3
Nebíčko v papuľke Dedina roka 2015
JankoHrasko.sk • slovenský folklór • rádio • televízia
Katalóg slovenského folklóru  >  Knihy a publikácie  >  Ľudový odev na Kysuciach
Ľudový odev na Kysuciach

Ohodnoť článok hráškami


(1/10 hráškov, hlasovali 1 )

Tento profil pridal(a) ...

Janko Hraško (jankohrasko)

jankohrasko Niektoré články pre Vás zverejňuje, ale aj ľudové pesničky z archívu rádia a rozprávky pre Vás vyberá a hrá náš najmilší redaktor a moderátor Janko Hraško ;).

Ľudový odev na Kysuciach

05. 02. 2013
Kysuce

Ľudový odev na Kysuciach

Mgr. Mária Húšťavová, 2012

foto : Michal Lašut, Filip Lašut a rodinné archívy Kysučanov

Vydalo : Vydavateľstvo FOMI s.r.o.

Náklad : 1000ks

ISBN 978-80-970226-5-5

 

Ľudový odev ako súčasť života ľudského spoločenstva má ako každý iný výtvor svoje vývojové etapy, od prvotnopospolnej spoločnosti až po súčasnosť. Témou publikácie, ktorá sa k vám dostáva, je vývoj ľudového odevu na území Kysúc od polovice 19. storočia až po súčasnosť.

Kysuce sú typické kopaničiarskym osídlením, kde pľace a dvori vytvárali pomerne uzavreté komunity. Produkovali a udržiavali vlastné zvyky a obyčaje, čo platí aj o sfére odevu a obuvi. Skutočnosť, že na území Kysúc v 18. a 19. storočí neboli realizované takmer žiadne národopisné výskumy, viedla ku konštilácii, že kysucký kroj bol jednoduchý, nezdobený a preto mu netreba venovať zvláštnu pozornosť. Až neskoršími výskumami, ktoré na Kysuciach vykonal Karol Andel a v 50. rokoch Adam Pranda, sa ukázalo, že na tomto území existuje viacero rôznorodých krojov, ktoré je potrebné zachytiť a popísať ako doklad o ich osobitosti pre budúce generácie.

Výrazným krokom k naplneniu tejto úlohy bol výskum ľudového odevu zátopovej oblasti Riečnica- Harvelka, realizovaný v rokoch 1977, 1980 a 1983 Evou Vadíkovou a publikovaný pod názvom Príspevok k štúdiu ľudového odevu na Kysuciach. Je len na škodu veci, že nebol realizovaný celoplošne na celom území Kysúc, keďže v tom období bolo v teréne ešte veľa živého materiálu. Neprebádané ostáva územie horných Kysúc, z ktorých sa nedochoval takmer žiaden písomný doklad o ľudovom odeve v minulosti, ak neberieme do úvahy záznamy v monografiách niektorých obcí, ktoré sú však veľmi strohé a nemajú požadovanú výpovednú hodnotu.....

....ľudový odev sa v jednotlivých oblastiach odlišoval rôznorodosťou odevných prvkov, zdobením a využívaním rôznych druhov materiálu. Viditeľný vývoj ľudového odevu nastáva vplyvom reemigrácie obyvateľstva koncom 19. storočia a v prvej polovici 20. storočia. Domáce materiály sú postupne nahrádzané kupovanými a najmä u mužov začína prevládať vplyv mestskej kultúry. V tomto období je viditeľný aj vplyv okolitého prostredia, napríklad v pohraničných obciach s Moravou a so Sliezskom, v oblasti Kysuckej vrchoviny zasa s Terchovou a Oravou.

Zámerom tejto publikácie je priblížiť ľudový odev v jednotlivých oblastiach Kysúc cez staršie realizované výskumy a zdokumentovať ešte to, čo sa dá nájsť v teréne, jednak cez existujúce súčiastky samotného odevu, jednak cez pamäť ľudí. Výsledkom by mala byť publikácia, z ktorej budú môcť čerpať informácie folkloristi a obdivovatelia ľudového umenia aj v budúcnosti, keď v realite ľudový odev, ako ho poznáme ešte my, možno už nebude existovať. A naostatok verím, že dostatok poznatkov nájdu v knihe aj záujemcovia o praktické zhotovenie krojových súčastí a že po ušití sa budú čo najvernejšie ponášať na tie minulé, aby uchovávali mnohorozmerný odkaz, ktorý v sebe tradičný ľudový odev nesie.

 

Mária Húšťavová

 

 

 

 

 


Kontaktné údaje

Kontaktná osoba:Michal Lašut
E-mail:fotoeuro@fotoeuro.sk
Telefón:0905 418 704

Pridaj komentár

Vypočujte si rádio pomocou Real playeru Vypočujte si rádio pomocou Winampu Vypočujte si rádio pomocou WMP Vypočujte si rádio pomocou Webového prehrávača Nalaďte si rádio

Počúvate reláciu:

Klenotnica


Práve hrá:

FSk Hrochotan

Rozkazovacke

viac ... Nalaďte si televíziu

Naladte si Folklor TV