3
Nebíčko v papuľke Dedina roka 2015
JankoHrasko.sk • slovenský folklór • rádio • televízia
Katalóg slovenského folklóru  >  Osvetové, kultúrne a iné pracoviská  >  Gemersko-malohontské osvetové stredisko v Rimavskej Sobote
Gemersko-malohontské osvetové stredisko v Rimavskej Sobote

Ohodnoť článok hráškami


(0/10 hráškov, hlasovali 0 )

Tento profil pridal(a) ...

Gemersko-malohontské osvetové stredisko v Rimavskej Sobote

21. 03. 2012
Rimavská Sobota

Gemersko-malohontské osvetové stredisko v Rimavskej Sobote je jednou z príspevkových organizácií Banskobystrického samosprávneho kraja. Plní dôležitú úlohu pri uchovávaní, sprístupňovaní a zveľaďovaní tradičných i súčasných kultúrnych hodnôt regiónu Gemera-Malohontu. Hlavným poslaním strediska je vytvárať podmienky pre rozvoj miestnej a regionálnej kultúry, záujmovo-umeleckej činnosti, zachovávať kultúrne tradície regiónu a zabezpečovať kultúrne a vzdelávacie aktivity pre široký okruh občanov v 149 obciach okresov Rimavská Sobota a Revúca.  Osvetové stredisko pôsobí v oblasti: tradičnej a ľudovej kultúry, umeleckého slova a divadla detí i dospelých, moderného a nefolklórneho tanca, modernej a vokálnej country, folkovej a dychovej hudby, spevu, občianskych obradov, národných tradícií, environmentálnej výchovy. Osvetové stredisko ponúka: koncepčnú, dramatickú, programovú, propagačnú a realizačnú pomoc pri tvorbe programov, podujatí,... sprostredkovanie vystúpení súborov a jednotlivcov, sprostredkovanie ľudových remeselníkov, ukážok ich výroby, dokumentačnú činnosť, vzdelávacie aktivity v rôznych oblastiach spoločenského a kultúrneho života pre rozličné cieľové skupiny, sadzbu, tlač a odbornú pomoc pri vydávaní materiálov menšieho rozsahu, odbornú poradenskú činnosť v oblasti miestnej kultúry a cestovného ruchu,...

Osvetové stredisko organizuje: kurzy, školenia a semináre, výstavy, súťaže, prehliadky, festivaly, slávnosti, komponované programy, scénické prezentácie, tvorivé dielne,...


Kontaktné údaje

Adresa:Jesenského 5, 979 01 Rimavská Sobota
Kontaktná osoba:Magdaléna Kantorová
E-mail:folklorgmos@rsnet.sk
Telefón:047/5631095
Web:www.gmos.sk

Pridaj komentár

Vypočujte si rádio pomocou Real playeru Vypočujte si rádio pomocou Winampu Vypočujte si rádio pomocou WMP Vypočujte si rádio pomocou Webového prehrávača Nalaďte si rádio

Počúvate reláciu:

Klenotnica


Práve hrá:

LH BORIEVKA BANSKA BYSTRICA

Krucena

viac ... Nalaďte si televíziu

Naladte si Folklor TV