Webového prehrávača Nalaďte si rádio

Počúvate reláciu:

Klenotnica


Práve hrá:

FSK KARICKA DRUZSTEVNA PRI HORNADE

Popod hajik

viac ... Nalaďte si televíziu

Naladte si Folklor TV