3
Nebíčko v papuľke Dedina roka 2015
JankoHrasko.sk • slovenský folklór • rádio • televízia
Katalóg slovenského folklóru  >  Knihy a publikácie  >  Ľudové piesne regiónov Slovenska
Ľudové piesne regiónov Slovenska

Ohodnoť článok hráškami


(0/10 hráškov, hlasovali 0 )

Tento profil pridal(a) ...

Ľudové piesne regiónov Slovenska

21. 10. 2010

Edíciu „Ľudové piesne regiónov Slovenska" vydalo v roku 2009 Koordinačné centrum tradičnej ľudovej kultúry ako jeden z výsledkov realizácie „Koncepcie starostlivosti o tradičnú ľudovú kultúru".

Edíciu tvorí 8 zborníkov ľudových piesní zostavených z piesňového repertoáru rôznych regiónov Slovenska, ktoré majú podporiť vyučovanie prierezovej témy „Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra" schválenou Ministerstvom školstva Slovenskej republiky.

Na iniciovaní i zostavení zborníkov sa významne podieľala Katedra etnológie a etnomuzikológie Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Jej pedagógovia a absolventi tvoria viac ako polovicu autorského kolektívu. 

Pod spoločným názvom edície: „Ľudové piesne regiónov Slovenska" reprezentuje každý titul zborníka piesňovú tradíciu hneď niekoľkých kultúrnych regiónov:

  • Záhorie a oblasť medzi Malými Karpatmi a Váhom
  • Myjavsko a Trenčiansko
  • Kysuce, Turiec, Orava a Liptov
  • Ponitrie a Tekov
  • Hont, Podpoľanie a Novohrad
  • Horehronie, Gemer a Malohont
  • Spiš a Šariš
  • Abov a Zemplín

Cieľom jednotlivých dielov je výstižnou a prístupnou formou objasniť najmä pedagógom a ich žiakom na základných, stredných a základných umeleckých školách problematiku slovenskej ľudovej piesne ako jedného z najvýznamnejších folklórnych žánrov, jej vývin, kontexty fungovania, procesu tradovania...

Jednotlivé piesňové zborníky reflektujú regionalizáciu Slovenska a s ňou spojené etnokultúrne diferencie, ale aj širokú žánrovo-tematickú pestrosť hudobného materiálu, pričom jednotlivé piesňové ukážky reprezentujú nárečové, tanečné, inštrumentálne a vokálne osobitosti jednotlivých oblastí Slovenska.

Dôležitou časťou každého zborníka je textová časť, rozdelená do niekoľkých kapitol. Úvodné majú za cieľ uviesť aj menej zainteresovaného čitateľa do prostredia folklóru, prípadne do prostredia ľudovej piesne v širších kultúrno-spoločenských kontextoch.

Až druhá kapitola sa svojim obsahom primárne zameriava na charakter piesňovej tradície v danom regióne, resp. regiónoch. Ťažiskom zborníkov sú notové a textové zápisy piesní danej geografickej oblasti v rozmedzí 70 až 90 zápisov v každom titule. 

Významnou časťou každého zborníka je kapitola s názvom Použitá a odporúčaná literatúra, v ktorej je možné nájsť nielen odkazy na vhodné odborné publikácie, ale aj bibliografické údaje o piesňových zbierkach, v ktorých môže čitateľ objaviť ďalší potrebný piesňový materiál. 

  • Cena každého spevníka je 8,-€, základné a stredné školy majú zľavu 30% z uvedenej ceny.
  • Viac informácii o činnosti Koordinačného centra tradičnej ľudovej kultúry nájdete na tomto odkaze.

Pridaj komentár

Vypočujte si rádio pomocou Real playeru Vypočujte si rádio pomocou Winampu Vypočujte si rádio pomocou WMP Vypočujte si rádio pomocou Webového prehrávača Nalaďte si rádio

Počúvate reláciu:

Klenotnica


Práve hrá:

SS Hnojnane Michalovce

Bul ja tam, bul ja tam, Mila moja jaka si.mp3

viac ... Nalaďte si televíziu

Naladte si Folklor TV