3
Nebíčko v papuľke Dedina roka 2015
JankoHrasko.sk • slovenský folklór • rádio • televízia
Katalóg slovenského folklóru  >  Knihy a publikácie  >  Výšivka na Slovensku
Výšivka na Slovensku

Ohodnoť článok hráškami


(0/10 hráškov, hlasovali 0 )

Tento profil pridal(a) ...

Výšivka na Slovensku

22. 06. 2010

Bohato ilustrovaná kniha prináša obraz o výšivkovom umení na Slovensku v čase jeho najväčšieho rozkvetu - v 19. a prvej polovici 20. storočia, kedy sa v roľníckom prostredí venovala zvýšená pozornosť skrášľovaniu odievania a bývania. Oboznamujeme čitateľov s lokálnymi dialektami a variáciami, ktoré sa na Slovensku rozvinuli do početnáyh a neobyčajne pestrých podôb.

"Výšivka ako kutlúrny výtvor zaujímala v ľudovej výtvarnej tradícii na Slovensku výsadné postavenie. Prostredníctvom napodobňovania starých vzorov, tradovania estetických predstáv udržovala vzájomnú kontinuitu generácií. Predstavovala estetickú zhodu a okrasný doplnok každodenného a sviatočného života vidieckej komunity.

V ornamentike, farbách a materiáloch zviditeľňovala hlboké väzby na spoločenstvo, ku ktorému sa viazala. Bola významnou zložkou roľníckeho odevu, znakom roľníckeho stavu, identifikačným prostriedkom, podľa ktorého sa poznalo, z ktorej dediny a oblasti človek pochádzal. Roľnícke prostredie sa v historickom vývine európskeho výšivkového umeia stalo jej poslednou zastávkou, sociálnym základom, v ktorom sa naplno uplatnila.

Pre územie Slovenska to zvlášť platí aj preto, že si v závetrí industrializácie a urbanizácie dlho uchovalo agrárny charakter. Pri hospodárskom zaostávaní bolo obyvateľstvo viac odkázané na samozásobiteľstvo, udržovanie naturálnej výroby a pestovanie zručností. Paradoxne aj vďaka tomu sa výšivkový prejav na Slovensku rozvinul do neobyčajného bohatstva a rozmanitosti foriem."

Autor: Oľga Danglová

Vydavateľ: Ústredie ľudovej umeleckej výroby v spolupráci s Ústavom etnológie SAV a národným osvetovým centrom v Bratislave

Rok vydania: 2009

Počet strán: 267

ISBN: 978-80-88852-66-7

Cena: 21,- € 

Kúpiť knihu je možné :

  • osobne v knižnici Ústavu etnológie SAV 81363 Bratislava
  • kníhkupectvo Artfórum
  • predajne ÚĽUVu

 

 

Pridaj komentár

Vypočujte si rádio pomocou Real playeru Vypočujte si rádio pomocou Winampu Vypočujte si rádio pomocou WMP Vypočujte si rádio pomocou Webového prehrávača Nalaďte si rádio

Počúvate reláciu:

Klenotnica


Práve hrá:

SS Rosa

Ej, juhase

viac ... Nalaďte si televíziu

Naladte si Folklor TV