3
Nebíčko v papuľke Dedina roka 2015
JankoHrasko.sk • slovenský folklór • rádio • televízia
Katalóg slovenského folklóru  >  Folklórne skupiny  >  FSk Bažalička
FSk Bažalička

Ohodnoť článok hráškami


(10/10 hráškov, hlasovali 1 )

Tento profil pridal(a) ...

FSk Bažalička

16. 12. 2016
Plachtince a Príbelce

Folklórna skupina Bažalička Príbelce - Plachtince vznikla v roku 1995  zlúčením FSk z Príbeliec a Plachtiniec. Vedúcim FSk od jej vzniku je Juraj Matiaš. Hrou na akordeóne Bažaličku sprevádzal Mgr. Ján Štriho a na gajdách Bc. Andrej Babiar. Dnes skupinu doprevádza Andrej Babiar na gajdách a Ľudová hudba Dežka Oláha zo Sucháňa. FSk sa snaží zachovávať autentický folklór Hontu a najmä obcí Plachtince a Príbelce, udržiavať zvykoslovia a tradície obce, uchovávať a zveľadovať kroj. 

FSk Bažalička sa pravidelne zúčastňuje rôznych folklórnych podujatí v rámci regiónu, Slovenska, ale aj v zahraničí (Maďarsko, Čechy a Srbsko). Patrí medzi tradičných vystupujúcich na festivaloch v Detve, Východnej či Hrušove. Bola viackrát pozvaná aj na nahrávky RTVS. Medzi najväčšie úspechy Bažaličky patrí získanie titulu "Laureát prehliadky" na celoštátnej prehliadke dedinských folklórnych skupín Nositelia tradícií v roku 2000 v Rimavskej Sobote, Zlaté pásmo s postupom na celoslovenskú prehliadku, na krajskej prehliadke Nositelia tradícií v roku 2005 v Banskej Bystrici a Laureát prehliadky o cenu Mikuláša Senku v augu ste 2005 v Dubnici nad Váhom. V roku 2013 mužská spevácka zložka obsadila na celoslovenskom finále Festivalu hudobného folklóru v Habovke 2. miesto. V roku 2016, v krajskom kole tej istej súťaže v Slovenskej Ľupči  mužská spevácka zložka získala zlaté pásmo, jej vedúci, Juraj Matiaš ako sólista taktiež zlaté pásmo, člen Jozef Varga ako sólista strieborné pásmo a Andrej Babiar ako inštrumentelista-gajdoš získal Laureáta s postupom do celoslovenského kola. 
V roku 2004 z príležitosti 10. výročia jej vzniku a 760. výročia prvej písomnej zmienky o obci Príbelce vydali svoj prvý CD nosič, na ktorom je nahraných 36 ľudových piesní za hudobného sprievodu ĽH Mladosť z Banskej Bystrice. V roku 2009 účinkovala Bažalička v dokumentárnom filme STV Zima v Honte, kde sa predstavila vianočným a zimným zvykoslovným pásomom. V roku 2015 nahrala skupina k 20. výročiu druhý CD nosič s názvom " Od kohúta do kohúta" na ktorom je 20 piesní za sprievodu Podjavorskej muziky, ktorej členom je bývalý harmonikár Bažaličky Ján Štriho.


Kontaktné údaje

Adresa:OcÚ Príbelce, č.d. 234, 991 25 Čebovce
Kontaktná osoba:Juraj Matiaš
E-mail:durislavmatias@gmail.com
Web:www.pribelce.ocu.sk/sk/index.php?ids=6

Pridaj komentár

Vypočujte si rádio pomocou Real playeru Vypočujte si rádio pomocou Winampu Vypočujte si rádio pomocou WMP Vypočujte si rádio pomocou Webového prehrávača Nalaďte si rádio

Janko Hraško Práve hrá:

Holubova Brutovsky

Tej noci, Jaka taka

viac ... Nalaďte si televíziu

Naladte si Folklor TV