3
Nebíčko v papuľke Dedina roka 2015
JankoHrasko.sk • slovenský folklór • rádio • televízia
Katalóg slovenského folklóru  >  Knihy a publikácie  >  Z novohradských vrchov a dolín
Z novohradských vrchov a dolín

Ohodnoť článok hráškami


(0/10 hráškov, hlasovali 0 )

Tento profil pridal(a) ...

Renáta Hrašková (krsna)

krsna Som tá, ktorej prebehnú zimomriavky pri tónoch fujary, ktorej stečie slza pri štátnej hymne a ktorej sa srdco rozbúcha, keď sa ukážu tatranské štíty.

Z novohradských vrchov a dolín

05. 04. 2013

 

 Ján Jančovic

Z NOVOHRADSKÝCH VRCHOV A DOLÍN

 

Vydala Matica slovenská 2011

Vytlačila tlačiareň GEORG, Žilina

ISBN 978-80-8128-024-5

 

Obsahom aj tejto najnovšej knihy Jána Jančovica je jeho dlhoročne obľúbená téma Novohrad - Dolná zem, ale tentoraz z obidvoch strán Ipľa. Čím ho do tejto v čitateľskej verejnosti málo frekventovanej časti Slovenska viažu hlboké korene predkov, tým hlbšie a precíznejšie sa v štyroch tematických celkoch snaží zdôrazniť, aby svoj rodný región predstavil čo najpestrejšie a z rôznych pohľadov. Na historických faktoch pripomína rôzne významné dejinné udalosti, ktoré sa tu počas storočí odohrali. V pútavých príbehoch o vzájomnom hľadaní koreňov Novohradčanov, ktoré siahajú ďaleko do sveta, predkladá čitateľovi v genealógii rodov veľa doteraz nepoznaného. Na portrétoch osobností, ktoré sa tu narodili alebo pôsobili - a nebolo ich málo, u jedných zdôrazňuje ich podiel vo vedecko-technickom pokroku vo svete, u ďalších ich zásluhy na zachovaní národa, jeho povznesení a kultúre. Spomeňme aspoň priekopníka uhorskej vedeckej kartografie Samuela Mikovíniho, zakladateľa vedeckej faunistiky a ornitológie v Uhorsku Jána Š. Petiana, zakladateľa Učenej spoločnosti banského okolia Bohuslava Tablica a rad ďalších zakladateľov a podporovateľov Matice slovenskej, národných buditeľov, spisovateľov, umelcov, vynálezcov... Publicistickým nazretím do minulosti a prítomnosti obcí, a to už aj vymierajúcich, ale ešte donedávna s bohatými národnými a ľudovými  tradíciami, chce zase upozorniť na bohaté kultúrne dedičstvo, zvláštnosti a turistické zaujímavosti ako vhodné pre vlastivedné putovanie.

 

".... Kniha má štyri časti. Prvá časť na podklade historických dokumentov a faktov, naštudovaných a vybraných z najstarších materiálov a podkladov, mapuje históriu regiónu. Druhá sleduje korene našich osadníkov na Dolnej zemi a ich spätnú väzbu na kraj predkov. Tretia je venovaná významným osobnostiam, ktoré sa tu narodili alebo pôsobili. Štvrtá je sondou do minulosti a prítomnosti obcí a nahliadnutím do ich ľudových tradícií. ...."

Autor

 


Kontaktné údaje

E-mail:info@vydavatel.sk
Telefón:+421 43 422 06 92
Web:www.vydavatel.sk

Pridaj komentár

Vypočujte si rádio pomocou Real playeru Vypočujte si rádio pomocou Winampu Vypočujte si rádio pomocou WMP Vypočujte si rádio pomocou Webového prehrávača Nalaďte si rádio

Počúvate reláciu:

Klenotnica


Práve hrá:

Sestry Jencové

Pod oblačkom želeny mageran

viac ... Nalaďte si televíziu

Naladte si Folklor TV