3
Nebíčko v papuľke Dedina roka 2015
JankoHrasko.sk • slovenský folklór • rádio • televízia
Katalóg slovenského folklóru  >  Knihy a publikácie  >  Zborník Dedičstvo otcov zachovaj nám, Pane! II.
Zborník Dedičstvo otcov zachovaj nám, Pane! II.

Ohodnoť článok hráškami


(0/10 hráškov, hlasovali 0 )

Tento profil pridal(a) ...

Zborník Dedičstvo otcov zachovaj nám, Pane! II.

23. 02. 2012
Žilina

Zborník príspevkov z medzinárodného seminára "Ľudové odievanie II.", ktorý sa uskutočnil 12. 5. 2011 v Žiline. V zborníku sa nachádza 9 príspevkov od odborníkov - etnológov zo Slovenska, Moravy a Poľska, úvod a záver od organizátorky a zostavovateľky zborníka. Informácie o dostupnosti zborníka získate v Krajskom kultúrnom stredisku v Žiline a uvedených kontaktoch. V zborníku sa nachádzajú tieto príspevky: PhDr. Ažbeta Gazdíková - Základy a princípy výskumu ľudového odevu, historické pramene, literatúra a výskumní pracovníci. PhDr. Mojmír Benža, PhD. - Ako fotografovať tradičný odev. Mgr. Jana Rajniaková, PhD. - Procesy zmien v tradičnej odevnej kultúre prebiehajúcej na slovenskom vidieku od polovice 20. storočia (na príklade hornoliptovských obcí Východná, Važec a Štrba. Oľga Danglová, CSc. - Ľudový odev v procese folklorizmu. Mgr. Elena Zahradníková - Edukačné aktivity, potenciál vo výchove k pozitívnej manifestácii tradície odievania. Mgr. Marie Gilbertová - Ľudový odev na Morave, pôsobenie folklórnych súborov a ich členov ako príležitostných nositeľov ľudového odevu. Komparácia možností zachovávania odevu na Morave a Slezku. Mgr. Jolanta Danek - Odevné špecifiká poľskej kultúry na príklade mesta Wilamowice. Spôsoby kontinuálneho zachovávania ľudového odevu. PhDr. Iveta Zuskinová - Historický kontext čipkárstva a čipkárske regióny na Slovensku. PhDr. Veronika Géciová - Paličkovaná čipka na Slovensku a jej využitie v súčasnosti. Čipkárske kluby a ich participácia na obnove a zachovaní čipkárskej tradície. Mgr. Júlia Marcinová - Knapcová - Ľudový odev ako predmet pozornosti laickej i odbornej verejnosti.


Kontaktné údaje

Adresa:Horný val 20, 011 28 Žilina
Kontaktná osoba:PhDr. Soňa Řeháková
E-mail:ros@vuczilina.sk
Telefón:041/5625956
Web:www.krkszilina.sk

Pridaj komentár

Vypočujte si rádio pomocou Real playeru Vypočujte si rádio pomocou Winampu Vypočujte si rádio pomocou WMP Vypočujte si rádio pomocou Webového prehrávača Nalaďte si rádio

Počúvate reláciu:

Klenotnica


Práve hrá:

FS Detva

Ved sa na tej Detve

viac ... Nalaďte si televíziu

Naladte si Folklor TV