3
Nebíčko v papuľke Dedina roka 2015
JankoHrasko.sk • slovenský folklór • rádio • televízia
Katalóg slovenského folklóru  >  Knihy a publikácie  >  Tradičná ľudová kultúra obce Zámutov
Tradičná ľudová kultúra obce Zámutov

Ohodnoť článok hráškami


(0/10 hráškov, hlasovali 0 )

Tento profil pridal(a) ...

Jozef Halcin (:) Jožo)

:) Jožo Projekt JankoHrasko.sk pre mňa predstavuje spôsob ako vyjadriť úctu a obdiv tým, ktorí stáročia tvorili a tvoria skutočné hodnoty nášho národa. Práve preto milujem folklór a projekt JankoHrasko.sk. Folklór mi doslova chutí.

Tradičná ľudová kultúra obce Zámutov

26. 03. 2008

Autor: Štefan Kocák a Peter Kocák

Obec Zámutov patrí medzi obce v zemplínskej oblasti zasluhujúce si prvoradú pozornosť tých, ktorí hodlajú pôvodný hudobno-folklórny materiál stvárňovať do novodobých podôb v súčasnosti i v budúcom období. V ľudových tradíciách má bohatú históriu, ktorá v minulosti nebola písomne zaznamenaná, avšak tieto hodnoty dedičstva sa v slovnom, spevnom, hudobnom či tanečnom podávaní prenášali z pokolenia na pokolenie. Nachádza sa tu nepreberné množstvo ľudových piesní, tancov, zvykov, výročných a rodinných obyčajov i obyčajov k iným príležitostiam. Život obyvateľov tejto obce sa po stáročia vyvíjal v prostredí pod Slanskými vrchmi v podmienkach, ktoré sa významne prejavili v duchovnej i hmotnej kultúre.

Táto kniha je aj malou históriou obce. Všetci vieme, že fakty v ľudskej pamäti majú pominuteľnú hodnotu. Preto sme sa rozhodli zozbierať a sústrediť do tejto publikácie dostupný materiál, a tak vytvoriť komplexný pohľad na život a historické dianie tejto obce. Naším hlavným cieľom bolo dokumentovať predovšetkým tradičnú ľudovú kultúru obce, porovnať niekdajší kultúrny a spoločenský život jej obyvateľov v konfrontácii so súčasným životom, a tak napomôcť pri uchovávaní vzácneho dedičstva našich predkov pre ďalšie generácie. Pri získavaní informácií a materiálov sme sa opierali o viaceré dostupné pramene. Boli to najmä články publikované v časopisoch (Hudba, spev, tanec a Rytmus), novinách, monografia obce Zámutov vydaná k 593. výročiu prvej písomnej zmienky, relácie a filmy vysielané v rozhlase a televízii, festivalové bulletiny a dostupná odborná literatúra. No najväčším zdrojom poznatkov nám bol niekoľkoročný výskum folklóru, realizovaný podľa možnosti so staršími obyvateľmi v tejto obci. Nezabudnuteľné sú osobné stretnutia s nositeľmi ľudových tradícií, Jánom a Ondrejom Ďorďovičovcami, Michalom Kifferom, Annou Rybarčákovou a ďalšími, ako aj s mladšími členmi folklórnej skupiny Zámutovčan.

Pri zostavovaní tejto knihy významnú pomoc poskytol a s notovými materiálmi prispel PhDr. Ondrej Demo, CSc. Všetky ľudové piesne a inštrumentálne skladby zámutovských muzikantov znotoval PaedDr. Jozef Hrušovský. Neoceniteľnú pomoc, predovšetkým odbornými radami i konzultáciami, poskytol prof. PhDr. Milan Leščák, CSc. Nebyť jeho, možno by táto publikácia neuzrela svetlo sveta.

Vydalo: Obecný úrad Zámutov

Tlač: OFSETA, Vranov nad Topľou

Počet strán: 578

ISBN 80-968855-9-6

Rok vydania: 2003

Pridaj komentár

Vypočujte si rádio pomocou Real playeru Vypočujte si rádio pomocou Winampu Vypočujte si rádio pomocou WMP Vypočujte si rádio pomocou Webového prehrávača Nalaďte si rádio

Počúvate reláciu:

Klenotnica


Práve hrá:

FS Partizan Slovenska Lupca

Čardáše a drobná

viac ... Nalaďte si televíziu

Naladte si Folklor TV