3
Nebíčko v papuľke Dedina roka 2015
JankoHrasko.sk • slovenský folklór • rádio • televízia
Katalóg slovenského folklóru  >  Knihy a publikácie  >  Bánovce nad Bebravou 1232 - 2002
Bánovce nad Bebravou 1232 - 2002

Ohodnoť článok hráškami


(10/10 hráškov, hlasovali 1 )

Tento profil pridal(a) ...

Michal Obročník (Michal)

Michal Milujem folklór, pre jeho rozmanitosť a krásu.

Bánovce nad Bebravou 1232 - 2002

03. 06. 2013

 

Vlastivedná monografia mesta, ktorej  snahou je priblížiť historický obraz jeho vývoja, dokumentovať jeho zložitú, náročnú a pre mnohých obyvateľov aj tragickú cestu, pripomenúť obdobia napredovania a vyjadriť obdiv a vďaku všetkým, ktorí preslávili mesto a pričinili sa o jeho slávu a poznanie v celoslovenskom rozsahu ... 

 

Štruktúra monografie:

•Pozostáva z 20-tich kapitol, z ktorých niektoré obsahujú ďalšie podkapitoly
•Monografia obsahuje 447 strán
 
Obsahová náplň monografie
 
•Územný a Administratívnosprávny vývoj Bánoviec nad Bebravou a okolia
•Prírodné pomery mesta a okolia
•Bánovce v dávnej minulosti
•Historický vývoj Bánoviec v období feudalizmu do roku 1848
•Bánovce a okolie v rokoch 1848-1914
•Bánovce a okolie v rokoch 1914-1945
•Bánovce nad Bebravou po Druhej Svetovej Vojne do roku 2000
•Historický vývoj pripojených obcí
•Kultúrnohistorické pamiatky v Bánovciach nad Bebravou a v pripojených obciach
•Niekoľko poznámok k národopisu Bánoviec nad Bebravou
•Jazyková situácia v Bánovciach nad Bebravou a v ich okolí v minulosti a súčasnosti
•Kultúrni a vedeckí pracovníci z Bánoviec nad Bebravou a pričlenených častí
•Chotárne názvy na území Bánoviec nad Bebravou a pričlenených častí v minulosti a prítomnosti
•Názvy ulíc a námestí v meste a pričlenených obciach v minulosti a prítomnosti
•Z histórie Bánovskej železničnej trate
•Začiatky a rozvoj poštového spojenia a pošty v Bánovciach nad Bebravou
•Bánovce nad Bebravou- Pramene k dejinám

 

 

Autorský kolektív:

Zostavovateľ: PhDr. Milan Šišmis

Autorskí kolektív: PaedDR. Milan Ďurčo, Mgr. Dominik Gurín, PhDr. Vlastimil Hábl, Mgr. Gabriela  Chochulová, PhDr. Jana Karlíková, Jozef Korený, PhDr. Oľga Kvasnicová, Mgr. Eva Mikušová, PaedDr. Miroslav Nagy, PhDr. Tamara Nešporová, PhDr. Drahomíra Pillová, Mgr. Milan Podlucký, PhDr. Emília Sádovská, Mgr. Jana Skladaná, CSc. , Milan Striežinec, PhDr. Milan Šišmiš, PhDr. Blažena Šmotláková, Ing. Ján Turčan, Mgr. Radomír Vařák, Mgr. Eva Vicelová, Mgr. Rastislav Vimpeľ, PhDr. Ladislav Vrtel, PhDr. Marián R. Zemane

Autori Fotografii/reprodukcii: Milan Strieženec a Michal Kodaj, Filip Lašut, Viliam Malík, Alžbeta Schicková, Ján Šebek

 

Pridaj komentár

Vypočujte si rádio pomocou Real playeru Vypočujte si rádio pomocou Winampu Vypočujte si rádio pomocou WMP Vypočujte si rádio pomocou Webového prehrávača Nalaďte si rádio

Počúvate reláciu:

Klenotnica


Práve hrá:

LH Miroslava Dudíka

Po doline tichý vjetrík poviva

viac ... Nalaďte si televíziu

Naladte si Folklor TV