3
Nebíčko v papuľke Dedina roka 2015
JankoHrasko.sk • slovenský folklór • rádio • televízia
Katalóg slovenského folklóru  >  Knihy a publikácie  >  Sláčikové ľudové hudby regiónov východného Slovenska, Ľudová hudba a piesne Zámutova.
Sláčikové ľudové hudby regiónov východného Slovenska, Ľudová hudba a piesne Zámutova.

Ohodnoť článok hráškami


(0/10 hráškov, hlasovali 0 )

Tento profil pridal(a) ...

Sláčikové ľudové hudby regiónov východného Slovenska, Ľudová hudba a piesne Zámutova.

07. 02. 2008
Autor: Jozef Hrušovský

Publikácia Sláčikové ľudové hudby regiónov východného Slovenska s podtitulom Ľudová hudba a piesne Zámutova je venovaná problematike  spracovania, analýzy a prezentácii inštrumentálnych prejavov tradičnej hudobnej kultúry na východnom Slovensku so špeciálnym zameraním na obec Zámutov. Prezentuje regionálne vyhranený hudobný materiál vo forme transkripcií partitúr ensemblovej hry, hudobnoteoretické a etnomuzikologické analýzy, ktorých ťažiskom je štýlovo-interpretačná charakteristika, variačná technika a ornamentika predníkov, analýza a funkcie nástrojového obsadenia ľudových hudieb, ich vývoj a miesto v regionálnej kultúre i problematika súčasného stavu. Zistené informácie sú podrobené komparácii hudobno-interpretačných  štýlov  vybraných tradičných muzík ostatných folklórnych regiónov východného Slovenska a ich zdrojom bol terénny výskum a  vzorka hudobných nahrávok z hudobných archívov.

Obsah publikácie je venovaný metodologickým aspektom konkrétne a špecificky zameraného výskumu hudobného folklóru, stručnej histórii, zameraniu a obsahu realizovaných etnomuzikologických výskumov na východnom Slovensku od 50. rokov 20. storočia, ktoré organizoval Ústav hudobnej vedy SAV v Bratislave, ďalej hudobnoštýlovej analýze, ktorá sleduje charakteristiké znaky hry predníkov, kontrášov a kontrabasistov v skúmaných sláčikových ľudových hudbách. Sú v ňom zaradené i základné informácie o folklórnych regiónoch východného Slovenska, so zreteľom na inštrumentálne, resp. vokálno-inštrumentálne prejavy a charakteristiku typického inštrumentára. Hudobný folklór obce Zámutov je analyzovaný z viacerých stanovených hľadísk a prezentuje charakteristiku a zvláštnosti tradičnej  kultúry uvedenej lokality  v komplexnom systéme etnomuzikologickej analýzy. Ťažiskom práce je dokumentácia a analýzy inštrumentálnej tradičnej hudby, prezentovanej zámutovskými ľudovými muzikami a charakteristikou zámutovského hudobného štýlu. Okruh informácií o hudobnom folklóre Zámutova dopĺňa vývoj a popis organizovaných aktivít folklórnej skupiny Zamutovčan s náčrtom perspektívy a problematiky uchovávania jej štýlovej interpretácie.

Informačnými zdrojmi spracovanej problematiky boli získané hudobné nahrávky ľudových hudieb z fonoték Slovenského rozhlasu v Prešove (Košiciach), Ústavu hudobnej vedy Slovenskej akadémie vied, Domu ľudovej kultúry v Košiciach, hudobného štúdia Rondorecording z Vranova n/Topľou a privátnych hudobných zbierok.

Súčas­ťou publikácie je 24 transkripcií analyzovanej inštrumentálnej hudby a zvukový nosič s nahrávkami analyzovaných muzík. 


Vydavateľ: Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied

Tlač: Grafotlač Prešov

Počet strán: 307

ISBN 978-80-8068-704-5

Rok vydania: 2007

Publikácia bola vydaná s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. 

 

Pridaj komentár

Vypočujte si rádio pomocou Real playeru Vypočujte si rádio pomocou Winampu Vypočujte si rádio pomocou WMP Vypočujte si rádio pomocou Webového prehrávača Nalaďte si rádio

Počúvate reláciu:

Klenotnica


Práve hrá:

VFS Torysa Presov

Makovicka polka

viac ... Nalaďte si televíziu

Naladte si Folklor TV