3
Nebíčko v papuľke Dedina roka 2015
JankoHrasko.sk • slovenský folklór • rádio • televízia
Katalóg slovenského folklóru  >  Osvetové, kultúrne a iné pracoviská  >  Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne
Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne

Ohodnoť článok hráškami


(0/10 hráškov, hlasovali 0 )

Tento profil pridal(a) ...

Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne

12. 03. 2012
Dolný Kubín, Orava

Hlavným poslaním organizácie, ktorá bola založená  v roku 1953 a od 1. 4. 2002 je jednou z dvadsiatich troch príspevkových kultúrnych organizácii Žilinského samosprávneho kraja, je vytvárať podmienky pre rozvoj miestnej kultúry, záujmovo-umeleckej činnosti, zachovávať kultúrne symboly regiónu a zabezpečovať kultúrne a vzdelávacie aktivity pre široký okruh občanov. V rámci finančných a personálnych možností a v súlade so zriaďovacou listinou zabezpečuje kultúrno-osvetovú činnosť v regióne Orava a vytvára podmienky pre rozvoj miestnej kultúry v jej najširších podobách a polohách. Oravské kultúrne stredisko zachováva a rozvíja regionálnu kultúrnu diverzitu  v súčasnom svete globalizujúcich sa, unifikujúcich a nivelizujúcich kultúrnych hodnôt, snaží sa trvalo udržiavať dynamiku rozličných prejavov miestnej kultúry, vychádzajúcich z tradičných i súčasných kultúrnych symbolov, noriem a vzorcov, takých, s ktorými sa identifikuje lokálne spoločenstvo. Má významné miesto v budovaní regionálnej identity ako prejavu zodpovednosti ľudí v prístupe k sebe samému, vo vzťahu k ostaným, voči hodnotám, ktoré vytvorili a prostrediu, ktoré ich obklopuje. Pomáha tak vytvárať spoločné povedomie, identitu obyvateľov. Hlavným poslaním organizácie, ktorá bola založená  v roku 1953 a od 1. 4. 2002 je jednou z dvadsiatich troch príspevkových kultúrnych organizácii Žilinského samosprávneho kraja, je vytvárať podmienky pre rozvoj miestnej kultúry, záujmovo-umeleckej činnosti, zachovávať kultúrne symboly regiónu a zabezpečovať kultúrne a vzdelávacie aktivity pre široký okruh občanov. V rámci finančných a personálnych možností a v súlade so zriaďovacou listinou zabezpečuje kultúrno-osvetovú činnosť v regióne Orava a vytvára podmienky pre rozvoj miestnej kultúry v jej najširších podobách a polohách. Oravské kultúrne stredisko zachováva a rozvíja regionálnu kultúrnu diverzitu  v súčasnom svete globalizujúcich sa, unifikujúcich a nivelizujúcich kultúrnych hodnôt, snaží sa trvalo udržiavať dynamiku rozličných prejavov miestnej kultúry, vychádzajúcich z tradičných i súčasných kultúrnych symbolov, noriem a vzorcov, takých, s ktorými sa identifikuje lokálne spoločenstvo. Má významné miesto v budovaní regionálnej identity ako prejavu zodpovednosti ľudí v prístupe k sebe samému, vo vzťahu k ostaným, voči hodnotám, ktoré vytvorili a prostrediu, ktoré ich obklopuje. Pomáha tak vytvárať spoločné povedomie, identitu obyvateľov.


Kontaktné údaje

Adresa:Bysterecká 1263/55, 026 01 Dolný Kubín
Kontaktná osoba:PhDr. Miroslav Žabenský
E-mail:osvetadk@osvetadk.sk
Telefón:043/5864978, 5864928
Web:www.osvetadk.sk

Pridaj komentár

Vypočujte si rádio pomocou Real playeru Vypočujte si rádio pomocou Winampu Vypočujte si rádio pomocou WMP Vypočujte si rádio pomocou Webového prehrávača Nalaďte si rádio

Počúvate reláciu:

Klenotnica


Práve hrá:

FS Stavbar

Hora, hora - Lietavská Svinná.mp3

viac ... Nalaďte si televíziu

Naladte si Folklor TV