3
Nebíčko v papuľke Dedina roka 2015
JankoHrasko.sk • slovenský folklór • rádio • televízia
Katalóg slovenského folklóru  >  Folklórne skupiny  >  Folklórna skupina Mladosť zo Šenkvíc
Folklórna skupina Mladosť zo Šenkvíc

Ohodnoť článok hráškami


(0/10 hráškov, hlasovali 0 )

Tento profil pridal(a) ...

Folklórna skupina Mladosť zo Šenkvíc

24. 10. 2008
Šenkvice

Folklórna skupina Mladosť vznikla postupným pretransformovaním ochotníckeho divadla, ktoré v 70-tych rokoch aktívne pôsobilo v Šenkviciach. Nadšenci verní divadlu neskôr pochopili, že rýchly rozvoj rozhlasu a televízie všeobecne potláča záujem verejnosti o divadlo.

Popri divadle pracoval školský tanečný krúžok založený p. Roháčkovou, ktorá bola pedagógom na základnej škole. Pod jej vedením, vznikol základ pre budúce folklórne teleso v Šenkviciach. S nadšením a odhodlanosťou postupne zozbierala základné ľudové tance.

Na prelome 70-tych a 80-tych rokoch prišlo k spojeniu ochotníckeho divadla s tanečným súborom. Túto zmenu uskutočnil PhDr.Viliam Kukumberg, ktorý v tej dobe viedol divadelný súbor. Pod jeho vedením, súbor naďalej fungoval, ale už s pomenovaním „Folklórna skupina Mladosť“. Spolu s manželkou Agnešou Kukumbergovou, ktorá bola krojárkou viedol FSk do svojej smrti v r. 1989. Od roku 1990 sa ujala vedenia manželka Agneša Kukumbergová, ktorú neskôr vystriedala Marcela Chobotová a po nej Soňa Mifková.

Súbor prešiel dlhým obdobím, počas ktorého mal veľa významných vystúpení z ktorých mnohé boli v zahraničí, ale aj na významných slovenských folklórnych festivaloch. Z mnohých možno spomenúť napríklad Mierové slávnosti na Myjave, desaťnásobnú účasť na celoslovenských dožinkách v Nitre, malokarpatské vinobrania ako aj účasť na celoslovenskej prehliadke folklórnych skupín v Žiline v r. 1982. Veľmi významným rokom bol r.1995, kedy skupina získala cenu Východnej v kategórii párových tancov (Ladislav Chobot a Soňa Mifková rod. Jančurová).

Od r. 2000 má žezlo pevne v rukách Ing. Ľubomír Stránsky, ktorý sa stal vedúcim súboru. So spoločným úsilím súčasných folklóristov založili občianske združenie FSk Mladosť, pod ktorým súbor naďalej aktívne pracuje. Aj v novom tisícročí súbor absolvoval veľa vystúpení, kde medzi najvýznamnejšie patrí vystúpenie na medzinárodnom folklórnom festivale Warsfolk 2007 vo Varšave ako aj účasť na folklórnom festivale v Slovinsku v Moščanci.


Kontaktné údaje

Adresa:Priečna 3
Kontaktná osoba:Ing. Ľubomír Stránsky
E-mail:lstransky@elstra.sk
Telefón:0903398625
Web:www.fsk-mladost.sk

Pridaj komentár

Vypočujte si rádio pomocou Real playeru Vypočujte si rádio pomocou Winampu Vypočujte si rádio pomocou WMP Vypočujte si rádio pomocou Webového prehrávača Nalaďte si rádio

Počúvate reláciu:

Klenotnica


Práve hrá:

LH Muzicka

Ej, nehodz hlopce

viac ... Nalaďte si televíziu

Naladte si Folklor TV