3
Nebíčko v papuľke Dedina roka 2015
JankoHrasko.sk • slovenský folklór • rádio • televízia
Katalóg slovenského folklóru  >  Hudobné a iné nosiče  >  Tam hore, tam dolu
Tam hore, tam dolu

Ohodnoť článok hráškami


(0/10 hráškov, hlasovali 0 )

Tento profil pridal(a) ...

Janko Hraško (jankohrasko)

jankohrasko Niektoré články pre Vás zverejňuje, ale aj ľudové pesničky z archívu rádia a rozprávky pre Vás vyberá a hrá náš najmilší redaktor a moderátor Janko Hraško ;).

Tam hore, tam dolu

11. 02. 2014
Podhradie

Vyrobené a vydané a vydan: 2013

Spolupracovali: PHDr. Hana Zelinová, etnografka Slovenského národného múzea v Martine, Marián Kramár, Tomáš Kramár

Úprava piesní pre ĽH: Mgr. Ľ. Tumová, Mgr. A. Jánošíková,  Bc. J. Dudka

Dramaturgia, výber a zostava piesní: Mgr. Anna Jánošíková, Ing. Miroslav Jánošík

Nahral: Marián Kramár

Foto a grafický návrh : Ing. Milan Roob

Grafická úprava: Vladimír Mihálik Werner

Tlač: HIRAX Shop

 

Účinkujú:

Podhradská muzika:

Michal Jánošík – primáš

Eva Jánošíková – cimbal

Jarmila Harielová – prvé husle

Ivana Koťková – harmonika

Anna Jánošíková – druhé husle

Miroslav Jánošík – violová kontra

Vladimír Hariel – kontrabas

Tomáš Kramár – kontrabas (15, 17)

 

Členovia  Folklórnej skupiny Podhradie :

Ivan Bella, Milan Bella, Etela Bellová, Mária Bellová, Milada Bellová, Zlatica Bellová, Alena Beňová, Milena Burdová, Věra Juríková, Dušan Koťka, Miroslav  Koťka, Petra Lakvová,  Kvetoslava Pacelová, Mária Pacelová, Miloš Pacela, Želmíra Pacelová, Paulína Pecková,  Marta Zigová, Želmíra Vyletelová

 

Sólo spev : Ivan Bella (17), Dušan Koťka (13), Petra Lakvová (2)       

Prekáračky : D. Koťka, P. Pecková, Z. Bellová, K. Pacelov, K. Pacelová, M. Pacela, M. Pacelová

Predspevy : D. Koťka (7, 9), M. Pacela (7), M. Koťka (7), I.Bella (7), M.Pacelová (10,19), Ž.Pacelová (18),  K. Pacelová (18), A. Beňová (18)                                                                                                         

 

Popis:

Podhradie je malá obec na dolnom Turci na úpätí Veľkej Fatry pod zrúcaninou Sučianskeho hradu. Takmer štyristo rokov patrila do panstva grófov z rodu Ňári. Patrila k prvým obciam, ktoré sa prihlásili k Memorandu národa slovenského. Prežila veľké požiare,  svetové vojny a ako vtedy aj neskôr žila si svojim vidieckym životom. A ako v každej slovenskej dedine postupne sa zabúdalo na piesne a zvyky predkov.  Pred tridsiatimi rokmi, v roku 1983, však pripravoval Ing. arch. V. Gruska program venovaný ľudovej kult ľudovej kultúre Turca a Hornej Nitry a sformoval skupinu ľudí, z ktorej vznikla v obci folklórna skupina. Od začiatku prezentuje zvyky a piesne svojej obce.  So svojimi zvykoslovnými pásmami vystúpila na mnohých festivaloch a rôznych podujatiach. Neskôr, v roku 2010 za podpory Mgr. Ľubomíry Tumovej začala činnosť ľudová hudba Podhradská muzika, ktorá folklórnu skupinu sprevádza. Počas celého tohto obdobia folklórna skupina spolupracuje s PHDr. Hanou Zelinovou, etnografkou Slovenského národného múzea v Martine. V rámci tejto spolupráce sa podarilo zapísať množstvo piesní. Za všetkých našich starších občanov, ktorí si pamätali a boli ochotní naspievať krásne a zaujímavé piesne spomeniem manželov Jozefa a Annu Vyletelovcov. V ich podaní sa dokonca  podarilo zrealizovať aj videozáznam tancov z Podhradia.  Za veľký úspech folklórnej skupiny považujem  udelenie strieborného pásma na celoslovenskej súťaži „Nositelia tradicií“ v roku 2012 v Dolnej Súči. Tento úspech  ešte viac podporil myšlienku na nahratie a vydanie CD, ktoré vzniklo za významnej podpory Ministerstva kultúry SR a jeho grantového programu.  Na Slovensku je vydaných mnoho nosičov, plných krásnych piesni, typických pre daný región  či obec. Toto naše CD sa chce zaradiť medzi ne a ukázať malý kúsok Slovenska – naše Podhradie.

 

Ing. Miroslav Jánošík – starosta obce Podhradie

 

Piesne:

1. Ani je veselia

2. Hajaju, hajaju

3. Všetko bielo

4. Kážu sa mi ženiť

5. Vyskočilo slniečko

6. Na vysoko divý holub

7. Pýtau som si

8. V pondelok sme štrajkuvali

9. Šlo by mi

10. Neni som ja taká stará

11. Ej, čo to za dioučina

12. Buď pochválen

13. Tam hore, tam dolu

14. Ťažko tomu kameňu

15.  Povedzže mi moja milá

16. Čo ja smutná

17. Pod zelenou horou

18. Skácau Janko

19. Nie som stará

20. Sedem dní bolestí

 

CD vydala obec Podhradie pri príležitosti 30. výročia založenia folklórnej skupiny v Podhradí

„Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky“

Obec Podhradie

Kvet  Podhradia OZ     


Kontaktné údaje

Adresa:Obecný úrad Podhradie, 1.mája 194/61, 03852 Podhradie
Kontaktná osoba:Danka Cupanová, Alena Bačová
E-mail:obecpod@stonline.sk
Telefón:043/4293 452
Web:www.podhradie-martin.sk

Pridaj komentár

Vypočujte si rádio pomocou Real playeru Vypočujte si rádio pomocou Winampu Vypočujte si rádio pomocou WMP Vypočujte si rádio pomocou Webového prehrávača Nalaďte si rádio

Počúvate reláciu:

Klenotnica


Práve hrá:

Ľudová hudba Miroslava Dudíka

Ňikeho mi ňežaľ

viac ... Nalaďte si televíziu

Naladte si Folklor TV