3
Nebíčko v papuľke Dedina roka 2015
JankoHrasko.sk • slovenský folklór • rádio • televízia
Katalóg slovenského folklóru  >  Knihy a publikácie  >  Tradičná ľudová kultúra obce Zámutov
Tradičná ľudová kultúra obce Zámutov

Ohodnoť článok hráškami


(0/10 hráškov, hlasovali 0 )

Tento profil pridal(a) ...

Jozef Halcin (:) Jožo)

:) Jožo Projekt JankoHrasko.sk pre mňa predstavuje spôsob ako vyjadriť úctu a obdiv tým, ktorí stáročia tvorili a tvoria skutočné hodnoty nášho národa. Práve preto milujem folklór a projekt JankoHrasko.sk. Folklór mi doslova chutí.

Tradičná ľudová kultúra obce Zámutov

26. 03. 2008

Autor: Štefan Kocák a Peter Kocák

Obec Zámutov patrí medzi obce v zemplínskej oblasti zasluhujúce si prvoradú pozornosť tých, ktorí hodlajú pôvodný hudobno-folklórny materiál stvárňovať do novodobých podôb v súčasnosti i v budúcom období. V ľudových tradíciách má bohatú históriu, ktorá v minulosti nebola písomne zaznamenaná, avšak tieto hodnoty dedičstva sa v slovnom, spevnom, hudobnom či tanečnom podávaní prenášali z pokolenia na pokolenie. Nachádza sa tu nepreberné množstvo ľudových piesní, tancov, zvykov, výročných a rodinných obyčajov i obyčajov k iným príležitostiam. Život obyvateľov tejto obce sa po stáročia vyvíjal v prostredí pod Slanskými vrchmi v podmienkach, ktoré sa významne prejavili v duchovnej i hmotnej kultúre.

Táto kniha je aj malou históriou obce. Všetci vieme, že fakty v ľudskej pamäti majú pominuteľnú hodnotu. Preto sme sa rozhodli zozbierať a sústrediť do tejto publikácie dostupný materiál, a tak vytvoriť komplexný pohľad na život a historické dianie tejto obce. Naším hlavným cieľom bolo dokumentovať predovšetkým tradičnú ľudovú kultúru obce, porovnať niekdajší kultúrny a spoločenský život jej obyvateľov v konfrontácii so súčasným životom, a tak napomôcť pri uchovávaní vzácneho dedičstva našich predkov pre ďalšie generácie. Pri získavaní informácií a materiálov sme sa opierali o viaceré dostupné pramene. Boli to najmä články publikované v časopisoch (Hudba, spev, tanec a Rytmus), novinách, monografia obce Zámutov vydaná k 593. výročiu prvej písomnej zmienky, relácie a filmy vysielané v rozhlase a televízii, festivalové bulletiny a dostupná odborná literatúra. No najväčším zdrojom poznatkov nám bol niekoľkoročný výskum folklóru, realizovaný podľa možnosti so staršími obyvateľmi v tejto obci. Nezabudnuteľné sú osobné stretnutia s nositeľmi ľudových tradícií, Jánom a Ondrejom Ďorďovičovcami, Michalom Kifferom, Annou Rybarčákovou a ďalšími, ako aj s mladšími členmi folklórnej skupiny Zámutovčan.

Pri zostavovaní tejto knihy významnú pomoc poskytol a s notovými materiálmi prispel PhDr. Ondrej Demo, CSc. Všetky ľudové piesne a inštrumentálne skladby zámutovských muzikantov znotoval PaedDr. Jozef Hrušovský. Neoceniteľnú pomoc, predovšetkým odbornými radami i konzultáciami, poskytol prof. PhDr. Milan Leščák, CSc. Nebyť jeho, možno by táto publikácia neuzrela svetlo sveta.

Vydalo: Obecný úrad Zámutov

Tlač: OFSETA, Vranov nad Topľou

Počet strán: 578

ISBN 80-968855-9-6

Rok vydania: 2003

Pridaj komentár

Vypočujte si rádio pomocou Real playeru Vypočujte si rádio pomocou Winampu Vypočujte si rádio pomocou WMP Vypočujte si rádio pomocou Webového prehrávača Nalaďte si rádio

Janko Hraško Práve hrá:

Katka a dedko Kubacakovci

Hora, hora

viac ... Nalaďte si televíziu

Naladte si Folklor TV