3
Nebíčko v papuľke Dedina roka 2015
JankoHrasko.sk • slovenský folklór • rádio • televízia
Katalóg slovenského folklóru  >  Folklórne súbory  >  Folklórny súbor železničiarov Marína zo Zvolena
Folklórny súbor železničiarov Marína zo Zvolena

Ohodnoť článok hráškami


(0/10 hráškov, hlasovali 0 )

Tento profil pridal(a) ...

Folklórny súbor železničiarov Marína zo Zvolena

29. 05. 2011
Zvolen

Folklórny súbor železničiarov Marína si tento rok pripomína 45. výročie svojho účinkovania na slovenskej folklórnej scéne. Oslavy výročia prebehnú na jeseň vo Zvolene, predchádzať im bude séria vystúpení na popredných letných folklórnych festivaloch na Slovensku či nahrávka nového CD. Milovníkov folklóru čaká nemalý dôkaz o tom, že Marína je stále mladá a plná energie.

Prvé kroky súboru...

Perla zvolenského folklóru, nositeľka významných ocenení nepretržite pracuje od októbra roku 1966, kedy sa dokopy spojili tvorivé sily a členovia troch kolektívov. Folklórny súbor Hron pri Gymnáziu, ktorý v r. 1951 založila a viedla Mária Benková a Folklórny súbor Rozlet, pracujúci do roku 1961 pri Strednej priemyselnej škole s vedúcou Annou Hudecovou. Treťou tvorivou skupinou pri zakladaní súboru bola skupina absolventiek tanečného odboru Ľudovej školy umenia vo Zvolene, ktorú viedla Mária Mázorová. Po konkurze do novovznikajúceho súboru, ktorý viedol Igor Kovačovič, krajský metodik pre Záujmovú umeleckú činnosť v Banskej Bystrici, sa sformovali tri zložky súboru, tanečná, spevácka a hudobná, okamžite pripravená pracovať na novom programe. V názve sa zakladatelia inšpirovali najslávnejšou Sládkovičovou lyrickou básňou „Marína". Prvou umeleckou vedúcou súboru bola jeho zakladateľka Mária Mázorová, organizačnou vedúcou Mária Benková a vedúcou tanečnej zložky Anna Hudecová. Spevácku skupinu dievčat viedol vtedy Milan Babic, primášom ľudovej hudby bol Kornel Gábor.

Snahou vtedajšieho vedenia bolo spojenie umeleckých síl a vytvorenie súboru pri zriaďovateľovi, ktorý by dokázal zabezpečiť starostlivosť o súbor, organizačné a ekonomické podmienky pre jeho činnosť. Preto prvým zriaďovateľom novovzniknutého súboru bolo až do roku 1978 Kultúrne a spoločenské stredisko mesta Zvolen. Pre nevyriešené vzťahové a kompetentné otázky medzi Domom kultúry ČSD a miestnymi organizáciami ROH pôsobiacimi pri ČSD pôsobí súbor krátko bez zriaďovateľa. Už v r. 1979 však prevzalo zriaďovateľskú povinnosť ZV ROH pri Prevádzkovom oddiely ČSD vo Zvolene. Od tejto chvíle pôsobí Marína pri železničiarskych odboroch, konkrétne pri Odborovom združení železničiarov vo Zvolene pri Prevádzkovom riaditeľstve ŽSR vo Zvolene. Odborové združenie, ktorého dlhoročnou predsedkyňou je Ing. Mária Sarvašová, vytvára podmienky pre zachovanie a udržanie činnosti súboru. Súbor sídli a pracuje v Dome kultúry ŽSR na Sokolskej ul. vo Zvolene, kde má vyhradené priestory pre svoju umeleckú, tvorivú činnosť.

Mladá tvorivá krv...

Prvé vedenie Maríny fungovalo do roku 1981, kedy dochádza k zmene vo vedení súboru. Nastáva jeho omladenie, ktoré spôsobil návrat tanečníka Jána Jamrišku do Maríny. Ten sa po absolvovaní choreografie na VŠMU v Bratislave vracia do Zvolena a od Márie Mázorovej preberá funkciu umeleckého vedúceho súboru a choreografa. Organizačným vedúcim sa v roku 1979 stáva Marián Mešter, Mária Benková sa venuje speváckej skupine dievčat a s tanečníkmi elévmi ešte krátky čas pracuje Anna Hudecová. Mária Mázorová bola vedúcou súboru ešte do roku 1984. Jednu sezónu, od augusta 1988 do augusta 1989, pôsobil Ján Jamriška ako umelecký šéf tanca v SĽUKu a do svojej funkcie umeleckého vedúceho v Maríne odporučil PhDr. Igora Danihela, etnomuzikológa a súčasného predsedu Podpolianskeho osvetového strediska vo Zvolene. V roku 1991 sa tandem mladých vedúcich súboru lúči s organizačným vedúcim Mariánom Mešterom a tak od roku 1992 až doposiaľ vykonáva prácu umeleckého vedúceho, organizačného vedúceho, choreografa i pedagóga tanca Mgr. Ján Jamriška - vlastne sám.

Marína v rukách profesionálov...

V choreografickej tvorbe sa súbor dlhodobo usiluje o rozvíjanie špecifických lokálnych znakov tanečných motívov, dodržiavanie tradičných foriem tancov a pôsobivé vyznenie scénickej prezentácie. Dramaturgia programu so zámerom vytvoriť dynamicky pestrý program vždy vchádzala zo spracovania folklórneho materiálu predovšetkým z domácej podpolianskej oblasti a zároveň ponúka divákovi aj piesne a tance z iných regiónov a lokalít napr. z Hontu, Novohradu, Horehronia, Liptova, Šariša, Spiša či Myjavy. S účinkovaním v Maríne sa spájajú mená viacerých známych osobností, naďalej pôsobiacich v oblasti umenia a kultúry, medzi inými aj Vladimír Kyseľ pôsobiaci v umeleckom vedení SĽUKu, Štefan Zima z Národného osvetového centra v Bratislave, Ivana Majerová, pedagogička tanca na VŠMU a v ÚS Lúčnica či veľa ďalších tanečníkov a pedagógov tanca. Desiatky „Marinárov" pôsobilo počas svojho vysokoškolského štúdia v umeleckom súbore Lúčnica či v mnohých iných popredných folklórnych súboroch po celom Slovensku.

Tvorcami programov Maríny - choreografmi, boli v prvom období do r. 1981 hlavne Mária Mázorová, ale aj Anna Hudecová či externí choreografi Igor Kovačovič, Milan Hvižďák, Stanislav Cibulka a Vladimír Kyseľ. V druhom období po r. 1981 všetky choreografie vytvoril Ján Jamriška a robí tak doteraz. S Marínou spolupracovali aj renomovaní hudobní skladatelia, za všetkých stojí za spomenutie najmä spolupráca so Svetozárom Stračinom, Jurajom Dubovcom, Ladislavom Lengom, Ivanom Dubeckým či Štefanom Molotom. Súboru sa po hudobnej stránke venovali aj viacerí „domáci" upravovatelia ako Vojtech Farkaš, Marián Majer, Roman Berky , Dezider Oláh a iní, ktorých profesionálne majstrovstvo dávalo akúsi záruku správneho prístupu k spracovaniu hudobného folklórneho materiálu. Dlhoročným vedúcim a primášom ľudovej hudby bol Jaroslav Harazin, pokračovateľ dlhoročných vedúcich ľudovej hudby Milana Koppala a Mariána Majera. V súčasnosti je primášom ľudovej hudby Pavel Martinka. Od jesene roku 1997 pôsobí vo funkcii vedúcej speváckej skupiny dievčat PhDr. Andrea Jágerová, ktorá vystriedala vo vedení skupiny zakladateľku Máriu Benkovú.

Súbor Marína - víťaz i reprezentant

Členmi súboru sú študenti stredných a vysokých škôl, mladí ľudia zo Zvolena a blízkeho okolia. V súčasnosti má Marína 65 členov, roztrúsených v troch zložkách súboru; tanečnej, ktorá je počtom najväčšia, hudobnej zložky, ktorú tvorí sláčiková ľudová hudba s cimbalom a sólistami inštrumentalistami a dievčenskej speváckej skupiny. Súbor pravidelne účinkuje na folklórnych prehliadkach a festivaloch doma i v zahraničí. Z domácich festivaloch pravidelne vystupuje na Folklórnych slávnostiach pod Poľanou v Detve, Folklórnom festivale vo Východnej či na Horehronských dňoch spevu a tanca v Heľpe, v susednej Českej republike sa súbor zúčastnil festivalov v Strážnici, Pardubiciach, Hradci Králové či Prachaticiach. Okrem vystúpení na Slovensku sa súbor pravidelne prezentuje v zahraničí, kde získava mnohé ocenenia na medzinárodných prehliadkach folklórnych súborov či na súťažných folklórnych festivaloch. Vzácna je Bronzová medaila z festivalovej súťaže vo francúzskom Dijone z roku 1998 či 1. miesto v diváckej súťaži v r. 2002 v Červenom Kostelci.

Pre súbor významné sú najmä ceny odrážajúce kvalitu tvorby a pestrosť, jedinečnosť programových blokov. Tie súbor dlhoročne zbiera na Slovensku, na celoslovenských súťažiach choreografií, súťažiach programových blokov či mnohých ďalších. Ceny za choreografie získal v roku 1984 vo Vohľadoch, ceny získali viaceré tance či celé programové bloky - všetky choreografie vytvoril Ján Jamriška. Spevácka skupina získala takisto množstvo ocenení na viacerých domácich festivaloch, či už s naštudovaním Anny Hudecovej alebo Márie Benkovej. Nahrávky speváckej skupiny získavajú ocenenia aj v súčasnosti, pod vedením Andrei Jágerovej, za všetky stoja za spomenutie hlavná cena a 1. miesto v súťaži nahrávok hudobného folklóru „Grand Prix Svetozára Stračinu". Súbor tiež vydal MG a CD nosiče Obrázky zo Slovenska, s rovnomenným názvom natočila Marína aj videonahrávku, ďalej Vyšívané pesničky či Kerá kerej.

V roku 2000 sa súbor zúčastnil viacerých festivalov počas zájazdu v Brazílii. Bol to prvý zaoceánsky zájazd, dovtedy sa Marína prezentovala a zbierala ocenenia takmer po celej Európe, vystupovala na ostrovoch ako Sardínia či Cyprus, nechýbala v Rusku, Škandinávii, Beneluxe či na Balkáne. Za posledných desať rokov stihla navštíviť Španielsko, Holandsko i dvakrát Francúzsko. Rok na to, v roku 2001 dostal FS Marína Poctu generálneho riaditeľa Národného osvetového centra za dlhoročné  uchovávanie, rozvíjanie a propagáciu tradičnej a ľudovej kultúry podpolianskeho regiónu. Práve ten sa stáva pre divákov charakteristickým znakom veselosti, hravosti a pestrosti ľudového tanca, ktorý prezentuje Marína. V roku 2009 sa súbor opäť zúčastnil festivalu v Amerike, tento raz na festivale v Mexickom Zacatecas. Všade sa prezentoval svojou energiou a pestrosťou programu. Choreografie, vychádzajúce z tradície Slovenska, fascinovali divákov z celého sveta najmä svojou muzikálnosťou, hravosťou a presnosťou. Zrozumiteľná kresba choreografií spôsobila, že aj zahraničné publikum rozumelo scénickému spracovaniu našich tradícií a zvykov.

Marína je večne mladá a dynamická. Azda najlepšie ju možno charakterizovať aj vďaka cene, ktorú ako jediný účastník festivalu získala vo francúzskom Dijone. Názov ceny festivalu bol „Radosť zo života", a členovia súboru pod vedením skúseného choreografa, tvorcu programu a vedúceho Jána Jamrišku, ju získali právom. A dokazujú to už 45 rokov...

Autor: Matúš Dávid 


Kontaktné údaje

E-mail:jamriska.jan@zsr.sk
Telefón:+421 45 5330181
Web:http://www.fsmarina.szm.com/

Pridaj komentár

Vypočujte si rádio pomocou Real playeru Vypočujte si rádio pomocou Winampu Vypočujte si rádio pomocou WMP Vypočujte si rádio pomocou Webového prehrávača Nalaďte si rádio

Počúvate reláciu:

Klenotnica


Práve hrá:

LH MUCHOVCI TERCHOVA

Meskovska

viac ... Nalaďte si televíziu

Naladte si Folklor TV