3
Nebíčko v papuľke Dedina roka 2015
JankoHrasko.sk • slovenský folklór • rádio • televízia
Katalóg slovenského folklóru  >  Detské folklórne súbory  >  DFS Jadlovček z Margecian
DFS Jadlovček z Margecian

Ohodnoť článok hráškami


(10/10 hráškov, hlasovali 2 )

Tento profil pridal(a) ...

Jozef Halcin (:) Jožo)

:) Jožo Projekt JankoHrasko.sk pre mňa predstavuje spôsob ako vyjadriť úctu a obdiv tým, ktorí stáročia tvorili a tvoria skutočné hodnoty nášho národa. Práve preto milujem folklór a projekt JankoHrasko.sk. Folklór mi doslova chutí.

DFS Jadlovček z Margecian

01. 07. 2012
Margecany

V roku 1980 vznikol v obci Margecany detský folklórny súbor Jadlovček, ktorý nadviazal na činnosť folklórnej skupiny dospelých Jadlovec, v snahe vychovávať si nových pokračovateľov a nadšencov v práci s ľudovým umením. To bol dôležitý moment vzniku DFS Jadlovček. Najväčší podiel na vzniku DFS má Marta Foglarová, ktorá je jeho vedúcou od vzniku až doteraz.

V počiatkoch činnosti Jadlovčeka jej bolo nápomocné vtedajšie vedenie FS Jadlovec, hlavne M. Uličná, J. Hricko a J. Novotný. Všetci sa stali vášnivými a nadšenými zberateľmi pri získavaní duchovných (piesne, tance, zvyky, hry, rečňovanky), tak i materiálnych hodnôt (hlavne kroje, ale aj rôzne rekvizity), ktoré sa ešte medzi najstaršími obyvateľmi nachádzali. Tie potom v činnosti, či už s deťmi, alebo dospelými, využívali.

Marta Foglarová v minulosti ako učiteľka hudobnej výchovy na ZŠ mala dosť priestoru venovať sa ľudovej piesni a ňou pôsobiť na žiakov. Na vyučovacích hodinách hudobnej výchovy i v rámci nepovinného predmetu - zborového spevu naučila deti veľa ľudových piesní, osobitne z nášho regiónu. Často s deťmi besedovala o poslaní ľudovej piesne v minulosti, o tom, ako vznikali, čo nimi ľudia vyjadrovali. Na deti to všetko hlboko zapôsobilo. Akosi prirodzene sa jej nadšenie a záujem preniesol na žiakov.

Tu a tak sa položil základ existencie nášho detského folklórneho súboru. V období vzniku pracovalo v súbore viac ako 30 žiakov 5. až 8. roč. ZŠ. Pre stále väčší záujem detí o prácu v súbore sa postupne počet členov zvyšoval. V súčasnosti má súbor 60 členov a to sa už práca v jednej skupine nedá zvládnuť. Preto sa kolektív rozdelil na dve vekovo odlišné skupiny (niekedy aj tri).

Neoceniteľným pomocníkom súboru bola ľudová hudba FS Jadlovec, ktorá pracovala pod vedením Mgr. Vojtecha Foglara a ktorej členmi boli hudobníci amatéri: najdlhšie p. O. Miženko, p. Š. Kaľavský, ďalej J. Novotný a ďalší príležitostní muzikanti. Za zmienku stojí, že traja bývalí tanečníci a sólisti speváci (D. Grejtáková, F. Molnár a M. Molnárová) sa postupne vypracovali na cimbalistov.

Osobitné postavenie medzi členmi ľudovej hudby vo vzťahu k detskému súboru má náš heligonkár - Jozef Novotný, ktorý kolektív sprevádza pri všetkých nácvikoch aj vystúpeniach doteraz.

DFS Jadlovček v roku 2010 oslávil svoje 30. výročie, a to predstavuje asi 4 200 hodín nácvikov a niekoľko stoviek vystúpení. Účinkuje v ňom už druhá generácia detí. Sú to stovky detí a mládeže, ktorí robili a robia radosť hlavne najstarším obyvateľom obce, ktorí nám krásu margecianskeho folklóru odovzdali. Mnoho nás naučili, a preto aj vystúpenia v našej obci patria medzi najmilšie.

Medzi úspechy Jadlovčeka patrí aj účinkovanie v Československej a Slovenskej televízii a nahrávky pre Slovenský rozhlas. Jadlovček zaujal svojím umením aj austrálsku televíziu, ktorá v Margecanoch natočila o súbore dokument. Kolektív navštívili aj milovníci slovenského folklóru z Japonska, ktorí sa s našimi deťmi učili tance z Margecian. Jadlovček si hneď na začiatku postavil veľmi vysoko latku kvality svojej práce a drží ju tam dodnes. Svedčia o tom vyjadrenia známych osobností folklórneho sveta u nás na Slovensku, ale aj v zahraničí. Členovia porôt v jednotlivých súťažiach, na ktorých sa DFS zúčastňuje sa len pochvalne vyjadrujú o práci súboru.

Roku 2010 dievčenská spevácka skupina DFS Jadlovček zopakovala úspech spred dvoch rokov. Dievčatá si vyspievali prvenstvo v okresných a krajských kolách a v celoštátnych kolách sa umiestnili v zlatom pásme. Následne súbor reprezentoval obec Margecany na medzinárodnom folklórnom festivale vo Východnej.

Text: www.szusmargecany.sk, Foto: internet, Video: youtube.com


Kontaktné údaje

Adresa:Súkromná základná umelecká škola, Obchodná 7, 055 01 Margecany
Kontaktná osoba:Marta Foglarová
E-mail:szus.mg@gmail.com
Telefón:053/ 4894 830, 0903 249 973
Web:http://www.szusmargecany.sk

Pridaj komentár

Vypočujte si rádio pomocou Real playeru Vypočujte si rádio pomocou Winampu Vypočujte si rádio pomocou WMP Vypočujte si rádio pomocou Webového prehrávača Nalaďte si rádio

Počúvate reláciu:

Klenotnica


Práve hrá:

LH Kandracovci

Včielka

viac ... Nalaďte si televíziu

Naladte si Folklor TV