3
Nebíčko v papuľke Dedina roka 2015
JankoHrasko.sk • slovenský folklór • rádio • televízia
Katalóg slovenského folklóru  >  Knihy a publikácie  >  Z novohradských vrchov a dolín
Z novohradských vrchov a dolín

Ohodnoť článok hráškami


(0/10 hráškov, hlasovali 0 )

Tento profil pridal(a) ...

Renáta Hrašková (krsna)

krsna Som tá, ktorej prebehnú zimomriavky pri tónoch fujary, ktorej stečie slza pri štátnej hymne a ktorej sa srdco rozbúcha, keď sa ukážu tatranské štíty.

Z novohradských vrchov a dolín

05. 04. 2013

 

 Ján Jančovic

Z NOVOHRADSKÝCH VRCHOV A DOLÍN

 

Vydala Matica slovenská 2011

Vytlačila tlačiareň GEORG, Žilina

ISBN 978-80-8128-024-5

 

Obsahom aj tejto najnovšej knihy Jána Jančovica je jeho dlhoročne obľúbená téma Novohrad - Dolná zem, ale tentoraz z obidvoch strán Ipľa. Čím ho do tejto v čitateľskej verejnosti málo frekventovanej časti Slovenska viažu hlboké korene predkov, tým hlbšie a precíznejšie sa v štyroch tematických celkoch snaží zdôrazniť, aby svoj rodný región predstavil čo najpestrejšie a z rôznych pohľadov. Na historických faktoch pripomína rôzne významné dejinné udalosti, ktoré sa tu počas storočí odohrali. V pútavých príbehoch o vzájomnom hľadaní koreňov Novohradčanov, ktoré siahajú ďaleko do sveta, predkladá čitateľovi v genealógii rodov veľa doteraz nepoznaného. Na portrétoch osobností, ktoré sa tu narodili alebo pôsobili - a nebolo ich málo, u jedných zdôrazňuje ich podiel vo vedecko-technickom pokroku vo svete, u ďalších ich zásluhy na zachovaní národa, jeho povznesení a kultúre. Spomeňme aspoň priekopníka uhorskej vedeckej kartografie Samuela Mikovíniho, zakladateľa vedeckej faunistiky a ornitológie v Uhorsku Jána Š. Petiana, zakladateľa Učenej spoločnosti banského okolia Bohuslava Tablica a rad ďalších zakladateľov a podporovateľov Matice slovenskej, národných buditeľov, spisovateľov, umelcov, vynálezcov... Publicistickým nazretím do minulosti a prítomnosti obcí, a to už aj vymierajúcich, ale ešte donedávna s bohatými národnými a ľudovými  tradíciami, chce zase upozorniť na bohaté kultúrne dedičstvo, zvláštnosti a turistické zaujímavosti ako vhodné pre vlastivedné putovanie.

 

".... Kniha má štyri časti. Prvá časť na podklade historických dokumentov a faktov, naštudovaných a vybraných z najstarších materiálov a podkladov, mapuje históriu regiónu. Druhá sleduje korene našich osadníkov na Dolnej zemi a ich spätnú väzbu na kraj predkov. Tretia je venovaná významným osobnostiam, ktoré sa tu narodili alebo pôsobili. Štvrtá je sondou do minulosti a prítomnosti obcí a nahliadnutím do ich ľudových tradícií. ...."

Autor

 


Kontaktné údaje

E-mail:info@vydavatel.sk
Telefón:+421 43 422 06 92
Web:www.vydavatel.sk

Pridaj komentár

Vypočujte si rádio pomocou Real playeru Vypočujte si rádio pomocou Winampu Vypočujte si rádio pomocou WMP Vypočujte si rádio pomocou Webového prehrávača Nalaďte si rádio

Janko Hraško Práve hrá:

KATKA HOLOSKOVA

Ludia povedaju

viac ... Nalaďte si televíziu

Naladte si Folklor TV