3
Nebíčko v papuľke Dedina roka 2015
JankoHrasko.sk • slovenský folklór • rádio • televízia
Zlatá reťaz

Ohodnoť článok hráškami


(0/10 hráškov, hlasovali 0 )

Tento profil pridal(a) ...

Renáta Hrašková (krsna)

krsna Som tá, ktorej prebehnú zimomriavky pri tónoch fujary, ktorej stečie slza pri štátnej hymne a ktorej sa srdco rozbúcha, keď sa ukážu tatranské štíty.

Zlatá reťaz

10. 04. 2013

 

 

ZLATÁ REŤAZ

rozprávky, povrávky, príslovia, porekadlá,

pranostiky, hádanky, veršovanky, vyčítanky,

hry, koledy, spievanky a zvyky

pre najmenších i väčších

 

Zostavila a upravila : Elena Slobodová

Ilustrovala : Katarína Ilkovičová

Graficky upravila : Viera Fabianová

 

Vydalo vydavateľstvo IKAR v r.2009

Vytlačili Tlačiarne BB, Banská Bystrica

ISBN 978-80-551-2057-7

 

...krútime si reťaz, a my reťaz nekrútime

krútime sa sami, ako mladí páni.

Málo nás, málo nás, poď ty dievča medzi nás ....

 

Výber slovenského folklóru je určený deťom, ale aj širokej čitateľskej verejnosti a mal by byť pendantom k Zlatej bráne Márie Ďuríčkovej (1975) a prezentovať žánrové bohatstvo detskej ľudovej slovesnosti. Napriek podobnosti je v niečom iný. Je usporiadaný do tematických celkov (kapitoliek), v ktorých sa snúbi slovesnosť s trochou histórie a etnografie. Našim mladým čitateľom kde-tu poodhalia tajomstvá minulosti, dovolia nazrieť do cítenia a myslenia našich predkov. Pri usporadúvaní hier, piesní, riekaniek a veršovaniek .... sa ukázalo, že mnohé pôsobia zaujímavejšie a nadobudnú celkom iný význam, keď sú začlenené do pôvodného obradu, tanca, či hry ...., súčasť ktorého v minulosti v rámci kalendárneho zvykoslovia (úzko spätého s naším poľnohospodárskym spôsobom života) tvorili. Sú to najmä zvyky a obradová poézia spojená so slnovratmi - nástupom jari, leta, jesene, zimy.

Ľudová slovesnosť je členitá a rôznorodá, každý región, ba dedina, si ju prispôsobuje na svoj obraz, vyjadruje vo vlastnom dialekte, preto som vzhľadom na adresáta pokladala za žiaduce, niektoré texty upraviť do spisovnej, prípadne hovorovej podoby, no na druhej strane tie "hlboko" zakorenené v povedomí som ponechala v zaužívanej verzii. Okrem štylistických a jazykových úprav sú niektoré texty skrátené. Mnohé totiž nie sú v pôvodnom rozsahu určené deťom, ale úvodné dvoj- štvorveršia sú také pôsobivé a obsahovo priliehavé, že by ich bolo škoda neuverejniť. Niektoré sú zasa podľa vhodnosti rozdelené do niekoľkých kapitol. Ľudovú poéziu dopĺňajú rozprávky. Tie som upravovala a skracovala tak, aby boli vhodné pre poslucháčov predškolského veku i pre začínajúcich čitateľov, ale aj aby kompozične tvorili vhodnú " bodku" k príslušnej kapitolke.

Podstatnú väčšinu folklórneho a etnografického materiálu som čerpala z Národních spievaniek Jána Kollára, Prostonárodných slovenských povestí a Slovenských obyčají, povier a čarov Pavla Dobšinského, z Roku vo zvykoch nášho ľudu Emílie Horváthovej a Slovenských ľudových hádaniek, výber textov a spracovanie Milan Leščák. Okrem vlastných úprav som do výberu zaradila v plnom znení tieto podania : Turkovo bralo od Márie Ďuríčkovej a hru O kačičke-kačke, povesť Ako na Magurke vyplatili permoníkov, Rozprávka drotárskeho džarka od Klimenta Ondrejku, a napokon preklad českej rozprávky Hrnček, var!, pretože už dávno prešla do slovenského rozprávkového repertoáru.

 

Elena Slobodová

 

 

 

Pridaj komentár

Vypočujte si rádio pomocou Real playeru Vypočujte si rádio pomocou Winampu Vypočujte si rádio pomocou WMP Vypočujte si rádio pomocou Webového prehrávača Nalaďte si rádio

Janko Hraško Práve hrá:

FSk Sumiacan

Na Kralovej Holi

viac ... Nalaďte si televíziu

Naladte si Folklor TV