3
Nebíčko v papuľke Dedina roka 2015
JankoHrasko.sk • slovenský folklór • rádio • televízia
Katalóg slovenského folklóru  >  Knihy a publikácie  >  Vianočné koledy a betlehemské hry na Slovensku a v Poľsku
Vianočné koledy a betlehemské hry na Slovensku a v Poľsku

Ohodnoť článok hráškami


(0/10 hráškov, hlasovali 0 )

Tento profil pridal(a) ...

Jozef Halcin (:) Jožo)

:) Jožo Projekt JankoHrasko.sk pre mňa predstavuje spôsob ako vyjadriť úctu a obdiv tým, ktorí stáročia tvorili a tvoria skutočné hodnoty nášho národa. Práve preto milujem folklór a projekt JankoHrasko.sk. Folklór mi doslova chutí.

Vianočné koledy a betlehemské hry na Slovensku a v Poľsku

08. 01. 2012
Dolný Kubín

Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, aktuálne vydáva monografiu o podobách tradičnej ľudovej kultúry regiónu s názvom Vianočné koledy a betlehemské hry na Slovensku a v Poľsku a na sto šiestich stranách prezentuje predvianočné – adventné texty, vianočné a novoročné piesne, vianočné, štefánske a novoročné vinše, betlehemské a trojkráľové hry z dvadsiatich obcí, zapísané počas stretnutí s informátormi v roku 2010, ako i staršie, prepísané z archívnych materiálov Oravského kultúrneho strediska. Je tak prvým aktuálnym a komplexným pokusom o sumarizáciu podôb výročného vianočného zvykoslovia na Orave a v poľských prihraničných regiónoch. Jej ambíciou je najmä zaujať a byť nápomocná vedúcim folklórnych kolektívov i ďalším, ktorí po nej siahnu ako po repertoárovej pomôcke. Monografia je podľa riaditeľa strediska, PhDr. Miroslava Žabenského, prirodzeným pokračovaním a vyústením najskôr spontánneho a neskôr koordinovaného záujmu o mapovanie a scénické uvádzanie výročného vianočného zvykoslovia na Orave. Oravské kultúrne stredisko bolo v roku 1990 iniciátorom ojedinelého a atraktívneho projektu uvádzania vianočných zvykov. Scénická freska o zvykoch a bohatstve vianočných tradícií pod názvom Oravské Vianoce (v rokoch 2004-2006 pod názvom Višegrádske Vianoce) našla do roku 2010 svojich divákov na Slovensku, v Poľsku i v Českej republike a program vzhliadlo na jeho viac ako päťdesiatich uvedeniach približne štrnásťtisíc divákov. Zachytiť formou monografie aspoň časť doposiaľ získaného zvykoslovného materiálu - i nový, prieskumom získaný materiál, je prirodzeným pokračovaním tohto procesu. Monografia tak podáva obraz o stave výročného vianočného zvykoslovia tak, ako je prezentované aktívnymi folklórnymi skupinami. I keď ide niekedy o známe a rozšírené texty kolied či vinšov, sú predsa len výnimočné nárečovým podaním i úpravami, ktoré do nich vložili často samotní interpreti. Texty sú zaradené abecedne podľa obce záznamu. Piesne, vinše a hry sú aktuálne prezentované v scénickej a časť i vo svojej prirodzenej, pochôdzkovej podobe. Publikácia je vydaná ako súčasť projektu Vianoce v ľudových zvykoch, remeselnej a výtvarnej tvorbe, spolufinancovaného Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007-2013.

Autor článku: Miroslav Žabenský


Kontaktné údaje

Adresa:Oravské Kultúrne Stredisko, Bysterecká 1263/55, 02601 Dolný Kubín
Kontaktná osoba:PhDr. Miroslav Žabenský
E-mail:zabensky@osvetadk.sk
Telefón:+421 43 5864978
Web:www.osvetadk.sk

Pridaj komentár

Vypočujte si rádio pomocou Real playeru Vypočujte si rádio pomocou Winampu Vypočujte si rádio pomocou WMP Vypočujte si rádio pomocou Webového prehrávača Nalaďte si rádio

Počúvate reláciu:

Klenotnica


Práve hrá:

Slávka Švajdová

A já by som k Vám chodieval

viac ... Nalaďte si televíziu

Naladte si Folklor TV