3
Nebíčko v papuľke Dedina roka 2015
JankoHrasko.sk • slovenský folklór • rádio • televízia
Katalóg slovenského folklóru  >  Folklórne skupiny  >  Folklórna skupina Mladosť zo Šenkvíc
Folklórna skupina Mladosť zo Šenkvíc

Ohodnoť článok hráškami


(0/10 hráškov, hlasovali 0 )

Tento profil pridal(a) ...

Folklórna skupina Mladosť zo Šenkvíc

24. 10. 2008
Šenkvice

Folklórna skupina Mladosť vznikla postupným pretransformovaním ochotníckeho divadla, ktoré v 70-tych rokoch aktívne pôsobilo v Šenkviciach. Nadšenci verní divadlu neskôr pochopili, že rýchly rozvoj rozhlasu a televízie všeobecne potláča záujem verejnosti o divadlo.

Popri divadle pracoval školský tanečný krúžok založený p. Roháčkovou, ktorá bola pedagógom na základnej škole. Pod jej vedením, vznikol základ pre budúce folklórne teleso v Šenkviciach. S nadšením a odhodlanosťou postupne zozbierala základné ľudové tance.

Na prelome 70-tych a 80-tych rokoch prišlo k spojeniu ochotníckeho divadla s tanečným súborom. Túto zmenu uskutočnil PhDr.Viliam Kukumberg, ktorý v tej dobe viedol divadelný súbor. Pod jeho vedením, súbor naďalej fungoval, ale už s pomenovaním „Folklórna skupina Mladosť“. Spolu s manželkou Agnešou Kukumbergovou, ktorá bola krojárkou viedol FSk do svojej smrti v r. 1989. Od roku 1990 sa ujala vedenia manželka Agneša Kukumbergová, ktorú neskôr vystriedala Marcela Chobotová a po nej Soňa Mifková.

Súbor prešiel dlhým obdobím, počas ktorého mal veľa významných vystúpení z ktorých mnohé boli v zahraničí, ale aj na významných slovenských folklórnych festivaloch. Z mnohých možno spomenúť napríklad Mierové slávnosti na Myjave, desaťnásobnú účasť na celoslovenských dožinkách v Nitre, malokarpatské vinobrania ako aj účasť na celoslovenskej prehliadke folklórnych skupín v Žiline v r. 1982. Veľmi významným rokom bol r.1995, kedy skupina získala cenu Východnej v kategórii párových tancov (Ladislav Chobot a Soňa Mifková rod. Jančurová).

Od r. 2000 má žezlo pevne v rukách Ing. Ľubomír Stránsky, ktorý sa stal vedúcim súboru. So spoločným úsilím súčasných folklóristov založili občianske združenie FSk Mladosť, pod ktorým súbor naďalej aktívne pracuje. Aj v novom tisícročí súbor absolvoval veľa vystúpení, kde medzi najvýznamnejšie patrí vystúpenie na medzinárodnom folklórnom festivale Warsfolk 2007 vo Varšave ako aj účasť na folklórnom festivale v Slovinsku v Moščanci.


Kontaktné údaje

Adresa:Priečna 3
Kontaktná osoba:Ing. Ľubomír Stránsky
E-mail:lstransky@elstra.sk
Telefón:0903398625
Web:www.fsk-mladost.sk

Pridaj komentár

Vypočujte si rádio pomocou Real playeru Vypočujte si rádio pomocou Winampu Vypočujte si rádio pomocou WMP Vypočujte si rádio pomocou Webového prehrávača Nalaďte si rádio

Janko Hraško Práve hrá:

SS Furmane Trebisov

Ked mi isol vcera vecar

viac ... Nalaďte si televíziu

Naladte si Folklor TV