3
Nebíčko v papuľke Dedina roka 2015
JankoHrasko.sk • slovenský folklór • rádio • televízia
Folklórna televízia  >  Zem spieva (1933)
Zem spieva (1933) (zoznam videí)

Ohodnoť článok hráškami


(0/10 hráškov, hlasovali 0 )

Janko Hraško (jankohrasko)

jankohrasko Niektoré články pre Vás zverejňuje, ale aj ľudové pesničky z archívu rádia a rozprávky pre Vás vyberá a hrá náš najmilší redaktor a moderátor Janko Hraško ;).

Zem spieva (1933) (zoznam videí)

19. 02. 2012
Pri práci ... spracovanie ľanu, Nedeľa, z kostola na jarmok, Pri tanci a speve pod Tatrami, Žatva pod Tatrami, Vynášanie Moreny. Výroba: Matica slovenská Martin za podpory T.G.Masaryka v koprodukcii s Ladislavom Koldom v roku 1933. Réžia, námet, scenár a kamera: Karol Plicka. Etnografický záznam ľudových zvykov, hier, obradov, tancov a slávností v čase od skorej jari do neskorej jesene na Slovensku v 30. rokoch ... Originálny negatív filmu zhorel pri požiari zlínskych filmových ateliérov v roku 1944; zo zachovanej nekopmletnej pozitívnej kópie sa v roku 1945 vyrobili dva double negatívy, v roku 1983 sa nahrala nová nahrávka pôvodnej hudby a do filmu bol zaradený pôvodný úvod (táto inovovaná verzia je označená ako "Zem spieva 1983", réžia Martin Slivka).

Pridaj komentár

Vypočujte si rádio pomocou Real playeru Vypočujte si rádio pomocou Winampu Vypočujte si rádio pomocou WMP Vypočujte si rádio pomocou Webového prehrávača Nalaďte si rádio

Počúvate reláciu:

Klenotnica


Práve hrá:

FSk Kecera Jakubany

Ej, to naše večurky

viac ... Nalaďte si televíziu

Naladte si Folklor TV