3
Nebíčko v papuľke Dedina roka 2015
JankoHrasko.sk • slovenský folklór • rádio • televízia
Katalóg slovenského folklóru  >  Knihy a publikácie  >  Zborník Dedičstvo otcov zachovaj nám, Pane! II.
Zborník Dedičstvo otcov zachovaj nám, Pane! II.

Ohodnoť článok hráškami


(0/10 hráškov, hlasovali 0 )

Tento profil pridal(a) ...

Zborník Dedičstvo otcov zachovaj nám, Pane! II.

23. 02. 2012
Žilina

Zborník príspevkov z medzinárodného seminára "Ľudové odievanie II.", ktorý sa uskutočnil 12. 5. 2011 v Žiline. V zborníku sa nachádza 9 príspevkov od odborníkov - etnológov zo Slovenska, Moravy a Poľska, úvod a záver od organizátorky a zostavovateľky zborníka. Informácie o dostupnosti zborníka získate v Krajskom kultúrnom stredisku v Žiline a uvedených kontaktoch. V zborníku sa nachádzajú tieto príspevky: PhDr. Ažbeta Gazdíková - Základy a princípy výskumu ľudového odevu, historické pramene, literatúra a výskumní pracovníci. PhDr. Mojmír Benža, PhD. - Ako fotografovať tradičný odev. Mgr. Jana Rajniaková, PhD. - Procesy zmien v tradičnej odevnej kultúre prebiehajúcej na slovenskom vidieku od polovice 20. storočia (na príklade hornoliptovských obcí Východná, Važec a Štrba. Oľga Danglová, CSc. - Ľudový odev v procese folklorizmu. Mgr. Elena Zahradníková - Edukačné aktivity, potenciál vo výchove k pozitívnej manifestácii tradície odievania. Mgr. Marie Gilbertová - Ľudový odev na Morave, pôsobenie folklórnych súborov a ich členov ako príležitostných nositeľov ľudového odevu. Komparácia možností zachovávania odevu na Morave a Slezku. Mgr. Jolanta Danek - Odevné špecifiká poľskej kultúry na príklade mesta Wilamowice. Spôsoby kontinuálneho zachovávania ľudového odevu. PhDr. Iveta Zuskinová - Historický kontext čipkárstva a čipkárske regióny na Slovensku. PhDr. Veronika Géciová - Paličkovaná čipka na Slovensku a jej využitie v súčasnosti. Čipkárske kluby a ich participácia na obnove a zachovaní čipkárskej tradície. Mgr. Júlia Marcinová - Knapcová - Ľudový odev ako predmet pozornosti laickej i odbornej verejnosti.


Kontaktné údaje

Adresa:Horný val 20, 011 28 Žilina
Kontaktná osoba:PhDr. Soňa Řeháková
E-mail:ros@vuczilina.sk
Telefón:041/5625956
Web:www.krkszilina.sk

Pridaj komentár

Vypočujte si rádio pomocou Real playeru Vypočujte si rádio pomocou Winampu Vypočujte si rádio pomocou WMP Vypočujte si rádio pomocou Webového prehrávača Nalaďte si rádio

Janko Hraško Práve hrá:

FSK Selcan Selec

Zatva a dozinky

viac ... Nalaďte si televíziu

Naladte si Folklor TV