3
Nebíčko v papuľke Dedina roka 2015
JankoHrasko.sk • slovenský folklór • rádio • televízia
Katalóg slovenského folklóru  >  Knihy a publikácie  >  Zborník ľudových piesní z Vranova a okolia
Zborník ľudových piesní z Vranova a okolia

Ohodnoť článok hráškami


(0/10 hráškov, hlasovali 0 )

Tento profil pridal(a) ...

Jozef Halcin (:) Jožo)

:) Jožo Projekt JankoHrasko.sk pre mňa predstavuje spôsob ako vyjadriť úctu a obdiv tým, ktorí stáročia tvorili a tvoria skutočné hodnoty nášho národa. Práve preto milujem folklór a projekt JankoHrasko.sk. Folklór mi doslova chutí.

Zborník ľudových piesní z Vranova a okolia

07. 03. 2008

Autor: Štefan Kocák

Na Slovensku je veľa oblastí, ktoré sú navzájom v ľudových piesňach, tancoch, zvykoch i nárečiach odlišné. Z bohatej ľudovej klenotnice v ZBORNÍKU ĽUDOVÝCH PIESNÍ z okolia Vranova nad Topľou uvádzame ľudové piesne z rozhrania najvýchodnejších regiónov Zemplína a Šariša, z okresov Vranov nad Topľou, Bardejov a Michalovce.

Ľudové piesne vznikali po stáročia. Rozvíjali sa, uchovávali a prenášali z generácie na generáciu. Mnohé z nich už zanikli, vytratili sa, ale vďaka zberateľom sú zaznamenané v rôznych zbierkach, na magnetofónových záznamoch, na filmoch v archívoch Slovenskej akadémie vied, Národného osvetového centra v Bratislave, regionálnych osvetových stredísk, vo folklórnych súboroch a skupinách, ako aj v súkromných zbierkach folkloristov. Ich šíriteľmi sú nielen sólisti speváci, ale aj členovia folklórnych súborov a skupín.

V záujme toho, aby ľudové piesne boli stále živé a neupadli do zabudnutia, vydávame túto prvú zbierku, v ktorej uvádzame sto najobľúbenejších ľudových piesní z repertoáru folklórneho súboru VRANOVČAN. Zaznamenané sú aj na zvukových nosičoch. Veríme, že túto zbierku si obľúbia nielen milovníci ľudového umenia, ale že dobre poslúži aj vedúcim, choreografom a členom folklórnych súborov a skupín, ako aj učiteľom hudobnej výchovy na základných školách.

Uvedené ľudové piesne po stránke obsahovej, textovej a melodickej sú plné vrúcnej lásky i hnevu, bezhraničného priateľstva i nedôvery, nespútanej veselosti i žiaľu, oddanosti i zrady. Odrážajú ľudské slabosti i silnú vôľu a lásku k životu, no predovšetkým ukazujú a prezrádzajú vzťah človeka k človeku. Ak sa do nich započúvame, spoznáme v nich veľkú tvorivú silu nášho ľudu, ktorá ho posilňovala v ťažkých časoch, pomáhala mu prebiť sa k súčasnosti. Preto si ich vážme a s úctou pristupujme k ich interpretácii, lebo vo svojom vnútri odrážajú život človeka.

Ľudová pieseň si zaslúži, aby sa jej aj v súčasnosti venovala pozornosť a starostlivosť. Veď ona je a naďalej môže byť účinným prostriedkom na zveľaďovanie duchovných hodnôt nášho ľudu a formovanie národného povedomia, ktoré sa v nej odzrkadľuje.

Vydalo: Regionálne združenie NOVÉ MILÉNIUM v spolupráci s folklórnym súborom VRANOVČAN Vranov nad Topľou

Tlač: OFSETA, Vranov nad Topľou

Počet strán: 123

ISBN 80-968706-5-3

Rok vydania: 2002

Pridaj komentár

Vypočujte si rádio pomocou Real playeru Vypočujte si rádio pomocou Winampu Vypočujte si rádio pomocou WMP Vypočujte si rádio pomocou Webového prehrávača Nalaďte si rádio

Janko Hraško Práve hrá:

LH MUCHOVCI TERCHOVA

Spadol listek z javora

viac ... Nalaďte si televíziu

Naladte si Folklor TV