3
Nebíčko v papuľke Dedina roka 2015
JankoHrasko.sk • slovenský folklór • rádio • televízia
Katalóg slovenského folklóru  >  Knihy a publikácie  >  Slováci v Srbsku z aspektu kultúry
Slováci v Srbsku z aspektu kultúry

Ohodnoť článok hráškami


(10/10 hráškov, hlasovali 1 )

Tento profil pridal(a) ...

Renáta Hrašková (krsna)

krsna Som tá, ktorej prebehnú zimomriavky pri tónoch fujary, ktorej stečie slza pri štátnej hymne a ktorej sa srdco rozbúcha, keď sa ukážu tatranské štíty.

Slováci v Srbsku z aspektu kultúry

22. 11. 2012
Vojvodina

Publikácia ponúka jedinečný prehľad lokalít v dnešnom Srbsku, v ktorých si Slováci už vyše dvestošesťdesiat rokov zachovávajú a rozvíjajú vlastné kultúrne tradície. Ide o prehľad tridsiatich štyroch miest, v ktorých Slováci mali a majú organizovaný kultúrny život vo všetkých zložkách a na všetkých úrovniach. Slovom, ale aj archívnym a obrazovým materiálom táto publikácia vysvetľuje podstatu, prečo sa o tejto komunite hovorí ako o dobre organizovanej a životaschopnej societe Slovákov v zahraničí.

 

Počas putovania slovenským svetom v Srbsku sa čitateľ oboznámi s dôležitými historickými údajmi, osobnosťami a dielami, ktoré sú základom kultúry a tradície tunajších Slovákov. Zároveň získa aj celkový historický prehľad o kultúrnom rozvoji, ako aj údaje o najdôležitejších centrách Slovákov v Srbsku v súčasnosti. V tom zmysle približuje publikácia jednotlivé špecifiká a osobnosti, ktoré si komunita Slovákov zachovala alebo vytvorila na základe intenzívneho vzájomného ovplyvňovania v tomto priestore a vo výrazne turbulentnom a meniacom sa prostredí.

 

Publikácia umožňuje získať prehľad o geografických, demografických, historických a najmä kultúrnych kontextoch slovenskej menšiny, ktoré zahrnuté na jednom mieste pomôžu odhaliť čitateľovi jedinečnosť a osobitosť tohto kultúrneho kódu. Treba zdôrazniť, že je to len jeden z možných pohľadov na danú problematiku, ktorým Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov chce na jednej strane priblížiť verejnosti silu komunity, ktorá dokáže svojou húževnatosťou zachovávať vlastné kultúrne špecifiká a na druhej strane je plne integrovanou, rovnoprávnou a produktívnou societou, ktorá prispieva k rôznorodosti kultúr v Srbsku.

 

Text : Milina Sklabinská

 

SLOVÁCI V SRBSKU Z ASPEKTU KULTÚRY

Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov, Nový Sad, 2012

Publikáciu zostavili : Milina Sklabinská, Katarína Mosnáková

ISBN 978-86-87947-06-1


Kontaktné údaje

Adresa:Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov, Njegošova 16/II, 21 000 Nový Sad
Kontaktná osoba:Milina Sklabinská, Katarína Mosnáková
E-mail:office@slovackizavod.org.rs
Telefón:+381 21 54 55 70
Web:www.slovackizavod.org.rs

Pridaj komentár

Vypočujte si rádio pomocou Real playeru Vypočujte si rádio pomocou Winampu Vypočujte si rádio pomocou WMP Vypočujte si rádio pomocou Webového prehrávača Nalaďte si rádio

Janko Hraško Práve hrá:

LH MUCHOVCI TERCHOVA

Spadol listek z javora

viac ... Nalaďte si televíziu

Naladte si Folklor TV