3
Nebíčko v papuľke Dedina roka 2015
JankoHrasko.sk • slovenský folklór • rádio • televízia

Podmienky mediálneho partnerstva

Pravidlá mediálnej spolupráce s webom JankoHrasko.sk

(Tieto pravidlá sú navrhnuté pre mediálnu podporu jednotlivých podujatí a aktivít v oblasti tradičnej ľudovej kultúry. Pokiaľ máte záujem o dlhodobú spoluprácu s nami (neviazanú iba na konkrétne podujatia), tak nás kontaktujte - radi sa dohodneme na podmienkach, ktoré budú v prospech nášho krásneho folklóru.)

Občianske združenie Folklór bez hraníc definuje nasledovné podmienky mediálnej spolupráce tak, aby bolo mediálne partnerstvo čo najúčinnejšie a zároveň aby žiadnym spôsobom nezasahovalo do poslania projektu JankoHrasko.sk a neobmedzovalo jeho návštevníkov webu a poslucháčov rádia JankoHrasko.sk.

 1. JankoHrasko.sk je internetový portál obsahovo zameraný na prezentáciu slovenskej tradičnej ľudovej kultúry  a folklóru doma a v zahraničí. V zmysle svojho poslania poskytuje projekt JankoHrasko.sk (v prípade záujmu) adekvátny reklamný priestor pre všetkých, ktorých aktivity sú v súlade s poslaním projektu JankoHrasko.sk.
 2. Reklamný priestor na JankoHrasko.sk sa realizuje formou upútavkových článkov alebo reklamných bannerov. Veľkosť, farebnosť a tvar reklamných bannerov umiestňovaných na JankoHrasko.sk budú dohodnuté a odsúhlasené obidvoma stranami pred spustením reklamnej kampane. JankoHrasko.sk si vyhradzuje právo odmietnuť uverejnenie reklamných bannerov, ktoré by zásadným spôsobom narúšali jeho obsahovú alebo vizuálnu stránku.

JankoHrasko.sk Vám ako Váš mediálny partner ponúka ...

Mediálny balíček Hrášok

Partner má po vzájomnej dohode obidvoch zúčastnených strán nárok na uverejnenie 3 článkov propagujúcich dohodnutú aktivitu na hlavnej/titulnej stránke JankoHrasko.sk za dodržania nasledovných pravidiel:

 1. Články musia byť primeraného rozsahu (cca 1-2 obrazovky).
 2. V nadpise článku nesmú byť použité (s výnimkou skratiek a tam, kde to pravidlá slovenskej gramatiky prikazujú) kapitálky ani výkričníky.
 3. Formátovanie článku nesmie obsahovať iné prvky ako odstavce, kurzívu a tučný text.
 4. V článku sú povolené aktívne odkazy (linky) výhradne na oficiálnu stránku partnera a propagovanej aktivity. Výnimku tvoria odkazy na stránky účinkujúcich (napríklad v prípade propagovania festivalu).
 5. Súčasťou dodaného článku je min. jedna fotografia (vhodný je napr. plagát).

Mediálny balíček Hrach

Partner má možnosť zväčšiť rozsah kampane na JankoHrasko.sk za nasledovných podmienok, ktoré je možné meniť na základe obojstrannej dohody:

 1. Každý ďalší článok nad rámec dohodnutého rozsahu (resp. základného mediálneho balíčka Hrášok) sa realizuje za protihodnotu vo forme min. štyroch vstupeniek na partnerom organizované podujatie (v prípade že sa jedná o koncert alebo festival). Tieto budú následne zaradené do súťaže, ktorej parametre si môže partner zvoliť - dĺžka trvania, súťažná otázka a pod. Partner sám zodpovedá za doručenie výhry výhercovi, ktorého meno a adresa mu budú oznámené v dostatočnom predstihu.
 2. Uverejnenie každého ďalšieho článku bude realizované za inú protihodnotu (podľa dohody - hudobný album, reklamný rozhovor s členom redakcie cez prestávku na festivale, exkluzívny rozhovor so zaujímavým účinkujúcim a podobne).

Mediálny balíček Fazuľa

Partner má možnosť inzerovať aj prostredníctvom krátkej videoupútavky. Táto môže byť vložená do niektorého z videí, ktoré vznikajú v rámci projektu Folklórnej televízie JankoHrasko.sk. Podmienky tohto spôsobu inzercie (dĺžka upútavky a počet videí, do ktorých bude vložená) ako i jeho cena budú dohodnuté individuálne vzhľadom na širokú škálu možností.

Partner ponúkne ...

 1. Reklamný priestor portálu JankoHrasko.sk na úvodnej stránke webovskej prezentácie propagovanej aktivity tak, aby bola po jej načítaní viditeľná bez potreby skrolovania (platí pre maximalizované okno prehliadača Internet Explorer 6 a Firefox 2.x,3.x pri rozlíšení obrazovky 1024x768). Reklamu bude tvoriť aktívny textový odkaz alebo dodané logo v niektorom z preferovaných formátov (jpeg, gif, png), prípadne reklamný banner, ktorého rozmery a formát si obe zúčastnené strany dohodnú individuálne.
 2. Reklamu na plagátoch v dohodnutej forme. JankoHrasko.sk sa zaväzuje dodať relevantné grafické aj textové podklady.
 3. Po dohode aj reklamu na vstupenkách. JankoHrasko.sk sa zaväzuje dodať relevantné grafické aj textové podklady.
 4. min. 2 novinárske akreditácie pre členov redakcie JankoHrasko.sk.

Na záver

Základom spolupráce je však vždy dohoda, ktorú v záujme podpory folklóru nájdeme určite ;) . Preto neváhajte a kontaktujte nás.

Tešíme sa na vzájomnú spoluprácu. 

Posledná revízia: 16.2.2012

Vypočujte si rádio pomocou Real playeru Vypočujte si rádio pomocou Winampu Vypočujte si rádio pomocou WMP Vypočujte si rádio pomocou Webového prehrávača Nalaďte si rádio

Počúvate reláciu:

Klenotnica


Práve hrá:

FSk Helpan

Breznianska kasaren - Ešte len z tej Heľpy - Jedno ráno na svitaní

viac ... Nalaďte si televíziu

Naladte si Folklor TV